Negalima atkurti nuotolinio darbalaukio seanso Windows Server 2008 R2 pagr?stas serveryje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2661332 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Galite nustatyti nuotolinio darbalaukio seanso Windows Server 2008 pagr?stas serveryje i? kliento kompiuteryje.
 • Atjungiate nuotolinio darbalaukio seanso metu.
 • J?s bandote atkurti nuotolinio darbalaukio seanso metu.
Tokiu atveju negalima atkurti nuotolinio darbalaukio seanso metu. Be to, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
J?s bandote daryti u?duotis atlikti negalima, nes nuotolinio darbalaukio tarnybos yra u?imtas. Bandykite dar kart? per kelet? minu?i?. Kiti vartotojai vis dar gal?t? ?eiti.

Prie?astis

?i problema atsiranda d?l aklaviet?s situacij?, kuri atsiranda tarp Csrss.exe procesas ir kai kurios programos (pvz., Microsoft Excel ar Microsoft Visio).

Sprendimas

Kar?t?j? patais? informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei j?s ne smarkiai paveik? ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Jei norite pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket? (SP1) 1
Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Taikyti ?ias kar?t?sias pataisas ?iame pakete, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? perkrovus kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Pasaulin? ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Svarbus Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje yra i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Visada nurodo ? skilt? "Galioja iki" straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktoSR_LevelPaslaug? ?aka
  6.1.760 0 . 21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows Server 2008 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalogas failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Win32k.sys6.1.7600.211483,148,2882012-Vas-1004:04x 64
Win32k.sys6.1.7601.219203,148,2882012-Vas-1004:00x 64
Visoms palaikomoms IA-64?based versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Win32k.sys6.1.7600.211487,448,5762012-Vas-1003:22IA-64
Win32k.sys6.1.7601.219207,441,4082012-Vas-1003:26IA-64

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Papildoma fail? informacija

Papildoma failo informacija, skirta Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_181f364f374823978a560bf859e4c355_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_f4e4198e1f301a60.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydisiki 1,038
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)10:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_3bbb2aa1d33cf1a87bf7e24a8f0e9e51_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_c167844965aeb88f.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis698
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)10:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_3d4168a4a22399d2af903a5fc89e7eae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_ea41a380938b2127.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis698
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)10:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_58c14173c1719bb4fae436610b810b67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_8920cb0be536b020.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis698
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)10:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_a0f664cb91431b430d4e5463948cc9c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_8d3aa9fdec7f7a4f.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis698
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)10:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_a9ec2c91e6b2a8ff934030f87f587346_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_2df95054949182ae.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydisiki 1,038
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)10:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_15a02c40cd326e9e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis42,090
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)06:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_17945092ca4fa1d5.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis42,090
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)06:56
PlatformaNetaikoma
Failo vardasWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_1ff4d69301933099.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis4,178
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)05:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_21e8fae4feb063d0.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis4,178
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)05:49
PlatformaNetaikoma
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64?based versijoms, Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_93f1ce1e24009c611e1ddc92f7bae303_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_7b60287d5e6538f5.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,036
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)10:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_f5f9a1235e89b1fd279fdcd2c75a00a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_dd947b66f5671a53.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,036
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)10:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_b98334b314d30664.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis42,088
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)06:51
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_bb77590511f0399b.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis42,088
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)06:48
PlatformaNetaikoma
Failo vardasWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_1ff4d69301933099.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis4,178
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)05:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_21e8fae4feb063d0.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis4,178
Data (UTC)2012-Vas-10
Laiko (UTC)05:49
PlatformaNetaikoma

Savyb?s

Straipsnio ID: 2661332 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2661332 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2661332

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com