วิธีการแก้ไขปัญหาของไมโครโฟน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 266677 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การ์ดเสียงส่วนใหญ่ให้ความสามารถในการรับค่านำเข้าเสียงจากไมโครโฟนผ่านทางพอร์ตไมโครโฟนของการ์ดเสียง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาไมโครโฟนใน Windows 95, Windows 98 และ Windows 98 Second Edition

หมายเหตุ:: การค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้ในการแก้ไขปัญหา ค้นฐานความรู้ของ Microsoft อีกครั้ง โดยใช้คำหลักที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
242450วิธีการสอบถามฐานความรู้ของ Microsoft โดยใช้คำสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุที่ไมโครโฟนไม่แสดงแต่ละรายการใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'ได้เนื่องจากการทำงานผ่านการ์ดเสียงของคุณ ดำเนินการขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้ในใบสั่ง และทดสอบเพื่อดูว่า ปัญหาของคุณแก้ปัญหาหลังจากแต่ละส่วน

หมายเหตุ:: ควรเลือกไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์การบันทึกใน tool(sndvol32.exe) ตัวควบคุมระดับเสียง

เมื่อต้องการตรวจสอบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดsndvol32.exeแล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกคุณสมบัติในการตัวเลือกเมนู
 4. ในการปรับระดับเสียงกล่อง คลิกการบันทึก.
 5. คลิกตกลง.
 6. ในการไมโครโฟนกล่อง การตรวจสอบว่า การเลือกมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
คุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในส่วนการเล่นของตัวควบคุมระดับเสียงจะ independet ของการตั้งค่าการบันทึก ดังนั้น คุณสามารถบันทึกผ่านไมโครโฟน โดยการเลือกในส่วนบันทึก และปิดเสียงในส่วนเล่น แล้ว คุณสามารถบันทึกเสียง แต่ wouldn't ฟังดังกล่าวผ่านลำโพงในขณะที่คุณกำลังบันทึก

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของคุณ

ถ้าไมโครโฟนของคุณไม่ได้ทำงาน หรือ ถ้าคุณได้หยุดการทำงาน ก่อนตรวจการเชื่อมต่อของไมโครโฟนมีอยู่จริง ตรวจสอบว่า ได้อย่างแน่นหนาต่อเข้ากับพอร์ตไมโครโฟนแทนการพอร์ตสำหรับหูฟังหรือลำโพง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าพอร์ตที่ถูกต้อง คุณสามารถตรวจสอบการ์ดเสียงเพื่อดูว่าจะถูกทำเครื่องหมาย (บางครั้ง โดยใช้รูปภาพของไมโครโฟน), คุณสามารถใช้ขั้นตอนการตัดออก ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

ตัวบันทึกเสียง

 1. เรียกใช้เครื่องมือ'ตัวบันทึกเสียง':

  windows 95

  คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่มัลติมีเดียแล้ว คลิกตัวบันทึกเสียง.

  windows 98

  คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่ความบันเทิงแล้ว คลิกตัวบันทึกเสียง.
 2. หลังจากที่มีการเรียกใช้ตัวบันทึกเสียง คลิกระเบียน(กลมทางด้านขวา), และจากนั้น พูดลงในไมโครโฟน ถ้าต่อมันเข้ากับช่องต่อสัญญาณที่ถูกต้อง บรรทัดบนจอภาพควรย้ายขึ้นและลง ถ้าจะไม่ย้าย เสียงจะไม่ทำได้ผ่านไมโครโฟนของคุณ ถ้าบรรทัดการย้าย กดSTOP:กดกรอกลับแล้ว กดเล่นเมื่อต้องการฟังการบันทึกของคุณ ถ้านี้ทำงาน แต่จะไม่ทำงานในโปรแกรมของคุณ ดูส่วน "การใช้ในไมโครโฟนในโปรแกรม" ในบทความนี้
หมายเหตุ:: ถ้าตัวบันทึกเสียงไม่ได้ติดตั้ง:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 2. คลิกการโปรแกรมติดตั้ง windowsแท็บ คลิกมัลติมีเดียแล้ว คลิกรายละเอียด.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นตัวบันทึกเสียงกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.
 4. หลังจากที่มีการเรียกใช้ตัวบันทึกเสียง ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อทดสอบ

