เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยโหมดสแตนด์บาย โหมดไฮเบอร์เนต และการปิดระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 266169 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
 • เมื่อคุณพยายามที่จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 เครื่องคอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง (แฮง), อาจบนหน้าจอสีดำ นอกจากนี้ยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจยกเลิก หรืออาจไม่ได้เปิดปิดเมื่อกระบวนการปิดระบบถึงหน้าจอ "ได้อยู่ในขณะนี้ปลอดภัยในการปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ"
 • ไม่มีการสแตนด์บายตัวเลือกเมื่อคุณพยายามปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • แฮงคอมพิวเตอร์ของคุณหรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด 0x9F" เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
 • ไม่มีไฮเบอร์เนตตัวเลือกเมื่อคุณพยายามปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และไม่มีไฮเบอร์เนตแท็บในเครื่องมือ'ตัวเลือกการใช้พลังงาน'ใน'แผงควบคุม'
หมายเหตุ:: ทั้งโหมดสแตนด์บายและไฮเบอร์เนตโหมดไม่มีอยู่เมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด ลักษณะการทำงานนี้ได้ โดยการออกแบบเนื่องจากโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลมาตรฐาน (VGA) ถูกโหลดเมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณมี OEM ของบริษัทอื่นเป็นโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์หรือบริการที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
242495การแก้ไขปัญหาการจัดการพลังงานขั้นสูงใน Windows 2000
246243การแก้ไขปัญหาการผิดพลาด STOP 0x9F ข้อผิดพลาดข้อความใน Windows 2000
ถ้าไม่มีบทความเหล่านี้ช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาการปิดระบบ ใช้ขั้นตอนในหัวข้อต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณในการค้นหาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์หรือบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหาการปิดระบบ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลในส่วนต่อไปนี้:
 • วิธีการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด
 • วิธีการบันทึกสำเนาของโปรแกรมควบคุมที่ใช้อยู่
 • วิธีการบันทึกสำเนาของบริการที่กำลังทำงานอยู่
 • วิธีการเปรียบเทียบไดรเวอร์ที่ใช้อยู่
 • วิธีการสร้างโพรไฟล์ที่สองสำหรับปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม
 • วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการ
 • วิธีการสร้างโปรไฟล์สำหรับปัญหาการบริการที่สอง
 • วิธีการใช้การติดตั้งแบบขนานเพื่อระบุโปรแกรมควบคุมหรือโปรแกรมที่ทำให้เกิดลักษณะการทำงานของการปิดระบบ

วิธีการเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด

หมายเหตุ:: ขั้นตอนต่อไปนี้การสันนิษฐานว่า คุณสามารถปิดคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่ออยู่ในเซฟโหมด ในบางครั้งโปรแกรมควบคุมอาจกลายเป็น โปรแกรมควบคุมตัวกรองที่ด้านล่าง หรือด้านบนสำหรับโปรแกรมควบคุมที่โหลดในเซฟโหมด นี้ยังสามารถป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการปิดระบบเมื่ออยู่ในเซฟโหมด หากปัญหากับเซอร์วิส เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด ทำตามขั้นตอนในส่วนของ "เรียกวิธีการบันทึกเป็นสำเนาของในบริการว่าจะใช้" และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในส่วน "วิธีการแก้ไขเป็นบริการปัญหา" ในบทความนี้

เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดและล็อกบน ด้วยสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ การเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กดแป้น F8 ค้างไว้ และจากนั้น เลือกSafe Modeใน Windows 2000เริ่มต้นเมนู

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP: 0x0000001e KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด ดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
261807DirectCD 3.01 Prevents Starting in Safe Mode in Windows 2000

How to Save a Copy of the Drivers That Are Running

To save a copy of the drivers that are running:
 1. คลิกขวาMy Computerไอคอนบนเดสก์ท็อป และของคุณแล้วคลิกจัดการto open Computer Management.
 2. ภายใต้เครื่องมือระบบขยายข้อมูลระบบ.
 3. ขยายSoftware Environmentแล้ว คลิกการโปรแกรมควบคุมโฟลเดอร์
 4. คลิกการชื่อ:column to sort the drivers by name, and then click theState:column to sort the column by state. Note that all drivers that are running are displayed in alphabetical order.
 5. Export the list of drivers:
  1. ในการการทำงาน (Action)เมนู คลิกExport list.
  2. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดdrivers.
  3. ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง คลิกText (Comma Delimited) (*.csv).
  4. Save the file on a floppy disk or in another location, and then verify that the file is saved as Drivers.csv.

