ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Exchange Server 2010 SP2: "เช็ค AuthorizationManager ที่ล้มเหลว"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2668686 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2010 หรือ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1)
 • คุณใช้ในกลุ่มนโยบายจัดการ Console (GPMC) หรือตัวภายในเครื่องแก้ไขนโยบายกลุ่ม (Gpedit.msc) เพื่อสร้างวัตถุนโยบายกลุ่ม (GPO) หรือนโยบายท้องถิ่น
 • GPO หรือนโยบายท้องถิ่นกำหนดนโยบายการดำเนินการ PowerShell Windows ต้องมีสถานะอื่นที่ไม่ใช่ ไม่ได้กำหนดไว้.
 • คุณติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2)
ในสถานการณ์สมมตินี้ การติดตั้งล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ "$ข้อผิดพลาดClear()
& $RoleBinPath\ServiceControl.ps1 EnableServices ที่สำคัญ
"มีรัน: "ตรวจ AuthorizationManager สอบไม่
ตรวจสอบ AuthorizationManager ล้มเหลว

เมื่อมีข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น Exchange Server 2010 ไม่ทำงาน และไม่มีอยู่ในการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก นอกจากนี้ คุณไม่สามารถติดตั้ง Exchange Server 2010

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากหยุดบริการ Windows จัดการ Instrumentation (WMI) ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง ดังนั้น ServiceControl.ps1 Windows PowerShell สคริปต์ที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตั้ง Exchange Server 2010 SP2 ไม่สามารถเรียกบริการ WMI เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การดำเนินการ

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 การกู้คืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 แวะไปเว็บไซต์ของ TechNet ต่อไปนี้:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd876880.aspx
 2. ใช้ GPMC การหรือ Gpedit.msc ที่ปิด GPO หรือนโยบายท้องถิ่น
 3. ติดตั้ง Exchange Server 2010 SP2
 4. ตั้งค่านโยบายการดำเนินการสำหรับขอบข่าย LocalMachine RemoteSigned เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:

  RemoteSigned ชุด-ExecutionPolicy-scope LocalMachine

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อตรวจสอบว่า นโยบายการดำเนินการก่อนที่จะเริ่มการติดตั้ง รัน cmdlet Windows PowerShell ต่อไปนี้:
รับ-ExecutionPolicy-รายการ
ผลผลิตควรมีลักษณะต่อไปนี้:
Scope ExecutionPolicy 
----- --------------- 
MachinePolicy Undefined
UserPolicy Undefined 
Process Undefined 
CurrentUser Undefined 
LocalMachine RemoteSigned
ถ้าใดมีขอบเขตต่อไปนี้ถูกตั้งค่าสถานะเป็นไม่ใช่ไม่ได้กำหนดอ้างอิงถึงขั้นตอนในส่วน "การแก้ปัญหา" ก่อนที่คุณติดตั้ง Exchange Server 2010 SP2:
 • MachinePolicy
 • UserPolicy
 • กระบวนการ
 • CurrentUser

ถ้าขอบเขต LocalMachine ถูกตั้งค่าเป็นไม่ได้กำหนดคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน (EMC):

ข้อยกเว้นเรียก "GetSteppablePipeline" กับ "1" argument(s): "Server\V14\RemoteScripts\ConsoleInitialize.ps1 Files\Microsoft\Exchange C:\Program แฟ้มไม่สามารถโหลดได้เนื่องจากการดำเนินการของสคริปต์ที่ถูกปิดใช้งานบนระบบนี้ได้  โปรดดู "รับช่วย about_signing" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณเริ่มใช้เชลล์การจัดการการแลกเปลี่ยน (EMS):

ไม่รู้จักคำว่า 'การเชื่อมต่อแบบ ExchangeServer' เป็นชื่อของ cmdlet ฟังก์ชัน แฟ้มสคริปต์ หรือโปรแกรม operable ตรวจสอบการสะกดของชื่อ หรือถ้าเส้นทางถูกรวม ตรวจสอบว่า เส้นทางที่ถูกต้อง และลองอีกครั้ง

หมายเหตุ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น Exchange 2010 ทำงานตามที่คาดไว้ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถเริ่มต้น EMC หรือ EMS

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
981474 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง RU1 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange 1603

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2467565 คุณไม่สามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 โดยใช้ GPO ที่กำหนดนโยบายการดำเนินการ PowerShell สำหรับเซิร์ฟเวอร์เพื่อปรับปรุง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2668686 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
Keywords: 
kbsurveynew kbprb kbservicepack kbmt KB2668686 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2668686

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com