ข้อความอีเมลที่ถูกต้องตามกฎหมายจะถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่พึงประสงค์สำหรับการป้องกัน Forefront ออนไลน์สำหรับผู้ใช้การแลกเปลี่ยน (FOPE)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2669119 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

จดหมายขาเข้าถูกต้องตามกฎหมายจะระบุเป็นไม่พึงประสงค์สำหรับกล่องจดหมายที่ Microsoft Forefront ออนไลน์ป้องกันสำหรับการแลกเปลี่ยน (FOPE) ช่วยป้องกัน จดหมายถูกส่งในหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • กักไว้ในกล่องจดหมายการตรวจสอบสินค้าไม่พึงประสงค์ FOPE
 • ทำเครื่องหมายเป็น spam และจากนั้น ส่งไปยังระบบเมล์ของผู้รับ
 • ปฏิเสธเป็นไม่พึงประสงค์จากบริการ FOPE
ข้อความอีเมล์ที่ระบุไม่ถูกต้องเป็นที่ไม่พึงประสงค์นี้เรียกว่าเป็นค่าบวกเท็จ

สาเหตุ

ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ หากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง
 • ชื่อเสียงที่ผู้ส่งของเซิร์ฟเวอร์อีเมแบบธรรมดา Mail ถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) ส่งถูกละเมิดในบางด้าน
 • ระบุเป็นกฎควบคุมลูกค้านโยบาย FOPE และ disposes ของข้อความอีเมลที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่ไม่พึงประสงค์
 • คะแนนไม่พึงประสงค์ซึ่งกำหนดไว้ โดย FOPE ไปยังข้อความอีเมลที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไม่ถูกต้อง ตรงตามขีดจำกัดที่จำเป็นต้องใช้ในการระบุข้อความอีเมลที่เป็นที่ไม่พึงประสงค์
เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการประมวลผลข้อความและสาเหตุของปัญหา ตรวจสอบหัวข้อของ false-ค่าบวกสำหรับข้อมูลต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่าของส่วนหัวคำอธิบายการวินิจฉัยการแก้ปัญหา
X-CustomSpam: ...รายการนี้บ่งชี้ว่า ข้อความนี้ถูกถูกกรอง โดยใช้ตัวเลือกการกรองไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม (ASF)
สถานะการออนไลน์ของรายการนี้บ่งชี้ว่า false ที่เป็นลบมีการประมวลผล โดยใช้ตัวเลือก ASF
ถ้ารายการนี้มีอยู่ ใช้วิธีที่ 2 ในส่วน "การแก้ปัญหา"
X-BigFish: รองประธานฝ่าย # ...รายการนี้บ่งชี้ว่า FOPE ประมวลข้อความต่อไปนี้:

v: ถูกสแกนไวรัส
p: ถูกสแกนนโยบาย
s:ถูกสแกนไม่พึงประสงค์
#: แสดงถึง spam คะแนน
ไม่มีค่า "s" บ่งชี้ว่า ถูก bypassed การกรองไม่พึงประสงค์หรือไม่

ไม่มีค่า "p" บ่งชี้ว่า การกรองนโยบายถูก bypassed
ถ้าค่า "s" ไม่มี แต่ไม่พึงประสงค์การกรองจะไม่ปิดใช้งาน ใช้วิธีที่ 3 ในส่วน "การแก้ปัญหา"

ถ้าค่า "p" มีอยู่ แต่ก็ไม่ได้คาดหวังเนื่องจากนโยบายการกรองถูกปิดใช้งาน ใช้วิธีที่ 3 ในส่วน "การแก้ปัญหา"
X-SpamScore: #...รายการนี้บ่งชี้ว่า การให้คะแนนไม่พึงประสงค์ FOPEสำหรับการวิเคราะห์เงินเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่มีปัญหาที่เฉพาะเจาะจงสามารถระบุได้ ด้วยค่านี้-
ก่อนที่คุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือการระบุว่ามีปัญหาเกี่ยวกับชื่อเสียงของผู้ส่งบนเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่จะส่งจดหมายสินค้า ถ้าเป็นกรณีนี้ หมายเหตุต่อไปนี้:
 • เพิ่มคะแนนไม่พึงประสงค์ที่ FOPE กำหนดให้กับรายการจดหมายทั้งหมดจากเซิร์ฟเวอร์นั้น โดยอัตโนมัติขึ้นขึ้นอยู่กับปัญหาชื่อเสียงของผู้ส่งที่ตรวจพบ
 • ต้องดำเนินการใด ๆ การแก้ไขปัญหาชื่อเสียงของผู้ส่ง โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ SMTP ส่ง
ชื่อเสียงการให้คะแนนผู้ส่งสามารถดูได้ในหัวข้อนี้

ชื่อเสียงการให้คะแนนผู้ส่งโดยตรงมากที่สุดเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่อไปนี้ของการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP:
 • วิเคราะห์ HELO/EHLO
 • ไปข้างหน้า และย้อนกลับการค้นหาระบบชื่อโดเมน (DNS)
 • วิเคราะห์การจัดอันดับระดับความมั่นใจไม่พึงประสงค์ (SCL) กับข้อความจากผู้ส่งที่ระบุ
 • ทดสอบพร็อกซีเปิดผู้ส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อเสียงของผู้ส่ง แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: De-activate ตัวเลือกการกรองข้อมูลไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม

