วิธีการค้นหาโปรแกรมปรับปรุง Office 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 266134 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft Office XP รุ่นของบทความนี้ ให้ดู305095.
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2003 ของบทความนี้ ให้ดู883677.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการค้นหาโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Office 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีการปรับปรุงสำหรับ Office 2000 จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft การค้นหาโปรแกรมปรับปรุง Office 2000 พร้อมใช้งาน คลิกที่การเชื่อมโยงต่อไปนี้:
โปรแกรมปรับปรุง Office 2000 ที่พร้อมใช้งาน

วิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการปรับปรุงล่าสุด

ใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงเว็บไซต์ Office เพื่อตรวจหา และติดตั้ง จำเป็นต้องมีการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office 2000 เมื่อต้องการ ทำเช่นนี้ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/ProductUpdates/default.aspx
หลังจากการตรวจสอบ เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณได้รับข้อความแสดงรายการของควร โปรแกรมปรับปรุง คลิกเริ่มการติดตั้งเมื่อต้องการ เสร็จสิ้นกระบวนการ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 266134 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbdownload kbinfo kbofficeupdate kbsetup kbmt KB266134 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266134

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com