pre-staging การจำลองแบบแฟ้มที่ริจำลองแบบแฟ้มบนแชร์ระบบแฟ้ม SYSVOL และ Distributed สำหรับการซิงโครไนส์ที่ดีที่สุด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 266679 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงกระบวนการ pre-staging สำหรับแฟ้มริ (FRS) จำลองแบบจำลองแบบแฟ้มบนระบบเสียง (SYSVOL) และ บน Distributed shares (Dfs) ของระบบแฟ้มสำหรับการซิงโครไนส์ที่ดีที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Windows Server 2003 ติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานตัวช่วยสร้าง (Dcpromo.exe) ประกอบด้วยแหล่งที่มาจากสื่อคุณลักษณะ ซึ่งช่วยให้ Active Directory เพื่อจะ sourced จากสำเนาล่าสุดของฐานข้อมูลที่อยู่บนซีดีรอมเป็น opposed เพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันทั้งหมดของ Active Directory ในเครือข่าย

ใน Windows 2000 สร้าง 2195 และ Windows XP, FRS รุ่นสนับสนุนคุณลักษณะที่คล้ายกันเมื่อทำการคืนค่าโฟลเดอร์เป้าหมายบนสมาชิกแบบจำลองใหม่จะกลับ โดยโปรแกรม NTBackup สำหรับสมาชิกใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนที่จะเข้าร่วมชุดแบบจำลอง การดำเนินการนี้สามารถใช้ได้บนใหม่ หรือ reinitialized SYSVOL และ Dfs แบบจำลองสมาชิก:
 1. ตั้งตัวเลือกอย่างน้อยสอง Dfs เช่น \\Server1\Apps, \\Server2\Apps และ \\ServerX...\Apps
 2. การเปิดการใช้งานการจำลองแบบระหว่างสองแบบจำลองสมาชิก เช่น \\Server1 และ \\Server2 เท่านั้น คุณสามารถกำหนดเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ เป็นหลัก แต่โฟลเดอร์ที่มีการจำลองแบบแล้วต้องเป็นค่าว่างเมื่อคอมพิวเตอร์ที่มีเพิ่ม Dfs/FRS ชุดแบบจำลอง
 3. การคัดลอกแฟ้ม destined สำหรับแบบจำลองการตั้งค่าไว้ในโฟลเดอร์ \\Server1\Apps การจำลองแบบแล้ว

  เนื่องจาก \\Server1 มีอย่างน้อยหนึ่งคู่ค้าขาออก (\\Server2), เมื่อคุณคัดลอกแฟ้มลงใน \\Server1 มันทำให้ FRS เพื่อสร้างแฟ้ม staging และใบสั่งการเปลี่ยนแปลงถูกส่งไป \\Server2 MD5 การ (แบบอัลกอริธึมแฮ) checksum ไม่ computed ในระหว่างการสร้างแฟ้ม staging และผลได้รับการบันทึกใน IDTable \\Server1 และ ในใบสั่งการเปลี่ยนแปลงที่ส่งไปยัง \\Server2 เมื่อ \\Server2 ประมวลผลใบสั่งการเปลี่ยนแปลงนี้ โปรแกรมจะบันทึก MD5 checksum ใน on\\Server2 IDTable กระบวนการนี้เป็นวิธีเดียวที่มี checksum MD5 ถูกบันทึกใน IDTable และใช้ MD5 จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการค่าผลิตเมื่อมีเพิ่มสมาชิกใหม่ในภายหลัง

  เมื่อจบขั้นตอนที่ 3 แฟ้มที่มีการจำลองแบบแล้วควรมีอยู่บน \\Server1 และ \\Server2 และ IDTables ทั้งควรมี checksums MD5 สำหรับแต่ละแฟ้มและโฟลเดอร์
 4. ใช้ NTBackup หรือเทียบเท่ากับของบริษัทอื่นเพื่อให้เนื้อหาของแผนภูมิแบบจำลองจาก \\Server1 หรือ \\Server2 การสำรองข้อมูล NTBackup บันทึก และการคืนค่านั้นการระบุของวัตถุคุณลักษณะ (id) ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละแฟ้มและโฟลเดอร์ ใช่ Windows NT หรือคำที่ใช้ MS-DOS สำเนาเก็บข้อมูลนี้เมื่อคัดลอกแฟ้มจาก \\Server1 เพื่อ \\Server2 ID ของวัตถุนี้ต้องถูกกู้คืน ด้วยแฟ้มเมื่อมีเพิ่มสมาชิกใหม่ในภายหลัง
 5. ถ้ามีผ่านน้อยกว่า 7 วันเนื่องจากการตั้งค่าชุดแบบจำลองประกอบด้วย Server1 และสร้าง Server2 ล็อกขาออกต้องถูกล้างข้อมูลเพื่อให้ vvjoin ที่ทั้งหมดจะถูกทริกเกอร์เมื่อมีรวมสมาชิกที่ถัดไป

