ข้อผิดพลาด "Windows ไม่สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ที่ระบุ เส้นทาง หรือแฟ้ม" ปรากฏขึ้น เมื่อคุณพยายามติดตั้ง ปรับปรุง หรือเริ่มต้นโปรแกรมหรือแฟ้ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2669244 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง ปรับปรุง หรือเริ่มต้นโปรแกรมหรือแฟ้ม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ข้อผิดพลาด: Windows ไม่สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ที่ระบุ เส้นทาง หรือแฟ้ม คุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานรายการ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดสถานการณ์สมมติต่อไปนี้กับพีซีของคุณ
 • คุณไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานแฟ้มหรือตำแหน่งแฟ้ม
 • แฟ้มอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในขณะนี้ เช่น ตำแหน่งเครือข่ายหรือไดรฟ์ภายนอกที่ไม่เชื่อมต่อกับพีซีในขณะนี้
 • แฟ้มถูกย้ายหรือถูกลบแล้ว
 • แฟ้มหรือทางลัดเสียหาย
 • แฟ้มอาจถูกบล็อกโดย Windows
 • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณอาจกำลังบล็อกแฟ้ม
 

การแก้ไข

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามวิธีการด้านล่างนี้ โดยเริ่มที่วิธีที่ 1 ถ้าวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 1: ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์เปิดแฟ้มหรือไม่

หมายเหตุ ตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ดูแลระบบโดเมนหรือไม่ถ้าคุณอยู่ในโดเมน

สิทธิ์คือกฎที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มที่กำหนดว่า คุณสามารถเข้าใช้งานแฟ้มได้และสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในแฟ้ม ในการตรวจสอบสิทธิ์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:  
 1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย
 3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ คลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณมี (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2924374
 4. คลิก แก้ไข แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายสิทธิ์ที่คุณจำเป็นต้องมี แล้วคลิก ตกลง (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2924375

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ ดูที่ สิทธิ์คืออะไร

วิธีที่ 2: ตรวจสอบว่ามีตำแหน่งแฟ้มที่เข้าใช้งานได้

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้ถ้าทางลัดหรือการติดตั้งพยายามเข้าใช้งานในตำแหน่งที่ไม่มีอยู่ในขณะนั้น เช่น ไดรฟ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายหรือไดรฟ์ที่ลบออกได้ ตรวจสอบเส้นทางของแฟ้มที่ Windows ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งแฟ้มสามารถเข้าใช้งานได้หรือไม่ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2924376

วิธีที่ 3: ตรวจสอบว่าแฟ้มยังไม่ถูกย้ายหรือถูกลบ

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้ถ้าแฟ้มถูกย้ายหรือถูกลบแล้ว เรียกดูตำแหน่งแฟ้ม และตรวจสอบว่ายังมีแฟ้มอยู่ในตำแหน่งนั้น

วิธีที่ 4: สร้างทางลัดใหม่เพื่อ ตรวจสอบความเสียหาย

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้ถ้า ทางลัดหรือประเภทแฟ้มอื่นๆ เสียหาย คุณสามารถตรวจสอบความเสียหายของทางลัดได้โดยสร้างทางลัดใหม่ เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้ดู สร้างหรือลบทางลัด

ถ้าโปรแกรมประยุกต์หรือประเภทแฟ้มอื่นๆ เสียหาย อาจจำเป็นต้องซ่อมแซมโปรแกรมประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 5: ตรวจสอบเพื่อดูว่าแฟ้มถูกบล็อกโดย Windows หรือไม่

ในบางกรณี แฟ้มอาจถูกบล็อกโดย Windows ตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้ม อาจมีข้อความว่า แฟ้มนี้มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและอาจถูกบล็อกเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์นี้ ในการตรวจสอบและยกเลิกการบล็อกแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่แฟ้มที่ถูกบล็อก แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. ในแท็บ ทั่วไป คลิก ยกเลิกการบล็อก ถ้ามีตัวเลือกอยู่

วิธีที่ 6: ตรวจสอบเพื่อดูว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณกำลังบล็อกแฟ้มหรือไม่

คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณกำลังบล็อกแฟ้มหรือไม่ โดยปิดใช้งานชั่วคราวและลองเปิดแฟ้ม ถ้าคุณต้องปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสชั่วคราว คุณควรเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ทันทีที่เสร็จสิ้น ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในขณะที่ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณถูกปิดใช้งาน พีซีของคุณมีความเสี่ยงจากการโจมตี

ข้อสำคัญ: การปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอาจทำให้พีซีของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยไวรัส การหลอกหลวงหรือการโจมตีที่เป็นอันตรายอื่นๆ Microsoft ไม่แนะนำให้คุณปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ ถ้าคุณต้องปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสชั่วคราว คุณควรเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ทันทีที่เสร็จสิ้น คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง ในการปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสชั่วคราว ดูที่ ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเข้าใช้งานแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใน Windows ดูที่ "การเข้าใช้งานถูกปฏิเสธ" หรือ ข้อผิดพลาดอื่นๆ เมื่อเข้าใช้งานหรือทำงานกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใน Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2669244 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbcip KB2669244

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com