ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดกระดาษคำนวณหรือแฟ้มฐานข้อมูลในการทำงาน: "ไม่มีแบบอักษรมากกว่า 500 ในระบบ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 265954 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดกระดาษคำนวณ Microsoft ทำงานหรือแฟ้มฐานข้อมูลทำงานได้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่มีแบบอักษรมากกว่า 500 บนระบบ
ลดจำนวนของแบบอักษร หรือการแสดงผลอาจไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการติดตั้งแบบอักษรมากกว่า 500 บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มในงาน Word ใน ปฏิทินการทำงาน หรือตัวประมวลผล ในการวิเคราะห์พอร์ต โครงการทำงานได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลบแบบอักษรจากคอมพิวเตอร์จนกว่าคุณลดจำนวนของแบบอักษรจะน้อยกว่า 500

เมื่อต้องการลบแบบอักษร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 2. ใน'แผงควบคุม'คลิกสองครั้งแบบอักษร.
 3. คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุเมื่อต้องการเลือกแบบอักษรมากกว่าหนึ่ง กด และกดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแบบอักษรแต่ละ
 4. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกการลบ.
 5. เมื่อการตัวติดตั้งแบบอักษรของ Windowsกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ด้วยพร้อมท์ดังต่อไปนี้ คลิกYes:
  คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบแบบอักษรดังกล่าว
 6. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกปิด.

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดหมายเลขของแบบอักษรที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุเนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจจะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ของคุณให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 2. ใน'แผงควบคุม'คลิกสองครั้งแบบอักษร.

  แถบสถานะในการแบบอักษรกล่องโต้ตอบเป็นการบ่งชี้จำนวนของแบบอักษรที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 265954 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Works 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Works 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Works 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2006
 • Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbdisplay kberrmsg kbgraphic kbpending kbmt KB265954 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:265954

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com