How to Save a Copy of the Services That Are Running

To save a copy of the services that are running:
 1. คลิกขวาMy Computerไอคอนบนเดสก์ท็อป และของคุณแล้วคลิกจัดการto open Computer Management.
 2. In Computer Management, locate and expandServices and Applications.
 3. คลิกบริการแล้ว คลิกรายละเอียดในการมุมมองเมนู
 4. คลิกการสถานะ:column, and then click theสถานะ:column again to sort the services by status with the started services at the top of the list.
 5. Export the list of services:
  1. ในการการทำงาน (Action)เมนู คลิกExport list.
  2. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดบริการ.
  3. ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง คลิกText (Comma Delimited) (*.csv).
  4. Save the file on a floppy disk or in another location, and then verify that the file is saved as Services.csv.
 6. Shut down your computer.

How to Compare the Drivers That Are Running

To compare the drivers that are running to the drivers that were running in Safe mode:
 1. Restart your computer, log on, and then follow steps 1 through 5 in the "How to Save a Copy of the Drivers That Are Running" section in this article.
 2. Compare the drivers that are running to the drivers that were running when you started your computer in Safe mode:
  1. Start Microsoft Excel or another spreadsheet program that can open comma-delimited text (.csv) files, and then open the Drivers.csv file that you saved when you started your computer in Safe mode. Note that you may want to print this file on another computer if your computer does not have a spreadsheet program installed.
  2. Compare the list of drivers that are running on your computer with the list of drivers that were running on your computer in Safe mode. Note that any third-party drivers that are running on your computer that were not running when your computer was in Safe mode may be causing this shutdown behavior.
  3. If you can identify any third-party OEM drivers that are running, try to uninstall the device drivers. You can also uninstall or disable the device in Device Manager. Note that if you uninstall a Plug and Play device in Device Manager, Windows 2000 may redetect the device when you restart your computer. You may need to physically remove the hardware or rename the OEM installation .inf file for that device.

   When you install an OEM driver, the Windows Installer program copies the OEMoemsetup.inf file to the %SystemRoot%\INF folder, and then renames theoemsetup.inf file to OEM#.inf, where#is an incremental number for each OEM driver that is installed.

   After you install the OEM driver, start Windows Explorer, and then temporarily move any %SystemRoot%\INF\Oem#.inf and Oem#.pnf files (where#is a number) to an another location. If you want to identify a specific Oem#.inf file, you can open the file in Notepad.For additional information about device drivers, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
   199276How to Manage Devices in Windows 2000
   268852วิธีการบังคับใช้ Windows 2000 ใช้โปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้กับ VGA มาตรฐาน
 3. หลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้อุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาการปิดระบบ รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณหลายครั้งในการตรวจสอบว่า ปิดอย่างถูกต้อง และบริษัทผู้ผลิตในการติดต่อ OEM เพื่อรายงานลักษณะการทำงาน และการสอบถามถ้า ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว
หมายเหตุ:: ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ ที่เป็นสาเหตุของปัญหาการปิดระบบเท่านั้นในบางครั้ง คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ฮาร์ดแวร์ใหม่ซึ่งคุณสามารถเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นการปิดใช้งานในส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์เริ่มต้นของคุณ และตั้งค่าอุปกรณ์ปัญหาตามที่เปิดใช้งานสำหรับส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ใหม่

วิธีการสร้างส่วนกำหนดค่าตัวที่สองสำหรับปัญหาโปรแกรมควบคุม

To set the device as disabled in your default hardware profile and then set the problem device as enabled in the new hardware profile:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งระบบ:แล้ว คลิกHardware Profilesในการฮาร์ดแวร์แท็บ
 3. คลิกCopyประเภท:no-shutdownในการเมื่อต้องการกล่อง แล้วคลิกตกลงto save a copy of the profile.
 4. ในการฮาร์ดแวร์แท็บ คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 5. ในตัวจัดการอุปกรณ์, right-click the device that is preventing your computer from shutting down, and then clickคุณสมบัติ.
 6. ในการDevice usageกล่อง คลิกDo not use this device in the current hardware profile (disabled).
When you do this, your computer does shut down normally when you start it with the default profile. When you want to use the device that causes the shutdown behavior, start your computer with the new, no-shutdown profile that has the device enabled.

If the shutdown problem is not caused by a device driver, the behavior may be caused by a third-party service. Troubleshoot the services in the same way that you troubleshot the drivers.

