Article ID: 2663513 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת פתיחת חוברת עבודה של Microsoft Excel, ייתכן שתופיע הודעת שגיאה זו:

Microsoft Excel ממתין שיישום אחר ישלים פעולת OLE.

סיבה

הודעת שגיאה זו עלולה להתרחש מאחת הסיבות הבאות.
  • אתה מנסה להשתמש באפשרות 'שלח כקובץ מצורף' ב- Excel.
  • אתה מנסה לפתוח אובייקט מוטבע ב- Excel.
  • גיליון העבודה של Excel מנסה לגשת נתונים מיישום אחר שעדיין פעיל.

פתרון הבעיה

מומלץ לעקוב אחר השיטות המוצעות במאמר זה לפי סדר הצעתן. עם זאת, אם כבר ניסית בעבר אחת מהשיטות ללא הצלחה, תוכל לדלג במהירות לשיטה אחרת מרשימה זו:

שיטה 1: שימוש בשיטה אחרת לצירוף חבורת עבודה של Excel

לחץ כאן כדי להציג מידע על אופן הצירוף של חוברת עבודה של Excel באמצעות שיטה אחרת.

שיטה 2: סגירת היישום שמקיים אינטראקציה עם Excel

לחץ כאן להצגת מידע על אופן סגירת היישום.

שיטה 3: פתרונות בעיות של תוספות ב- Excel

לחץ כאן כדי להציג מידע על פתרון בעיות של תוספות.

מידע נוסף

המידע המפורט בסעיף זה מיועד למשתמשים מתקדמים.

אם יצרת חוברת עבודה שהופכת יישום אחר לאוטומטי באמצעות VBA, תוכל להוסיף שורת קוד זו כדי לכבות את ההודעה:

Application.DisplayAlerts = False

הערה: יש לכלול שורת קוד זו בקוד שמבצע את ההפיכה לאוטומטי לפני קריאת שורת הקוד שמובילה להתרחשות השגיאה.

מידע נוסף

אם המידע במאמר זה במאגר הידע לא סייע בפתרון בעיית OLE שלך ב- Excel, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2663513 - Last Review: יום חמישי 31 ינואר 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
מילות מפתח 
kbcip KB2663513

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com