Felmeddelande när du försöker använda cmdlet New-MSOLDomain för att lägga till en underdomän till en befintlig domän: "ny-MsolDomain: Det går inte att lägga till den här domänen"

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2666578 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

PROBLEMET

Du försöker lägga till en underdomän till en befintlig domän i en moln-tjänst för Microsoft Office 365, Windows Intune eller Microsoft Azure med hjälp av cmdletNew-MSOLDomain . Däremot visas följande felmeddelande:
Ny-MsolDomain: Det går inte att lägga till den här domänen. Det är en underdomän och dess autentiseringstyp skiljer sig från autentiseringstyp i rotdomänen.

ORSAK

Det här problemet uppstår om du försöker använda cmdlet New-MSOLDomain för att lägga till en underdomän till en befintlig domän som är inställd för federerad autentisering. Ny-MSOLDomain cmdlet försöker lägga till underdomänen som en domän för standardautentisering.

LÖSNING

Gör så här om du vill lägga till en underdomän till en domän som har ställts in för federerad autentisering:
 1. Ansluta till Azure Active Directory (AD Azure) med hjälp av Windows PowerShell. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
  Ansluta till Azure AD med hjälp av Windows PowerShell
 2. Använd den Ny MSOLFederatedDomain cmdlet.

  Syntaxen för att lägga till en underdomän är följande, där <subdomain>är namnet som du vill lägga till:</subdomain>
  New-MSOLFederatedDomain -DomainName:<subdomain>

MER INFORMATION

Mer information om hur du använder Windows PowerShell för att hantera AD Azure finns på följande Microsoft-webbplats:

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community webbplatsen eller Azure Active Directory-forum .

Egenskaper

Artikel-id: 2666578 - Senaste granskning: den 24 juni 2014 - Revision: 10.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 User and Domain Management
Nyckelord: 
o365 o365a o365e o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2666578 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2666578

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com