Lm th? no ? giai quyt s c v vic thiu t?t c? cc ?a ch? lin h MSN? (Bai vit Khc phuc D dng)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ong ong
ID c?a bi: 2666288 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
y la bai vit Hng dn tng bc
y la bai vit Hng dn tng bc

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Ly do

Tai sao t?t c? cc ?a ch? lin h MSN c?a ti b? m?t khi ti s? d?ng MSN messenger? Nguyn nhn la gi?

Nguyn nhn

S c nay th?ng x?y ra khi b?n ci ?t MSN messenger t? bn th? ba ho?c khi b?n ghi t?m th?i trong MSN gp s c khin chng tr?nh khng th hi?n th? danh sch lin h m?t cch chnh xc sau khi kh?i ?ng.

Gi?i php

ong hn chng trinh MSN, bm vao nut "Bt u" va sau o bm vao "May tinh".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784477Bm up vao " ia C".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784478Bm up vao Ngi dung.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784479Bm up vao th muc co tn ma ban s dung ng nhp. Chung ti coi "ekbtest" la vi du y.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784480Bm vao trng ia chi, thm "\AppData\Local\Microsoft\Windows Live " sau ia chi gc, khi hoan tt, nhn phim Enter trn ban phim.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784481Bm chut phai vao th muc "ia chi lin h", bm vao "Xoa".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784482Bm vao "Co" va khi ng lai chng trinh MSN.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784483N?u s c v?n t?n t?i, h?y xoa t?t c? cc chng tr?nh MSN lin quan b?ng cch s? d?ng "Thm/Xoa Chng trinh" trong "Pa-nen iu khin" v sau truy cp trang web chnh th?c cua MSN ci ?t l?i chng tr?nh MSN.

Vui l?ng cho chng ti bit

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
kbsurvey male
Ban co hai long vi cac n?i dung cua chng ti khng? Ban co nghi rng:
"Tuyt vi! S c a c khc phuc."?
hoc "S c cha c khc phuc. Ti co y tng hay hn."?
chung ti mun ban cung cp cho chung ti cac y kin quy gia cua ban s dung biu mu khao sat co th nm cui bai vit nay. Chung ti chao on moi khich l t ban va se tao thm cac bai vit ky thut hu ich cho ban.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2666288 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi Mt 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Windows Live Messenger
T? kha:
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink kbmt KB2666288 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2666288

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com