วิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ "ล็อกหน้า" ใน SQL Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2659143 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows สามารถใช้ Windows AWE (ที่อยู่ Windowing Extensions) APIs การปันส่วน และ การแมปหน่วยความจำกายภาพไว้ในพื้นที่ที่อยู่ในกระบวนการ หน่วยความจำที่มีการปันส่วนด้วยวิธีนี้จะไม่เคยจหมด โดยระบบปฏิบัติการ และล็อกลงจนกว่าโปรแกรมประยุกต์ช่วยให้มีได้อย่างชัดเจน หรือออกจาก โปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต้องมีผู้ "ล็อกหน้าในหน่วยจำ" ใช้สิทธิ์ (LPIM) เพื่อที่ได้รับอนุญาตให้โปรแกรมประยุกต์เพื่อที่จะสามารถไปที่หน้าล็อกหน่วยความจำ

รุ่นของ SQL Server 64 บิตใช้ "ล็อกหน้า" เพื่อป้องกันการทำงานขั้นตอนการตั้งค่า (หน่วยความจำที่กำหนดไว้) จากการใช้เพจหมด หรือตัดแต่ง โดยระบบปฏิบัติการ มักจะมีเรียกใช้ AWE APIs สำหรับการจัดการหน่วยความจำใน 64 บิต SQL Server เป็น "หน้าถูกล็อก" คุณสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะ "ล็อกหน้า" ในรุ่นของ SQL Server 2005, 2008 และ 2008 R2 โดยใช้การรวมกันของผู้ใช้ Windows ขวา โปรแกรมแก้ไขด่วน และสถานะการสืบค้นกลับ ลักษณะการทำงานจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ SQL Server ในรุ่นเหล่านี้

ใช้ SQL Server 32 บิตรุ่น 2005, 2008 และ 2008 R2 "ล็อกหน้า" เมื่อเปิดใช้คุณลักษณะ "เปิดใช้งาน awe" SQL Server

ทำให้เริ่มการทำงานกับ SQL Server 2012 ตัวจัดการหน่วยความจำง่าย "ถูกล็อกหน้า" การใช้งานข้ามรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนและ architectures ตัวประมวลผล ใน 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL คุณสามารถเปิดใช้งาน "ล็อกหน้า" โดยให้สิทธิ์ผู้ใช้ "ล็อกหน้าในหน่วยความจำ" สำหรับบัญชีเริ่มต้นสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server ใน Windows นี้จะเกี่ยวข้องกับ 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ทำงานอยู่บน architectures ทั้งสองตัวประมวลผลแบบ 32 บิต และ 64 บิตรุ่นมาตรฐาน ระบบ สารสนเทศธุรกิจ และเว็บไซต์องค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงความต้องการเปิดใช้งาน "หน้าถูกล็อก" ในรุ่นต่าง ๆ และรุ่นของ SQL Server บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Enterprise Edition
ศูนย์ข้อมูลรุ่น
Standard Edition
รุ่นของระบบสารสนเทศธุรกิจ
รุ่นอื่น ๆ
2012 SQL (32 บิต และ 64 บิต)•กำหนด LPIM ผู้ใช้จากขวาไปที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นระบบ SQL•กำหนด LPIM ผู้ใช้จากขวาไปที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นระบบ SQLไม่มีการสนับสนุนสำหรับ "ล็อกหน้า"
SQL Server 2005/2008/2008R2 (32-บิต)•กำหนด LPIM ผู้ใช้จากขวาไปที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นระบบ SQL
•กำหนดค่าตัวเลือก 'awe ที่เปิดใช้งาน' การ 1
•กำหนด LPIM ผู้ใช้จากขวาไปที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นระบบ SQL
•กำหนดค่าตัวเลือก 'awe ที่เปิดใช้งาน' การ 1
ไม่มีการสนับสนุนสำหรับ "ล็อกหน้า"
SQL Server 2005/2008/2008R2 (64 บิต)•กำหนด LPIM ผู้ใช้จากขวาไปที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นระบบ SQL•กำหนด LPIM ผู้ใช้จากขวาไปที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นระบบ SQL
•ใช้ KBA โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL 970070
ค่าสถานะการสืบค้นกลับการเปิดใช้งานของ• 845
ไม่มีการสนับสนุนสำหรับ "ล็อกหน้า"
ผู้ใช้ LPIM ขวาหมายถึงผู้ใช้ Windows "ล็อกหน้าในหน่วยจำ" ที่ด้านขวา สิทธิ์ของผู้ใช้นี้ควรจะกำหนดให้กับบัญชีผู้ใช้เริ่มต้นบริการ SQL Server

