วิธีการที่ทำการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 266465 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้ง Windows 2000 แบบขนาน

หมายเหตุ:คุณต้องทราบข้อกำหนดของ environmental ให้ทำตามขั้นตอนการติดตั้ง

ทำการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003

หมายเหตุ:โฟลเดอร์เอกสารและการตั้งค่าไม่ได้ถูกเขียนทับ โดยขั้นตอนนี้
 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ซีดีรอม Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 CD-ROM
 2. หลังจากติดตั้ง โปรแกรมเสร็จตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ กด ENTER เพื่อให้ตั้งค่า Windows
 3. กดแป้น F8 เพื่อยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Windows
 4. กดแป้น ESC เพื่อติดตั้งสำเนา fresh ของ Windows
 5. กด ENTER เพื่อติดตั้ง Windows บนพาร์ติชันที่เลือก

  หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้ง Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 บนพาร์ติชันที่พร้อมใช้งานที่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ คุณติดตั้ง Windows 2000 และ Windows Server 2003 บนพาร์ติชันเดียวกัน คุณควรติดเสมอตั้งระบบปฏิบัติการใหม่บนพาร์ติชันที่แยกต่างหากจากระบบปฏิบัติการปัจจุบันถ้าพาร์ติชันที่แยกต่างหากที่มีอยู่ ถ้ามีปัญหากับแฟ้ม Boot.ini ของคุณ คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่บนพาร์ติชันเดียวเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ต้นฉบับ แต่ทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดปัญหากับระบบปฏิบัติการ Windows ต้นฉบับ รายการการตั้งค่าคอนฟิกในแฟ้ม Boot.ini จะเหมือนกัน
 6. กด ENTER เพื่อออกจากระบบแฟ้มปัจจุบันยัง

  สิ่งสำคัญถ้าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ คุณจะสูญเสียข้อมูลจากพาร์ติชันคุณกำลังติดตั้ง
 7. กด ESC เพื่อติดตั้ง Windows ในโฟลเดอร์อื่น

  หากคุณติดตั้งสำเนาต้นฉบับของ Windows ในโฟลเดอร์ที่ใช้เริ่มต้น Winnt คุณต้องพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์อื่น แล้วกด enter
 8. หลังจากที่คุณเปลี่ยนโฟลเดอร์เริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง เลือกคอมโพเนนต์และการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 266465 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup w2000setup kbmt KB266465 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266465

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com