วิธีการแก้ไข: โปรแกรมปรับปรุงไม่พร้อมใช้งานสำหรับ WPF สำหรับอยู่NET Framework 3.5

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2667241 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนั้นพร้อมใช้งานสำหรับ Windows งานนำเสนอพื้นฐาน (WPF) สำหรับ Microsoft3.5 กรอบสุทธิเมื่อต้องการแทนโปรแกรมแก้ไขด่วนบาง WPF นอกจากนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาการติดตั้ง สำหรับรายการทั้งหมด KBs และโปรแกรมแก้ไขด่วนจะถูกแทนที่ ด้วยการปรับปรุงใหม่สำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม OS บน WPF ใดสำหรับการได้รับการสนับสนุน NET Framework 3.5 การอ้างอิงไปยังส่วนข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจถูกยกเลิก Professional สนับสนุน Microsoft เป็นตัวกำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดในการปรับปรุงในคำถาม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีอยู่NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณมีความต้องการการติดตั้งนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าไม่ได้ใช้แฟ้มได้รับผลกระทบในระหว่างกระบวนการติดตั้ง

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแทนบรรจุภัณฑ์ด่วนก่อนหน้านี้ต่อไปนี้:
977643 กระบวนการ Presentationhost.exe ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประยุกต์ของ XBAP ไม่ถูกต้องยังคงอยู่ในหน่วยความจำ

979562 มีข้อยกเว้น NullReferenceException เกิดขึ้นเมื่อตัวควบคุมกล่องข้อความในโปรแกรมประยุกต์ใช้ WPF ได้รับโฟกัสในนั้นNET Framework 3.5

980138 แก้ไข: Aมีข้อยกเว้น System.ArgumentException ลบส่วนสุทธิแอพลิเคชัน WPF ใช้กรอบ 3.5 SP1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้หน้าจอแบบทัช

980251 แก้ไข: การรั่วไหลของหน่วยความจำเกิดขึ้นในตัวNET Framework 3.5 SP1 ใช้ Windows งานนำเสนอพื้นฐาน (WPF) โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้คลาส ResourceDictionary และคุณสมบัติ MergedDictionaries ในการจัดการทรัพยากร

980294 มีพิมพ์อักขระในบาร์โค้ดแบบอักษรแบบอักษร wingdings โดยอัตโนมัติในเอกสาร XPS ที่สร้างขึ้น โดยใช้การNET Framework 3.0

981116 เครื่องพิมพ์แบบอิงค์ XPS ทำงานช้ามากเมื่อต้องพิมพ์กราฟิก ใน Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2

981107 มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สามารถแก้ไขปัญหาหน่วยความจำรั่วไหลสำหรับ WPF ในนั้นNET Framework 3.0 SP2

974286 แก้ไข: โปรแกรม WPF ประยุกต์แบบที่ใช้การThrown การมีข้อยกเว้น System.ExecutionEngineException เมื่อคุณเลือก และลากข้อความในตัวควบคุมกล่องข้อความที่อยู่ในแอพลิเคชัน และเกิด SP1 3.5 กรอบของสุทธิ

2486856 แก้ไข: Aสุทธิแอพลิเคชัน WPF ตามกรอบ 3.0 อาจมีปัญหาเมื่อคุณเคาะรายการเมนูบนเมนูทางลัด

2537599 แก้ไข: องค์ประกอบที่เป็นข้อความอาจปรากฏว่างเปล่าเมื่อคุณเรียกใช้ XBAP มีเป้าหมายที่จะได้NET Framework 3.0 หรือNET Framework 3.5 ถ้าตัวNET Framework 4 มีการติดตั้ง

2425534 แก้ไข: เนื้อหาของหน้าต่างชั้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ WPF ไม่ปรากฏขึ้นหลังจากดำเนินการ Windows ต่อจากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต หรือปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณทำให้กราฟิกในตัวNET Framework 3.5 SP1

977182 แก้ไข: Aโปรแกรมประยุกต์โดยใช้กรอบ 3.5 WPF สุทธิไม่สามารถคาดการณ์การทำงานของ หรือเมื่อตัวควบคุม HwndHost หรือตัวควบคุม WindowsFormsHost จะถูกเอาออกจากแผนภูมิภาพ และพยายามทำการโทรศัพท์บนหน้าต่างข้อความ

967634 การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณทำให้กราฟิก โดยใช้ Windows งานนำเสนอพื้นฐาน (WPF) ในตัวได้NET Framework 3.5 SP1 โดยใช้โปรแกรมประยุกต์


แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.57951,738,00816 12 กุมภาพันธ์9:08x 86
PenIMC.dll3.0.6920.579568,87216 12 กุมภาพันธ์8:59x 86
PresentationCore.dll3.0.6920.57954,218,88016 12 กุมภาพันธ์9:08x 86
PresentationFramework.dll3.0.6920.57955,283,84016 12 กุมภาพันธ์9:03x 86
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.5795131,36016 12 กุมภาพันธ์9:08x 86
ReachFramework.dll3.0.6920.5795532,48016 12 กุมภาพันธ์9:08x 86
System.Printing.dll3.0.6920.5795368,64016 12 กุมภาพันธ์9:08x 86
WindowsBase.dll3.0.6920.57951,253,37616 12 กุมภาพันธ์9:08x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่นที่ใช้ Windows 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.57952,256,15216 12 กุมภาพันธ์8:31x 64
PenIMC.dll3.0.6920.579585,76816 12 กุมภาพันธ์8:20x 64
PresentationCore.dll3.0.6920.57953,999,23216 12 กุมภาพันธ์8:31x 64
PresentationFramework.dll3.0.6920.57954,640,76816 12 กุมภาพันธ์8:27x 64
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.5795172,32016 12 กุมภาพันธ์8:31x 64
ReachFramework.dll3.0.6920.5795532,48016 12 กุมภาพันธ์8:31x 64
System.Printing.dll3.0.6920.5795357,88816 12 กุมภาพันธ์8:31x 64
WindowsBase.dll3.0.6920.57951,114,11216 12 กุมภาพันธ์8:31x 64
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) และ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
reachframework.dll3.0.6920.579053248016 12 กุมภาพันธ์10:58x 86
windowsbase.dll3.0.6920.5790125337616 12 กุมภาพันธ์10:58x 86
presentationcore.dll3.0.6920.5790421888016 12 กุมภาพันธ์10:58x 86
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016116 12 กุมภาพันธ์11:37x 86
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790173800816 12 กุมภาพันธ์10:58x 86
system.printing.dll3.0.6920.579036864016 12 กุมภาพันธ์10:58x 86
penimc.dll3.0.6920.57906887216 12 กุมภาพันธ์10:58x 86
presentationframework.dll3.0.6920.5790528384016 12 กุมภาพันธ์10:58x 86
presentationhostdll.dll3.0.6920.579013136016 12 กุมภาพันธ์10:58x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น Windows Vista Service Pack 2 (SP2) และ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Presentationcore.dll3.0.6920.5790399923216 12 กุมภาพันธ์10:57x 64
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016116 12 กุมภาพันธ์15:13x 64
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790225615216 12 กุมภาพันธ์10:57x 64
system.printing.dll3.0.6920.579035788816 12 กุมภาพันธ์10:57x 64
penimc.dll3.0.6920.57908576816 12 กุมภาพันธ์10:57x 64
presentationframework.dll3.0.6920.5790464076816 12 กุมภาพันธ์10:57x 64
presentationhostdll.dll3.0.6920.579017232016 12 กุมภาพันธ์10:57x 64
ReachFramework.dll3.0.6920.579053248016 12 กุมภาพันธ์10:57x 64
windowsbase.dll3.0.6920.5790125337616 12 กุมภาพันธ์10:57x 64

สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
presentationcore.dll3.0.6920.5790421888018 12 กุมภาพันธ์23:31x 86
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016118 12 กุมภาพันธ์21:14x 86
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790173800818 12 กุมภาพันธ์23:31x 86
system.printing.dll3.0.6920.579036864018 12 กุมภาพันธ์23:31x 86
penimc.dll3.0.6920.57906887218 12 กุมภาพันธ์23:31x 86
presentationframework.dll3.0.6920.5790528384018 12 กุมภาพันธ์23:31x 86
presentationhostdll.dll3.0.6920.579013136018 12 กุมภาพันธ์23:31x 86
reachframework.dll3.0.6920.579053248018 12 กุมภาพันธ์23:31x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
presentationcore.dll3.0.6920.5790399923218 12 กุมภาพันธ์23:30x 64
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016118 12 กุมภาพันธ์23:30x 64
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790225615218 12 กุมภาพันธ์23:30x 64
system.printing.dll3.0.6920.579035788818 12 กุมภาพันธ์23:30x 64
penimc.dll3.0.6920.57908576818 12 กุมภาพันธ์23:30x 64
presentationframework.dll3.0.6920.5790464076818 12 กุมภาพันธ์23:30x 64
presentationhostdll.dll3.0.6920.579017232018 12 กุมภาพันธ์23:30x 64
reachframework.dll3.0.6920.579053248018 12 กุมภาพันธ์23:30x 64
windowsbase.dll3.0.6920.5790111411218 12 กุมภาพันธ์23:30x 64
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 Service Pack (SP1) รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
presentationcore.dll3.0.6920.5790421888020 12 กุมภาพันธ์23:33x 86
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016120 12 กุมภาพันธ์21:14x 86
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790173800820 12 กุมภาพันธ์23:33x 86
system.printing.dll3.0.6920.579036864020 12 กุมภาพันธ์23:33x 86
penimc.dll3.0.6920.57906887220 12 กุมภาพันธ์23:33x 86
presentationframework.dll3.0.6920.5790528384020 12 กุมภาพันธ์23:33x 86
presentationhostdll.dll3.0.6920.579013136020 12 กุมภาพันธ์23:33x 86
windowsbase.dll3.0.6920.5790125337620 12 กุมภาพันธ์23:33x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 Service Pack (SP1) และ Windows Server 2008 R2 Service Pack (SP1)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
presentationcore.dll3.0.6920.5790399923220 12 กุมภาพันธ์23:32x 64
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016120 12 กุมภาพันธ์20:30x 64
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790225615220 12 กุมภาพันธ์23:32x 64
system.printing.dll3.0.6920.579035788820 12 กุมภาพันธ์23:32x 64
penimc.dll3.0.6920.57908576820 12 กุมภาพันธ์23:32x 64
presentationframework.dll3.0.6920.5790464076820 12 กุมภาพันธ์23:32x 64
presentationhostdll.dll3.0.6920.579017232020 12 กุมภาพันธ์23:32x 64
windowsbase.dll3.0.6920.5790111411220 12 กุมภาพันธ์23:32x 64
presentationcore.dll3.0.6920.5790399923220 12 กุมภาพันธ์23:32x 64
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016120 12 กุมภาพันธ์23:32x 64
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790225615220 12 กุมภาพันธ์23:32x 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WPF โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ WPF

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2667241 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 เมษายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.5
Keywords: 
kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2667241 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2667241

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com