วิธีการแก้ปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดในตัววัดประสิทธิภาพ WinMgmt

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 266416 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณดูแฟ้มบันทึกของตัวแสดงเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวอาจถูกบันทึกไว้
ข้อความแสดงเหตุการณ์ 1
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: WinMgmt
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 37
คำอธิบาย: ADAP WMI ไม่สามารถโหลดการชื่อแฟ้มไลบรารีประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากมีปัญหาที่ไม่รู้จักภายในไลบรารีการ: 0x0
ข้อความแสดงเหตุการณ์ 2
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: WinMgmt
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 41
คำอธิบาย: ADAP WMI ไม่สามารถสร้างดัชนีของวัตถุตัวเลขจากไลบรารีประสิทธิภาพการทำงานชื่อ serivceเนื่องจากไม่พบค่าในคีย์ย่อย 009
ข้อความแสดงเหตุการณ์ 3
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: WinMgmt
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 61
คำอธิบาย: ADAP WMI ไม่สามารถดำเนินการชื่อแฟ้มไลบรารีประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากมีการละเมิดการเวลาในฟังก์ชันที่เปิด

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากอาจมีปัญหาในการนับ หรืออาจมีค่าส่งคืนค่าบวกเท็จใน dredger ไลบรารีประสิทธิภาพการทำงานของ Windows จัดการ Instrumentation (WMI) ถ้ามีค่าส่งคืนค่าบวกเท็จใน dredger ไลบรารีของประสิทธิภาพการทำงาน WMI ในบางสถานการณ์ dredger ที่อาจไม่ถูกต้องพิจารณาว่า ไลบรารีที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าตัวนับที่ทำงานอย่างถูกต้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


กำลังพยายาม dredge ไลบรารีของประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
winmgmt /clearadap
คำสั่งนี้ล้างค่าเกี่ยวกับ WMI ที่ทั้งหมดจากคีย์รีจิสทรีของประสิทธิภาพการทำงานของบริการ
winmgmt /resyncperf "winmgmt บริการ pid"
คำสั่งนี้ลงทะเบียนไลบรารีของประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ ด้วย WMI

คุณสามารถค้นหาข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์บริการ WMI ในนั้นกระบวนการแท็บของตัวจัดการงานของ Windows

ประสิทธิภาพของรีจิสทรีคีย์สำหรับการบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงรีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้:
WbemAdapFileSize
WbemAdapFileTime
WbemAdapStatus
หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกคำสั่งที่พร้อมใช้งาน ด้วย WMI พิมพ์winmgmt /หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง

สาเหตุที่เป็นไปได้อื่น ๆ สำหรับเหตุการณ์อาจเป็นการให้ตัวนับที่จะช้าในการตอบสนองเนื่องจากกิจกรรมอื่น ๆ ในระหว่างการเริ่มต้น คุณสามารถปรับแต่งการหมดเวลานี้ได้ โดยการเพิ่มค่า 10000 REG_DWORD การหมดเวลาที่เรียกเก็บเงินที่ตั้งของรีจิสทรีที่เหมาะสม:
\Performance HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ [counterfile]
โดยที่ [counterfile คือการชื่อแฟ้มไลบรารีประสิทธิภาพการทำงานที่ระบุไว้ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากตัวแสดงเหตุการณ์

ตัวอย่างเช่น ข้อความในตัวแสดงเหตุการณ์จะเป็นดังนี้:
ADAP wmi ไม่สามารถดำเนินการในไลบรารีประสิทธิภาพ perfproc.dll เนื่องจากมีการละเมิดการเวลาในฟังก์ชันที่เปิด
ในกรณีนี้ คีย์รีจิสทรีจะเป็นดังนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PerfProc\Performance
หมายเหตุ:เส้นทางรีจิสทรีนี้ไม่ได้รวมส่วนขยายของแฟ้ม (.dll) ถ้าเหตุการณ์ต่อไปที่ถูกบันทึกหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เปลี่ยนค่า WbemAdapStatus ด้วยตนเองเป็น REG_DWORD 0 ภายใต้คีย์รีจิสทรีของประสิทธิภาพการทำงานของบริการ แล้ว เพิ่มค่า ADAPPerflibTimeout เพื่อ REG_DWORD 180 ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Wbem\CIMOM
หมายเหตุ:คุณต้องป้อนการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีทั้งหมดเป็นค่าทศนิยม

นอกจากนี้ คุณสามารถที่ปิดใช้งานเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพสำหรับการบริการที่ระบุมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ Exctrlst.exe จากทรัพยากร Kit การ Windows 2000 ยูทิลิตีนี้ปิดใช้งานตัวตรวจนับเฉพาะ โดยการเพิ่มคีย์รีจิสทรีคล้ายกับตัวอย่างด้านล่าง คุณสามารถเพิ่มรายการรีจิสทรีเหล่านี้ภายใต้รายการการตรวจนับเฉพาะด้วยตนเองถ้า Exctrlst.exe ไม่พร้อมใช้งาน หรือช
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Spooler\Performance


ชื่อค่า: ปิดใช้งานเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ
ค่าชนิด: REG_DWORD
ค่าข้อมูล: 1
หมายเหตุ:เมื่อต้องใช้คำสั่งเหล่านี้ คลิกเริ่มการทำงาน,เรียกใช้จากนั้น พิมพ์cmdการเข้าถึงพรอมต์คำสั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) รับผิดชอบในการรวบรวม และการบำรุงรักษาประสิทธิภาพของตัวนับวัตถุใน WMI ที่ลงทะเบียนไว้บนคอมพิวเตอร์

กระบวนการ ADAP เริ่มต้น เมื่อมีการเริ่มบริการ WinMgmt หรือ เมื่อคุณติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งห้องประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Lodctr หรือ Unlodctr

แม้ว่าเหตุการณ์การเข้าสู่ระบบ ตัวนับที่จะยังคงพร้อมใช้งาน

ในครั้งแรกที่คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows บ้าน Server คุณอาจพบว่า มี ID 41 เหตุการณ์ในล็อกเหตุการณ์ที่ชี้ไปที่ไลบรารีประสิทธิภาพของ WsearchIdxPi, UGTHRSVC หรือ Ugatherer คำเตือนเหล่านี้ถูกกำหนด โดยการ dredger ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น คุณสามารถละเว้นเหตุการณ์ 41 รหัสเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ ID 41 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756585.aspx

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows x64 edition เช่น Microsoft Windows Server 2003 x64 edition แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 266416 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Windows Home Server
Keywords: 
kbprb w2000mm kbmt KB266416 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266416

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com