  หมายเหตุ:การกำหนดค่ารีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 0 ล้างล็อกขาออก:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters

  ชื่อคีย์:
  outlog ประวัติการเปลี่ยนแปลงในนาที
  (reg_dword)
  ค่า:
  0
 6. \\Server3 และสมาชิกแบบจำลองในอนาคตทั้งหมด คืนค่าการสำรองข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ \\Server3\Apps ที่จำลองแบบ (ใช้นั้นการคืนค่าแฟ้มไปยังเมนู) ไปยัง "สำรองตำแหน่ง" ก่อนที่คุณเพิ่มคอมพิวเตอร์ไปยังชุดแบบจำลอง
 7. เมื่อต้องการเปิดใช้งานการจำลองแบบไปยัง \\Server3\Apps, FRS บนย้าย \\Server3 ทุกแฟ้มจากโฟลเดอร์ปลายทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่ก่อน และ initiates แล้วงโคแบบเต็ม (นอกจากนี้เรียกว่าการดำเนินการเข้าร่วม vector ของเวอร์ชัน) จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง \\Server3 ที่มีวัตถุการเชื่อมต่อบริการไดเรกทอรี Windows NT (NTDS) การขาเข้า ในกรณีของ Dfs ชุดแบบจำลอง มีแบบเต็ม mesh โทโพโลยีที่ต้องการ โดยสแนปอิน Windows 2000 Dfs เซ็ตอาจรวมถึงเซิร์ฟเวอร์การเข้าร่วมในชุดแบบจำลอง เช่น \\Server1 และ \\Server2 ทั้งหมด ใน Windows XP รุ่นสแนปอิน Dfs สนับสนุน topologies ดีที่สุดเพิ่มเติมที่รวมถึงตัวเลือกที่กำหนดเอง

  ความต้องการคีย์ในกรณีนี้คือ ขา \\Server3 ได้เข้าเชื่อมต่อจากคู่ค้า upstream, \\Server1 และ \\Server2 ในกรณีนี้ IDTABLE ซึ่งประกอบด้วย checksums MD5 สำหรับแฟ้มที่มีอยู่ในชุดแบบจำลองที่สนใจ

  FRS บน \\Server1 ระบุแฟ้มและโฟลเดอร์ใน IDTable ของ และการส่งโดยตรง (นั่นคือ เดียวเป้าหมาย) เปลี่ยนใบสั่งเป็น \\Server3 เนื่องจาก IDTable มีการ MD5 checksum รวมอยู่ในใบสั่งเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ประมวลผล \\Server3 เหล่านี้การเปลี่ยนแปลงใบ สั่ง นี้เซิร์ฟเวอร์ใช้ ID วัตถุสำหรับแฟ้มหรือโฟลเดอร์จากใบสั่งการเปลี่ยนแปลง และความพยายามที่ค้นหาแฟ้มที่สอดคล้องกันในโฟลเดอร์ที่มีอยู่ก่อน If the server locates the file, it re-computes the MD5 checksum on the content of that file, compares the result to the MD5 checksum it received in the change order and, if they match, uses the pre-existing file instead of attempting to obtain the file from \\Server1. If \\Server3 does not find the file, or if the MD5 checksum does not match, the server obtains the file from \\Server1. Any change to the file content, such as, to the access control lists, data streams, or attributes can cause an MD5 mismatch and the file is obtained from \\Server1 or other upstream partner.

