Felmeddelande när du försöker flytta postlådor till eller från Office 365 i en hybrid-distribution: "Undantag has been thrown by the target"

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2669562 - Visa produkter som artikeln gäller.

Är du osäker på vilken version av Office 365 du använder? Gå till följande Microsoft-webbplats:
Använder jag Office 365 efter tjänstuppgraderingen?
Visa alla | Dölj alla

PROBLEMET

Du har en hybrid distribution av Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365 och Microsoft Exchange Server-miljön på lokaler. När du försöker flytta postlådor till eller från Office 365 visas följande felmeddelande:

Undantag har rests av målet för ett anrop.
Du kunde tidigare för att flytta postlådor till eller från Office 365 och Exchange Server-miljön på lokaler. Det här problemet uppstår bara när du uppgraderar miljön på lokaler från Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) till Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2).

ORSAK

Det här problemet uppstår om Web.config-fil har skrivits över vid uppgradering från Exchange Server 2010 Service SP1 till Exchange Server 2010 SP2. Remote postlåda flyttas kräver tjänsteslutpunkten postlåda replikering Proxy (MRSProxy) aktiveras på klientåtkomstservern. I Exchange Server 2010 och Exchange Server 2010 SP1, är MRSProxy-inställningen konfigurerad i Web.config-filen.

I Exchange Server 2010 SP2 MRSProxy inställningar lagras i Active Directory och konfigureras med hjälp av Windows PowerShell-cmdlet Set-WebServicesVirtualDirectory .

Obs! Det finns flera möjliga orsaker till felmeddelandet. I artikeln beskrivs ett scenario som orsakar felmeddelandet.

LÖSNING

Använda cmdlet Set-WebServicesVirtualDirectory om du vill återaktivera MRSProxy på varje klientåtkomstserver i miljön på lokaler som du vill låta fjärranslutna move-begäran skickas. Gör så här:
 1. Öppna Exchange Management Shell.
 2. Kontrollera att parametern MRSProxyEnabled på servern är inställd på false. Det gör du genom att köra följande cmdlet:

  Get-WebServicesVirtualDirectory-Identity "Server\EWS(default Web site)"
 3. Aktivera tjänsten MRSProxy. Det gör du genom att köra följande cmdlet:
  Set-WebServicesVirtualDirectory-Identity "Server\EWS(default Web site)" ?MRSProxyEnabled $true

MER INFORMATION

Mer information om det här problemet finns på följande Microsoft-webbplats:

http://community.office365.com/en-us/w/Exchange/Remote-Mailbox-moves-fail-After-Installing-Exchange-2010-SP2.aspx
Mer information om felsökning av felmeddelandet som nämns i avsnittet "Symptom" visas klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2626696"Undantag has been thrown by the target" fel i en hybrid-distribution av Office 365 och miljön på lokaler

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Egenskaper

Artikel-id: 2669562 - Senaste granskning: den 31 maj 2013 - Revision: 9.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
 • Microsoft Office 365
Nyckelord: 
o365 o365a o365062011 pre-upgrade o365e o365022013 after upgrade o365m hybrid kbmt KB2669562 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2669562

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com