ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะย้ายกล่องจดหมายไปยัง หรือ จาก Office 365 ในการปรับใช้ไฮบริดสลี: "ยกเว้น โดยเป้าหมาย"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2669562 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้กล่าวถึงตัวอย่าง 365 Office ของ Microsoft, Microsoft Office 365 ก่อน และ pre-upgrade Microsoft Office 365 ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่างของ 365 Office ในบทความนี้ รวมทั้งการเชื่อมโยงใด ๆ ไว้ตามที่อยู่ และสามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัว

ไม่แน่ใจว่า Office 365 รุ่นคุณกำลังใช้หรือไม่ ไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

คุณได้กำหนดใช้ไฮบริดสลีของ Microsoft Exchange Online ใน 365 Office ของ Microsoft และสภาพแวดล้อมในสถานบน Microsoft Exchange Server ของคุณ เมื่อคุณพยายามย้ายกล่องจดหมายไปยัง หรือ จาก Office 365 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Exception has been thrown by the target of an invocation.
คุณเคยสามารถเมื่อต้องการย้ายกล่องจดหมายเรียบร้อยแล้วไปยัง หรือ จาก Office 365 และสภาพแวดล้อมของ Exchange Server บนสถาน คุณพบอาการนี้เฉพาะหลังจากที่คุณอัพเกรดสภาพแวดล้อมในสถานที่จาก Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีการเขียนทับแฟ้ม Web.config ในระหว่างการปรับรุ่นจาก Exchange Server 2010 SP1 บริการ Exchange Server 2010 SP2 การย้ายกล่องจดหมายระยะไกลจำเป็นต้องมีปลายทางการบริการพร็อกซีการจำลองแบบของกล่องจดหมาย (MRSProxy) ให้เปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ ใน Exchange Server 2010 และ ใน Exchange Server 2010 SP1 มีการกำหนดค่าการตั้งค่า MRSProxy ในแฟ้ม Web.config

ใน Exchange Server 2010 SP2, MRSProxy ที่มีการตั้งค่าถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และจัดโครงแบบ โดยใช้ cmdlet Windows PowerShell WebServicesVirtualDirectory ของชุด

หมายเหตุ มีหลายสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ บทความนี้อธิบายสถานการณ์สมมติหนึ่งที่อาจทำให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้

โซลูชัน

ใช้ cmdlet WebServicesVirtualDirectory ของชุดเปิดใช้งานอีก MRSProxy บนเซิร์ฟเวอร์ Client Access ทุกตัวในสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่คุณต้องการให้การร้องขอการย้ายระยะไกลที่ผ่าน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พารามิเตอร์MRSProxyEnabledบนเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าเป็น false เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:

  Get-WebServicesVirtualDirectory-Identity "Server\EWS(default Web site)"
 3. เปิดใช้งานบริการ MRSProxy เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  Set-WebServicesVirtualDirectory-Identity "Server\EWS(default Web site)" –MRSProxyEnabled $true

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://community.office365.com/en-us/w/exchange/remote-mailbox-moves-fail-after-installing-exchange-2010-sp2.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2626696"ยกเว้น โดยเป้าหมาย" ข้อผิดพลาดในการปรับใช้ไฮบริดสลีของ Office 365 และสภาพแวดล้อมในสถานที่ของคุณ

ยัง ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2669562 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มีนาคม 2556 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
 • Microsoft Office 365 Enterprise preview
 • Microsoft Exchange Online preview
 • Microsoft Office 365
Keywords: 
o365 o365a o365062011 pre-upgrade o365e o365022013 after upgrade o365m hybrid kbmt KB2669562 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2669562

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com