MS12-020: תיאור של עדכון האבטחה עבור פגיעות של מניעת שירות של Terminal Server: 13 במרס, 2012

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2667402
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-020. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזור להגן על המחשב שלך מפני וירוסים ותוכנות זדוניות:
פתרון וירוסים ומרכז האבטחה
עזרה בהתקנת עדכונים:
תמיכה עבור Microsoft Update
פתרונות אבטחה למומחי IT:
פתרון בעיות באבטחה ותמיכה של TechNet
תמיכה מקומית בהתאם למדינתך:
תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • בעת התקנת עדכון אבטחה זה במחשב המבוסס על Windows 7 שעושה שימוש בשם של מאזין RDP המוגדר לשם מותאם אישית, המאזין יוצר מאזין רפאים המוגדר כברירת מחדל יחד עם מאזין RDP מותאם אישית. שם מאזין הרפאים המוגדר כברירת מחדל הוא "RDP-TCP". לדוגמה, אם תיצור מאזין RDP מותאם אישית של "RDP-TCP-Custom", שני מפתחות המשנה הבאים של רישום נוצרים בעת הסרת ההתקנה של עדכון אבטחה זה: 
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp-Custom

  תוכנות מסוימות עשויות שלא לתפקד כראוי עם מאזין רפאים לא צפוי ("RDP-TCP"). במקרים אלה, ניתן להסיר את מאזין הרפאים על ידי מחיקת מפתח המשנה RDP-Tcp הבא: 
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
 • לאחר התקנת עדכון האבטחה 2667402 במחשב שבו פועלים Windows 7 או Windows Server 2008 R2, ולאחר התקנה של Service Pack 1 (SP1) עבור Windows 7 או עבור Windows Server 2008 R2, הגירסה הבינארית של Rdpcorekmts.dll היא 6.1.7600.16952 ולא 6.1.7601.17767. בתרחיש זה, ייתכן שלא תוכל ליצור הפעלת שולחן עבודה מרוחק כדי לשלוט במחשב המבוסס על Windows 7 או על Windows Server 2008 R2. 

  בעיה זו מתרחשת כיוון שהגירסה הבינארית ב- SP1 של Rdpcorekmts.dll לא נפרסה במקור, כאשר עדכון האבטחה 2667402 הותקן במקור.

  ב- 12 ביוני, 2012, עדכון האבטחה 2667402 הופץ מחדש כדי לטפל בבעיה זו. לקוחות המשתמשים ב-Windows 7 או ב- Windows Server 2008 R2 צריכים להתקין את העדכון המוצע מחדש. לקוחות אלה כוללים את אותם לקוחות שהתקינו בהצלחה את העדכון שהוצע במקור ב-13 במארס, 2012.

