วิธีการผสานเอกสาร Word หลายเอกสารเข้าด้วยกัน - EeeKB

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2665750 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ถ้าคุณทำงานและต้องจัดการเอกสาร Word บ่อยครั้ง การรวมเอกสาร Word หลายเอกสารเข้าด้วยกันอาจต้องใช้เวลานาน คุณสามารถคัดลอกและวางเนื้อหาได้โดยตรงในกรณีที่มีข้อมูลไม่มากนัก แต่คุณจะทำอย่างไรในกรณีที่มีข้อมูลจำนวนมาก

"แท็บ แทรก" ให้คุณผสานเอกสารเข้าด้วยกันได้ง่าย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2732209


ค้นหา "วัตถุ" กดสามเหลี่ยมเล็กที่อยู่ถัดมา แล้วคลิก "ข้อความจากแฟ้ม" จากเมนูหล่นลง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2732210


จากนั้น เลือกแฟ้มที่ต้องการผสานกับเอกสารปัจจุบัน กด Ctrl ค้างไว้เพื่อเลือกหลายเอกสารพร้อมกัน

(หมายเหตุ: เอกสารที่เลือกก่อนจะถูกผสานก่อน ดังนั้น จัดเรียงและกำหนดหมายเลขแต่ละเอกสารที่ต้องการผสานเพื่อให้เอกสารแสดงตามลำดับอย่างถูกต้อง ?

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2732211


วิธีนี้ใช้ได้กับทั้ง Word 2010 และ Word 2007 ข้อควรระวัง: การกำหนดรูปแบบในเอกสารอาจเปลี่ยนแปลงหลังจากผสานเอกสาร โปรดตรวจสอบถ้าวิธีการข้างต้นไม่ได้ผล ขอแนะนำให้อ่าน ฟอรัม เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เรายินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณ!

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
เรายินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็นของคุณ
หลังจากที่คุณได้เรียนรู้จาก EeeKB หากมีเวลา โปรดให้คะแนนบทความนี้ในตารางคำติชมที่ด้านล่างของหน้า ขอบคุณทุกคำติชมของคุณเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น คุณสามารถให้คำแนะนำและแนวคิดดีๆ ได้ใน "ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม" (เพื่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถอภิปรายคำถามด้านเทคนิคในประกาศที่เหมาะสมในชุมชน Microsoft)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2665750 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2557 - Revision: 1.1
ใช้กับ
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2007

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com