  Meanwhile, FRS on \\Server2 (and all other upstream partners of the new or reinitialized replica member) is performing the same process as \\Server1. \\Server3 processes a change order for a given file or folder from either Server1 or Server2, whichever arrives first. The other change is ignored.

  When all replication activity has settled out, the IDTables on all three servers have an identical MD5 checksum and identical file content in the replicated folder. Repeat steps 5 and 6 to add additional servers to the replica set.

Optimizing the Initial or VV Join Process

The current VV join is inherently inefficient. During normal replication, upstream partners build a single staging file, which can source all downstream partners. In a VV join, all computers that have outbound connections to a new or reinitialized downstream partner build staging files designated solely for that partner. If 10 computers do an initial join from \\Server1, the join builds 10 files in stage for each file being replicated. Optimizations to limit the impact of the VV join include:
 • Pre-stage content on new members using NTBackup (previously discussed).
 • Reduce the number of servers building staging files for new or reinitialized downstream partners.
 • Remove or reduce the number of files in the replicated folder until all the computers have completed the VV join phase.
 • Enable only one join to occur on a given upstream partner.

Reduce the Number of Servers Building Staging Files for New or Reinitialized Downstream Partners

Replica domain controllers (backup domain controllers) joining existing Windows-based domains attempt to replicate the SYSVOL folder from the same domain controller used to source the Active Directory. The SYSVOL source server is identified in theReplica Set Parentvalue of the registry. You must confirm that FRS is running and responsive on the designated source server.

For SYSVOL replica sets being reinitialized with a non-authoritative restore (Burflags=D2), administrators can limit the generation of staging files to a specific server by setting theReplica Set Parentregistry key to point to a same site or designated staging server.

For more information about the Replica Set Parent registry key, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
257338Troubleshooting missing SYSVOL and Netlogon shares on Windows 2000 domain controllers
กระบวนการReplica Set Parentregistry key optimization is not possible for Dfs replica members. Possible workarounds include:
 • Turning off the FRS service on all possible upstream partners (those computers that the new or reinitialized member has inbound connections from) so that sourcing occurs from the only remaining server.

  This work around is not the preferred solution because stopping the FRS service does not stop the accumulation of change records in the NTFS change journal. If the journal wraps (overflows), a VV join is needed when the service is later restarted. If you know that there is negligible or no file modification activity (such as, creates, deletes, renames, updates) on any of the disk volumes hosting a replica set, the risk of journal wraps is likely to be low.
 • Remove or reduce the number of files in the replicated folder until all the computers have completed the VV join phase (discussed in the following section).

  This operation may not be a viable alternative if the central servers are connected to the new branch servers by means of low bandwidth links and you have gigabytes of file data to initialize. However, you should consider the following option.
 • ควบคุมจำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อขาเข้าจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่พร้อมใช้งานสมาชิกใหม่ หรือ reinitialized (นั่นคือ เข้าร่วมเกิดกับการเชื่อมต่อขาเข้าเดียว)
 • เผยแพร่ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ฮับเครือ weekend หรือเย็นชั่วโมง

  แม้แต่กับการเชื่อมโยง 64 kilobit ที่ 75 เปอร์เซ็นต์แบนด์วิธที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถย้ายข้อมูลแต่ละชั่วโมง MB 21 หรือเมกะไบต์ 506 แต่ละวัน เริ่มกับฮับคอมพิวเตอร์สองเครื่องและสาขา 200 ที่เชื่อมต่อโดยใช้ความของการเชื่อมโยง 64 kilobit คุณสามารถต้นเหล่านั้นกับเนื้อหา 1 GB ผ่าน weekend เป็นวันที่สอง ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้ออัตราส่วนของการบีบอัดโดยเฉลี่ยของ 50 เปอร์เซ็นต์ คุณสามารถย้าย 2 กิกะไบต์ของข้อมูลในระหว่างการ weekend การดำเนินการนี้ต้องไม่มีการสำรองข้อมูล หรือการดำเนินการคืนค่า การมี phasing สาขาเริ่มต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการ overwhelming เซิร์ฟเวอร์ฮับ และตรวจสอบความคืบหน้าทั้งหมดสามารถทำได้จากฮับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการตั้งค่า ntfrsคำสั่งและเครื่องมือการรายงาน Connstat เพื่อตรวจสอบ backlogs ใด ๆ กับสาขาหนึ่ง ๆ พื้นที่ staging และพารามิเตอร์การจำกัด staging บนเซิร์ฟเวอร์ฮับต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเนื่องจากการสร้างแฟ้ม staging สามารถได้อย่างง่ายดาย outpace การส่งข้อมูลสาขาผ่านการเชื่อมโยงที่ล่าช้า