  הערה אין סיכון אבטחה המשויך לבעיה זו. המחשב אינו במצב ללא הגנה אף שגירסה לא צפויה של Rdpcorekmts.dll מותקנת.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rdpcorekmts.dll6.1.7600.17009129,53626-Apr-201204:48x86
Rdpwsx.dll6.1.7600.1700957,85626-Apr-201204:48x86
Rdrmemptylst.exe6.1.7600.170098,19226-Apr-201204:43x86
Rdpcorekmts.dll6.1.7600.21200129,53626-Apr-201204:44x86
Rdpwsx.dll6.1.7600.2120057,85626-Apr-201204:44x86
Rdrmemptylst.exe6.1.7600.212008,19226-Apr-201204:39x86
Rdpcorekmts.dll6.1.7601.17828129,53626-Apr-201204:45x86
Rdpwsx.dll6.1.7601.1782858,88026-Apr-201204:45x86
Rdrmemptylst.exe6.1.7601.178288,19226-Apr-201204:41x86
Rdpcorekmts.dll6.1.7601.21980129,53626-Apr-201204:32x86
Rdpwsx.dll6.1.7601.2198058,88026-Apr-201204:32x86
Rdrmemptylst.exe6.1.7601.219808,19226-Apr-201204:28x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rdpcorekmts.dll6.1.7600.17009149,50426-Apr-201205:34x64
Rdpwsx.dll6.1.7600.1700976,28826-Apr-201205:34x64
Rdrmemptylst.exe6.1.7600.170099,21626-Apr-201205:28x64
Rdpcorekmts.dll6.1.7600.21200149,50426-Apr-201205:40x64
Rdpwsx.dll6.1.7600.2120076,28826-Apr-201205:40x64
Rdrmemptylst.exe6.1.7600.212009,21626-Apr-201205:34x64
Rdpcorekmts.dll6.1.7601.17828149,50426-Apr-201205:41x64
Rdpwsx.dll6.1.7601.1782877,31226-Apr-201205:41x64
Rdrmemptylst.exe6.1.7601.178289,21626-Apr-201205:34x64
Rdpcorekmts.dll6.1.7601.21980149,50426-Apr-201205:30x64
Rdpwsx.dll6.1.7601.2198077,31226-Apr-201205:30x64
Rdrmemptylst.exe6.1.7601.219809,21626-Apr-201205:23x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rdpcorekmts.dll6.1.7600.17009299,52026-Apr-201204:27IA-64
Rdpwsx.dll6.1.7600.17009143,36026-Apr-201204:27IA-64
Rdrmemptylst.exe6.1.7600.1700912,80026-Apr-201204:22IA-64
Rdpcorekmts.dll6.1.7600.21200299,52026-Apr-201204:32IA-64
Rdpwsx.dll6.1.7600.21200143,36026-Apr-201204:32IA-64
Rdrmemptylst.exe6.1.7600.2120012,80026-Apr-201204:27IA-64
Rdpcorekmts.dll6.1.7601.17828299,52026-Apr-201204:13IA-64
Rdpwsx.dll6.1.7601.17828143,87226-Apr-201204:13IA-64
Rdrmemptylst.exe6.1.7601.1782812,80026-Apr-201204:07IA-64
Rdpcorekmts.dll6.1.7601.21980299,52026-Apr-201204:15IA-64
Rdpwsx.dll6.1.7601.21980143,87226-Apr-201204:15IA-64
Rdrmemptylst.exe6.1.7601.2198012,80026-Apr-201204:10IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,824
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,758
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,722
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,828
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,775
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,799
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,739
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,018
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,561
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,982
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,533
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,022
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,579
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,550
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,496
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,415
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,288
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_1254dd62339afcf8c2e31b242392162c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_f16e06e99dd2b7cb.manifest
File versionNot Applicable
File size738
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_17cdde73ecb178718834e812aca68006_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_4a3d3ce05c038aa4.manifest
File versionNot Applicable
File size729
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_358b88dfee222fa4193a6c9da479a515_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_5103539b22040732.manifest
File versionNot Applicable
File size729
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_37aa5b2b9985f612461d2150b9d8d7ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_b79245d78f21ae82.manifest
File versionNot Applicable
File size738
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_6101241b57635f512c5493d5b2b74c54_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_0377953f6ce32bfd.manifest
File versionNot Applicable
File size738
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_baaf6f6d0fdcd741c739e139b20013d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_b50e7018ac99a36d.manifest
File versionNot Applicable
File size729
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_ca1fb074ceeb099debf6d75aad5daa63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_c52e995c3bf0694a.manifest
File versionNot Applicable
File size729
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_e0a07ac917df749cf4d398f495c6e195_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_b192bad579bce676.manifest
File versionNot Applicable
File size738
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_a3d7e67640f7fa3d.manifest
File versionNot Applicable
File size818
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_a458828d5a1db31f.manifest
File versionNot Applicable
File size818
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_a5a7cd1e3e2f4e99.manifest
File versionNot Applicable
File size818
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_a5e888115784cb51.manifest
File versionNot Applicable
File size818
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_9a41f3abcc1c8439.manifest
File versionNot Applicable
File size65,803
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_9ac28fc2e5423d1b.manifest
File versionNot Applicable
File size65,803
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_9c11da53c953d895.manifest
File versionNot Applicable
File size65,803
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_9c529546e2a9554d.manifest
File versionNot Applicable
File size65,803
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_1288b98124b3bf0c0686f658ea0ec872_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_20047ccb7527412f.manifest
File versionNot Applicable
File size742
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_130419c70ea6fb18304594d8dc779109_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_2d4ec70d7844a970.manifest
File versionNot Applicable
File size733
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_183a232d1aa35a9158f87429a2f49687_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_95a69ef14b8cf5ee.manifest
File versionNot Applicable
File size733