How to Troubleshoot Problems with Services

To troubleshoot a problem that your computer is having with a service:
 1. Restart your computer, log on, and then compare the services that are running with the services that were running when you started your computer in Safe mode:
  1. คลิกขวาMy Computerไอคอนบนเดสก์ท็อป และของคุณแล้วคลิกจัดการto open Computer Management.
  2. Locate and expandServices and Applications.
  3. คลิกบริการแล้ว คลิกDetailในการมุมมองเมนู
  4. คลิกการสถานะ:column, and then click theสถานะ:column again to sort the services by status with the started services at the top of the list.
  5. Start Excel or another spreadsheet program that can open comma-delimited text files, and then open the Services.csv file that you saved. Note that you may want to print this file on another computer if your computer does not have a spreadsheet program installed.
  6. Compare the list of services that are running on your computer with the list of services that were running in Safe mode. Note that any third-party services that are running on your computer that were not running when your computer was in Safe mode may be causing this shutdown behavior.
  7. If you can identify third-party OEM services that are running, try to uninstall or disable the service.
 2. After you uninstalled or disable the service that is causing the shutdown behavior, restart your computer several times to verify that it shuts down correctly, and then contact the OEM vendor to report the behavior and ask if there is an update available to resolve the shutdown behavior.
หมายเหตุ:: If you only use the service that is causing the shutdown behavior occasionally, you can create a new hardware profile in which you can start your computer with the service enabled or disabled. You can set the service as disabled in your default hardware profile, and set the problem device as enabled for the new hardware profile.

How to Create a Second Profile for Service Issues

To create a second profile, set the service as disabled in your default hardware profile, and then set the problem device as enabled for the new hardware profile:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งระบบ:.
 3. คลิกHardware Profilesในการฮาร์ดแวร์แท็บ
 4. คลิกCopyประเภท:no-shutdownในการเมื่อต้องการกล่อง แล้วคลิกตกลงto save a copy of the profile.
To disable a service in the default profile:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
 2. ในการค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ระบุกล่อง ชนิดservices.msc.
 3. ในการค้นหากล่อง คลิกLocal Harddrivesแล้ว คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.
 4. คลิกสองครั้งServices.mscแฟ้ม:
 5. ในการบริการdialog box, right-click the service that is causing the shutdown behavior, and then clickคุณสมบัติ.
 6. คลิกปิดใช้งานในการล็อกอินtab to disable the service in the default profile.
When you do this, your computer does shut down normally when you start it with the default profile. When you want to use the device that causes the shutdown behavior, start your computer with the new, no-shutdown profile that has the device enabled.

How to Use a Parallel Installation to Identify the Driver or Program That Is Causing the Shutdown Behavior

Install a new copy of Windows 2000 on a separate partition on your computer. After you install the new copy, install third-party drivers (or programs that install or start services) one at a time on your parallel installation. Restart your computer several times each time that you install a new driver or program. When the parallel installation exhibits the same shutdown behavior, the last driver or program that you installed is the driver or program that is causing the shutdown behavior. To resolve this behavior, remove the driver or program from the original installation. After you do this, delete the parallel installation.

ข้อมูลเพิ่มเติม

For additional information about how to troubleshoot issues that you may have with shutting down, Standby mode, and Hibernate mode, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
257562Hibernate and Standby Are Not Available When Using Standard VGA
237551Advanced Power Management Features Are Disabled with Terminal Services
259889Standby Option Not Available in Multiple-Processor Configuration
255182Hibernate Tab Is Not Available in Power Options Tool in Control Panel
197477ระบบจะไม่สามารถไปยังโหมดสแตนด์บายเนื่องจากการ...
257199Device Driver Error Message Is Displayed When the Computer Enters Standby or Hibernate Mode
247480Error Message After Setting Hibernation on Computer with Modem
247290APM Standby Option Is Missing on PCs Without a Battery
252471Error Message: Removable Storage Manager Refused the Request to Hibernate or Suspend the System
259623มีการใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์โดยใช้แบตเตอรีหรือ ACPI คุณลักษณะการสแตนด์บาย
211205คอมพิวเตอร์ dell และคอมพิวเตอร์โน้ต IBM อาจไม่ Suspend
247238การสแตนด์บายในปิดลงที่ไม่พร้อมใช้งานใน 380XD ThinkPad IBM เมื่อมีการเปิดใช้งาน APM
211271ไม่สามารถไฮเบอร์เนต Windows 2000 หลังจากการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไว McAfee 3.1.4

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 266169 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbhowto kbpowerman kbsafemod W2000DRVSIGN W2000POWER w2000safemode kbmt KB266169 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266169

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com