ยัง ไม่สามารถบันทึก

หากคุณไม่สามารถบันทึกแฟ้ม.wav หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้า อาจมีปัญหากับการตั้งค่าคุณสมบัติไมโครโฟนของคุณ การตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้:
 1. คลิกสองครั้งไอคอนลำโพงของที่อยู่บนแถบงาน และตรวจสอบว่า ตัวเลื่อนไมโครโฟนอยู่ที่ด้านบนและmuteไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้ามีเลือกปิดเสียง คลิกยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 2. เลือกคุณสมบัติจากเมนู'ตัวเลือก' เลือกการบันทึกคลิกตกลง. ตรวจสอบว่า การเลือกตรวจสอบมีเลือกกล่องข้างใต้ไมโครโฟน และแถบเลื่อนไมโครโฟนอยู่ที่ด้านบน
 3. ลองบันทึกแฟ้ม.wav อีกครั้ง

ลำโพงไม่ได้บนแถบงาน

ถ้าลำโพงที่ไม่ได้อยู่บนแถบงานของคุณ:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งมัลติมีเดีย.
 2. คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงตัวควบคุมระดับเสียงบนแถบงานกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
ถ้าคุณยังคงไม่สามารถบันทึกแฟ้ม.wav ไม่อาจเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ และคุณควรลองใช้ขั้นตอนก่อนหน้ากับไมโครโฟนอื่น หรือติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไมโครโฟนนั้นในโปรแกรม

หากคุณสามารถบันทึก.wav แบบในตัวบันทึกเสียง แต่คุณยังคงมีปัญหาในโปรแกรมเฉพาะ อาจตั้งค่าที่ต้องมีการเปิดใช้งานในโปรแกรม ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับโปรแกรมสำหรับรายละเอียดเฉพาะ

ปัญหาที่พบโดยทั่วไปกับไมโครโฟน

 • ไดรฟ์ข้อมูลที่ถูกปิดใช้งาน หรือต่ำมาก

  หากไดรฟ์ข้อมูลของคุณถูกปิดใช้งาน หรือมีการตั้งค่าต่ำมาก คุณอาจไม่สามารถเป็นได้ยินเมื่อคุณใช้ไมโครโฟนของคุณ ตรวจสอบว่า คุณได้ยินแฟ้ม.wav โดยใช้เครื่องมือ'ตัวบันทึกเสียง'
  • ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
  • ค้นหา และคลิกที่แฟ้ม.wav และจากนั้น คลิกOPEN.
  • คลิกเล่น.
 • ลำโพงที่ไม่เปิดหรือไดรฟ์ข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำ

  ถ้าคุณกำลังใช้ลำโพง amplified ตรวจสอบว่า พวกเขาได้อย่างถูกต้องได้เชื่อมต่อกับการ์ดเสียง และเปิดอยู่ และตัวควบคุมระดับเสียงจะเปิดขึ้น
 • ไม่สามารถพูดในเวลาเดียวกันกับบุคคลอื่น

  ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าไม่มีการใช้ฟูลดูเพล็กซ์ได้เนื่องจาก โดยผู้เข้าร่วมทั้งสอง ด้วยเสียงฟูลดูเพล็กซ์ ผู้อื่นและคุณสามารถพูด (และได้ยิน) พร้อมกันได้ มีเสียงฮาล์ฟดูเพล็กซ์ ผู้อื่นและคุณต้องจัดทำเปิดเมื่อคุณพูด ผู้เข้าร่วมทั้งสองต้องมีการ์ดเสียงที่สนับสนุนความสามารถแบบฟูลดูเพล็กซ์สำหรับทั้งสองอย่างที่คุณพูดในเวลาเดียวกัน ตรวจสอบคุณสมบัติของการ์ดแต่ละเสียง และให้แน่ใจว่าฟูลดูเพล็กซ์ถูกเปิดใช้งาน
 • การใช้เสียงผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

  If you are having problems using your microphone in a network environment, the audio ports may be closed on the proxy server, contact your network administrator or ISP.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 266677 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kbhardware kbhowto kbtshoot kbmt KB266677 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266677

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com