คุณไม่ต้องใช้การติดตามค่าสถานะ 845 ใน SQL Server 2012 คุณสามารถเอาค่าสถานะการติดตามนี้จากพารามิเตอร์เริ่มต้นหลังจากที่คุณปรับรุ่นอินสแตนซ์ของ SQL 2012

แม้ว่าคุณลักษณะ "การเปิดใช้งาน awe" ไม่พร้อมใช้งานใน 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แบบ 32 บิต คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะ "ล็อกหน้า" โดยการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ "ล็อกหน้าในหน่วยความจำ" สำหรับบัญชีเริ่มต้นของ SQL Server

เมื่อคุณเปิดใช้งาน "ล็อกหน้า" เป็นสิ่งสำคัญมากในการตั้งค่าที่เหมาะสม สำหรับ "หน่วยความจำสูงสุดของเซิร์ฟเวอร์" และ สำหรับตัวเลือกการกำหนดค่า "หน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ min" สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของ SQL Server เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งระบบ

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า อินสแตนซ์ของ SQL Server 2012 ใช้ "ล็อกหน้า":
 • ผลลัพธ์ของแบบสอบถาม TSQL ต่อไปนี้จะแสดงค่าค่าสำหรับ locked_page_allocations_kb:

  เลือก osn.node_id, osn.memory_node_id, osn.node_state_desc, omnlocked_page_allocations_kb
  จาก sys.dm_os_memory_nodes omn
  osn sys.dm_os_nodes การรวมภายในบน (omn.memory_node_id = osn.memory_node_id)
  ที่ osn.node_state_desc <> 'DAC ออนไลน์'
 • ล็อกข้อผิดพลาด SQL Server ปัจจุบันจะรายงานข้อความต่อไปนี้ในระหว่างการเริ่มต้นระบบของเซิร์ฟเวอร์:
  โดยใช้ เพจที่ถูกล็อก ในตัวจัดการหน่วยความจำ
 • ส่วนของ "ผู้จัดการหน่วยความจำ" DBCC MEMORYSTATUS ผลลัพธ์จะแสดงค่าค่าสินค้า "จัดสรร AWE"ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบเงื่อนไขนี้ บนเว็บไซต์ของอินสแตนซ์ของ SQL Server และ ในรุ่นผลิตภัณฑ์ SQL Server ที่กฎจะถูกประเมินโดยอัตโนมัติ
ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบเงื่อนไขนี้ บนเว็บไซต์ของอินสแตนซ์ของ SQL Server และ ในรุ่นผลิตภัณฑ์ SQL Server ที่กฎจะถูกประเมินโดยอัตโนมัติ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องของกฎคำอธิบายกฎรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่กฎจะถูกประเมิน
โปรแกรมติดตั้งปรับรุ่นกฎของ SQL Serverกา LPIM สำหรับ x 64 การติดตั้งโปรดพิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้บนเว็บไซต์มี 64 X ระบบ:
 • คุณได้ติดตั้ง SQL Server [2008 R2, 2008, 2005] standard edition
 • คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ "ล็อกหน้าในหน่วยจำ" ขวาไปที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นบริการ SQL Server
 • คุณไม่เปิดใช้ค่าสถานะติดตาม 845 ดังนั้น อินสแตนซ์ของ SQL Server ไม่ได้ใช้การปันส่วนของเพจที่ถูกล็อก
 • ขณะนี้ คุณพยายามปรับรุ่นนี้อินสแตนซ์ของ SQL Server 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL
 • ขณะนี้ SQL Server การอัพเกรดตัวอย่างเริ่มใช้ล็อกการปันส่วนหน้า

กฎการปรับรุ่นนี้เตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานนี้
SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
โปรแกรมติดตั้งปรับรุ่นกฎของ SQL Serverกา LPIM สำหรับ x 86 การติดตั้งโปรดพิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้บน X 86 มีระบบ:
 • คุณได้ติดตั้ง SQL Server [2008 R2, 2008, 2005] standard edition
 • คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ "ล็อกหน้าในหน่วยจำ" ขวาไปที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นบริการ SQL Server
 • คุณได้ตั้งค่า ไม่ การตั้งค่าคุณลักษณะ 'awe ที่เปิดใช้งาน' การตั้งค่าคอนฟิก ดังนั้น อินสแตนซ์ของ SQL Server ไม่ได้ใช้การปันส่วนหน้าถูกล็อก
 • ขณะนี้ คุณพยายามปรับรุ่นนี้อินสแตนซ์ของ SQL Server 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL
 • ขณะนี้ SQL Server การอัพเกรดตัวอย่างเริ่มใช้ล็อกการปันส่วนหน้า
กฎการปรับรุ่นนี้เตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานนี้
SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2

ข้อมูลอ้างอิง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2659143 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤษภาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
Keywords: 
kbmt KB2659143 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2659143

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com