Trinh kim tra chinh ta khng gn c nhng t sai chinh ta trong Word 2007

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2662392 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Hin tng 1

Khi ban nhp mt t sai chinh ta vao Microsoft Office Word 2007, t nay khng bi trinh kim tra chinh ta gn c.

Hin tng 2

Khi ban bm vao nut Chinh ta & Ng phap trong nhom Soat li trn tab Xem lai trong Word 2007, mt trong cac thng bao sau y c hin thi:
 • Kim tra chinh ta va ng phap a hoan tt.
 • Cng cu Soat li khng c cai t cho <ngn ng mc inh>, hay th cai t lai cng cu soat li.
Hin tng nay co xay ra trong phin ban Microsoft Word khac khng?

xem thng tin v cach giai quyt s c nay trong phin ban Microsoft Word khac, hay bm vao lin kt di y:

Trinh kim tra chinh ta khng gn c nhng t sai chinh ta trong Word 2010

Nguyn nhn

S c nay co th xay ra vi bt ky ly do nao trong s vai ly do sau y:
 • Cng cu soat li khng c cai t.
 • Trinh b sung Speller EN-US bi tt.
 • Hp kimKhng soat chinh ta hoc ng phap c chon.
 • Ngn ng khac c t la mc inh.
 • Muc sau y hin co trong s ng ky:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\ProofingTools\1.0\Override\en-US

Giai phap

Chung ti khuyn ban nn thc hin cac phng phap c cung cp trong bai vit nay theo trinh t. Tuy nhin, nu trc o ban a th mt trong cac phng phap nay Ҡgiai quyt vn nay va khng hiu qua, ban co th chuyn nhanh sang phng phap khac t danh sach nay:

Phng phap 1: Cai t cng cu soat li

 1. Thoat tt ca cac chng trinh.
 2. Bm Bt u, sau o bm Pa-nen iu khin.
 3. Trong Windows Vista, bm up vaoChng trinh va Tinh nng. Trong cac phin ban Windows cu hn, bm upThm hoc Loai bo Chng trinh.
  Trong Windows 7, trong phn Chng trinh, bm G cai t chng trinh.
 4. Bm Microsoft Office Edition, sau o bm Thay i.

  Chu y Trong bc nay va bc tip theo, trinh gi chޠPhin ban th hin phin ban Microsoft Office c cai t trn may tinh.
 5. Trong hp thoai Microsoft Office Edition , bmThm hoc Loai bo Tinh nng, sau o bm Tip tuc.
 6. M rng Tinh nng Chia se cua Office, bm vao biu tng bn trai cua Cng cu Soat li, sau o bm Chay tt ca t May tinh cua ti.

Phng phap2: Bt trinh b sung Speller EN-US

 1. Trong Word, bm nut Office, ri bm Tuy chonWord.
 2. bn trai, bm Trinh b sung.
 3. cui hp thoai Tuy chon Word , trong muc Quan ly, chon mui tn tha xung va thay i la chon t B tr COMthanh Cac muc bi v hiu hoa ri bmi.
 4. Trong hp thoai Cac muc bi v hiu hoa , kim tra xem B soat chinh ta ting Anh-My (nlsdata0009.dll) co sn co trong Chon nhng muc ban mun cho phep lai khng.
 5. Nu Speller EN-US (nlsdata0009.dll) c lit k, hay bm vao o, sau o bmBt.
 6. Bm ong thoat khoi Cac muc bi v hiu hoa va bm OK thoat khoi Tuy chon Word.

Phng phap 3: Bt Soat Chinh ta khi ban go

 1. Bm nut Office, ri chon Tuy chonWord.
 2. Trong hp thoai Tuy chon Word. chon Soat li.
 3. am bao Kim tra chinh ta khi ban go c bt trong muc Khi sa li chinh ta va ng phap trong Word .
 4. am bao cac hp kim trong muc Ngoai tr c bo chon.
 5. Bm OK lu va thoat khoi Tuy chon Word.

Phng phap 4: Chon ngn ng mong mun va bo chon hp kim "Khng soat chinh ta hoc ng phap"

 1. Chon toan b tai liu Word.
 2. Bm tab Xem lai.
 3. Trn tab Xem lai, bm t Ngn ng.
 4. Trng hp thoai Ngn ng, bm ngn ng ban mun va bmOK.
 5. Nu co du kim bn canh hp kim Khng soat chinh ta hoc ng phap, bm bo chon hp kim.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2662391Phng phap5: S dung Khc phuc s c sa i s ng ky


Quan trong
Bai vit nay cha thng tin v cach sa i s ng ky. Hay chc chn sao lu s ng ky trc khi ban sa i no. Hay chc chn rng ban bit cach khi phuc s ng ky nu s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, lu tr va sa i s ng ky, hay bm vao lin kt sau y xem bai vitWindows Trc tuyn:
yu cu chung ti loai bo khoa ng ky lin quan khoi s ng ky cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c giup ti

khc phuc s c nay t ng, hay bm nut hoc lin kt Khc phuc s c. B?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng r?i th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? Kh?c ph?c s? c?.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50546

Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic vi may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc S c nay vao mt ia flash hoc vao mt CD ri sau o chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

t khc phuc s c nay, lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong m, go REGEDIT, sau o nhn Enter.
 3. inh vi, sau o bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\1.0\Override
 4. Bm Xoa.
 5. Thoat khoi Registry Editor.
 6. Thoat va sau o khi ng lai Word.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. Nu s c cha c khc phuc, ban co th lin h vi B phn h tr.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti", hoc gith email cho chung ti.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2662392 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Ba 2012 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
T? kha:
kbfixme kbmsifixme KB2662392

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com