เอาออก หรือลดหมายเลขของแฟ้มในโฟลเดอร์ Replicated จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดคอมพิวเตอร์มีแล้วระยะร่วม VV

โดยทั่วไป คุณต้องสมาชิกทั้งหมดของชุดแบบจำลองการเข้าร่วมชุดแบบจำลอง มีโฟลเดอร์เปล่า หรือว่างเปล่าเกือบเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้าง inefficient จัดเตรียมแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์หลายตัว กระบวนการนี้เป็นปัญหาสำหรับ SYSVOL น้อยกว่าเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่แล้วภาย incrementally เนื้อหามีขนาดเล็กโดยทั่วไปกว่า Dfs ที่ใช้ร่วมกัน และพาเรนต์ของชุดแบบจำลองคีย์รีจิสทรีหมายถึง ความพยายามในการ FRS กับแหล่งที่มาจากหุ้นส่วน upstream เดียว

สำหรับขนาดใหญ่ Dfs แบบจำลองเซ็ต เปิดที่จำลองแบบโดยทั่วไปใช้ทันทีในเซิร์ฟเวอร์ที่ 2 ถึง 50 สำหรับ tens ของกิกะไบต์ของเนื้อหา ผลกระทบมีมากกว่า ให้พิจารณาการเพิ่มส่วนใหญ่ของคอมพิวเตอร์ที่จำลองแบบ FRS Dfs ที่ใช้ร่วมกันหลังจากที่พวกเขาได้ถูกปรับใช้ นอกจากนี้ คุณต้องโฟลเดอร์ที่จำลองแบบแล้วบนเซิร์ฟเวอร์หลักเป็นว่างเพื่อให้เข้าร่วมการ VV เกิดขึ้นโดยไม่ต้องทำซ้ำแฟ้ม แฟ้มสามารถเพิ่ม อาจ incrementally ด้วยประสิทธิภาพปกติ

เชื่อม VV ว่างเปล่า หรือน้อยที่สุดสามารถใช้ในการกู้คืนการจัดวางตำแหน่งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และ/หรือ FRS พบเป็น "melt ลง" และความต้องการให้สามารถ reinitialized ได้ หลังจากที่คุณได้ยืนยันที่ Active Directory จำลองแบบไม่ทำงาน ย้ายแฟ้มออกจากโฟลเดอร์ที่มีการจำลองแบบแล้วบนเซิร์ฟเวอร์หลัก และจากนั้น reinitialize สมาชิกแบบจำลอง ในกรณีของ SYSVOL เก็บโดเมนเริ่มต้นและนโยบายตัวควบคุมโดเมนในโฟลเดอร์ \Policies ยังอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลัก (Burflags = "D4" หรือส่วนที่เหลือเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง) เพื่อที่ reinitialized ตัวควบคุมโดเมนสามารถทำซ้ำใน และใช้นโยบาย (ตัวอย่างเช่น "นี้คอมพิวเตอร์จากเครือข่ายและอื่นจำเป็นต้องมีสิทธิเข้าถึง" นโยบายการ) สำหรับการดำเนินงานโดเมนและไคลเอ็นต์ที่เหมาะสมได้

Enable Only One Join to Occur on a Given Upstream Partner

For large-sized Dfs replicas containing tens of gigabytes of files, you may consider adding only one member at a time to FRS-replicated folders. Specifically, let the new member complete the full synchronization and move out of VV Join mode. The upstream partner should clean up their files from the staging folder before adding additional members.

In addition, set the staging space limit (defined in the following article, Q221111, "Description of FRS entries in the registry") on all potential source servers equal or greater than the largest 128 files being replicated by the upstream partners (the number of VV joins occurring at any given point).

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
221111คำอธิบายของรายการ FRS ในรีจิสทรี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 266679 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbdfs kbenv kbinfo kbmt KB266679 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266679

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com