ตัวเลือกการกรองข้อมูลไม่พึงประสงค์ (ASF) เพิ่มเติมช่วยให้คุณสามารถกำหนดลักษณะของข้อความอีเมลที่ควรผลกระทบให้คะแนนแบบที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อรายการเมล์ที่ระบุ โดยใช้หนึ่งตัว หรือมากกว่าที่ใช้งาน ASF คะแนนที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มความน่าเป็นที่ FOPE จะระบุ และตรวจสอบสินค้าที่เป็นที่ไม่พึงประสงค์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ ASF แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:หมายเหตุ รายการจดหมายที่ระบุเป็นแบบไม่พึงประสงค์ โดยตัวเลือก ASF ไม่สามารถแทนที่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นที่ไม่พึงประสงค์ไปยังบริการ FOPE ทำเท็จเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไข โดย de-activation ของตัวเลือก ASF ที่จะชนกับคะแนนไม่พึงประสงค์ของข้อความอีเมผ่านเขตแดน

วิธีที่ 2: ส่งตัวอย่างเท็จบวกให้กับทีมไม่พึงประสงค์ FOPE

ลองผิดลองถูกสแกนไม่พึงประสงค์ของศูนย์ข้อมูล FOPE ที่ได้มีการปรับปรุงจะไม่รวมลายเซ็นของข้อความอีเมลที่ได้รับ ในกรณีนี้ ระบุสินค้าที่เป็นที่ไม่พึงประสงค์กับทีม FOPE โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • โดยใช้อีเมลขยะเพื่อการรายงานเพิ่มอินสำหรับ Microsoft Office Outlook

  หมายเหตุ
  ถ้าการ ไม่ใช่อีเมลขยะ ปุ่มจะขาดเมื่อข้อความที่ถูกแสดงในการตรวจสอบสินค้าที่ไม่พึงประสงค์ ข้อความที่ถูกกรองเนื่องจากข้อจำกัดที่ผู้ดูแลระบบอีเมลที่มีใช้ เช่นตัวเลือก ASF หรือกฎนโยบายที่กำหนดเอง
 • ส่ง โดยอีเมล ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. สร้างข้อความอีเมลใหม่ และจากนั้น แนบข้อความเท็จบวกกับ

   หมายเหตุ
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายการจดหมายไม่พึงประสงค์จะไม่ส่งต่อ หรือตอบกลับไปในการส่งข้อมูลได้เนื่องจากการดำเนินการเหล่านี้เปลี่ยนเมลข้อมูลหัวข้อที่ใช้ในการประเมินผลการส่งข้อมูล
  2. ระบุสิ่งที่แนบที่เป็นค่าบวกเท็จ
  3. ที่อยู่ข้อความอีเมล false_positive@messaging.microsoft.com
กลุ่มคนไม่พึงประสงค์ FOPE จะตรวจทานข้อความที่จะถูกส่งไป false_positive@messaging.microsoft.com. ขั้นตอนการกรองไม่ได้ทันที และในบางครั้งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎต่าง ๆ หรือการสร้างกฎใหม่ และนี้อาจใช้เวลาที่มีการเพิ่มเติม ถึงแม้ว่า FOPE ช่วยป้องกันผู้ใช้จากจดหมายใด ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ FOPE ต้องยังชั่งน้ำหนักเหล่านี้เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่า จดหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่ถูกกรองออกไป ดำเนินการส่งตัวอย่างของข้อความที่มีเพื่อให้กลุ่มคนไม่พึงประสงค์ที่สามารถปรับแต่งกฎการกรองข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องตามที่เป็นไปได้

ส่งรายงานจะพร้อมใช้งานในศูนย์การดูแล FOPE เพื่อตรวจสอบการส่งจำนวนองค์กรที่กำลังสร้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของรายงานที่มีอยู่ใน FOPE แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

วิธีที่ 3: การปรับปรุงกฎนโยบายที่กำหนดเอง

ผู้ดูแล FOPE มีตัวเลือกเพิ่มเติมของการจัดการทางตรรกะของตนเองสำหรับการกรองไม่พึงประสงค์ ซึ่งรวมถึงการเปิดใช้งาน quarantining หรือการรายการจดหมาย rejecting ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอง ควบคุมลูกค้า กฎนโยบายที่กำหนดเองสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือ loosen ไม่พึงประสงค์ที่กำลังสแกนส่วนกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยที่ขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า

หมายเหตุคุณอาจต้องใช้วิธีนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสร้างการกรองไม่พึงประสงค์เลี่ยงกฎ หรือการ loosen ค่านโยบายที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ กฎที่จะเกิดการระบุระบุถูกต้องตามกฎหมายของอีเมลข้อความว่าไม่พึงประสงค์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างกฎนโยบายของลูกค้า แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2669119 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
Keywords: 
vkbportal225 kbmt KB2669119 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2669119

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com