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2e65ce96b73ada82ad012e2b028fa761_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_64851016f38ba76d.manifest
File versionNot Applicable
File size742
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b925a0623fc962b1efcc390a92650738_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_cadd49c5b2f0f381.manifest
File versionNot Applicable
File size733
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bcc1e7eabd3dd8e23380d0d1c9b4ea9d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_478cea21c505cf27.manifest
File versionNot Applicable
File size742
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e60937df0058ebd7b314e4672240b589_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_407b9cf6444d36ab.manifest
File versionNot Applicable
File size733
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f7116252e8b33405d8e1c6616b26f018_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_bb449e0b28d6e65f.manifest
File versionNot Applicable
File size742
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_fff681f9f9556b73.manifest
File versionNot Applicable
File size822
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_00771e11127b2455.manifest
File versionNot Applicable
File size822
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_01c668a1f68cbfcf.manifest
File versionNot Applicable
File size822
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_020723950fe23c87.manifest
File versionNot Applicable
File size822
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_f6608f2f8479f56f.manifest
File versionNot Applicable
File size65,809
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_f6e12b469d9fae51.manifest
File versionNot Applicable
File size65,809
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_f83075d781b149cb.manifest
File versionNot Applicable
File size65,809
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_f87130ca9b06c683.manifest
File versionNot Applicable
File size65,809
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,052
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,196
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,805
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,738
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,056
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,213
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,809
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,755
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,444
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,547
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,815
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,998
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,564
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,670
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,734
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,627
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,690
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,718
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_23c197dbb5774ca68349b3666069e5f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_9e833b2555eaf90e.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_39c704d2541be12db1a88f7e8dd0e69b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_c2e227b5eb074cc2.manifest
File versionNot Applicable
File size731
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5ad38f90c3035719810c75f4f996227c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_fed211d6683f6b91.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_629adaa84e5df1b8d188d27dac9e236b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_2167f0e483396f08.manifest
File versionNot Applicable
File size731
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8e8049a35759bdedfa8a8e671e861d05_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_6f0579612eca7fc5.manifest
File versionNot Applicable
File size731
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bc9e22740d0e96cf2c994afa5f7c5519_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_a5e5c16a80036505.manifest
File versionNot Applicable
File size731
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c846cf1eaf574c164f229d1f3e872ca6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_bbae8ddccaed081a.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d7a4537dd80d87f318e8e56b27fe4417_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_ba994b1f8b3fad51.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_a3d98a6c40f60339.manifest
File versionNot Applicable
File size820
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_a45a26835a1bbc1b.manifest
File versionNot Applicable
File size820
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_a5a971143e2d5795.manifest
File versionNot Applicable
File size820
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..extensions-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_a5ea2c075782d44d.manifest
File versionNot Applicable
File size820
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17009_none_9a4397a1cc1a8d35.manifest
File versionNot Applicable
File size65,806
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_9ac433b8e5404617.manifest
File versionNot Applicable
File size65,806
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17828_none_9c137e49c951e191.manifest
File versionNot Applicable
File size65,806
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..instationextensions_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_9c54393ce2a75e49.manifest
File versionNot Applicable
File size65,806
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,829
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,766
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,833
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,024
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,567
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2667402_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,028
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2667402~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,584
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2667402_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,919
Date (UTC)26-Apr-2012
Time (UTC)21:49
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2667402 - Last Review: יום שישי 15 יוני 2012 - Revision: 4.0
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2667402

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com