Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows Millennium Edition

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 267288 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ267288
Tento článek je určen jako pomoc při odstraňování řady potíží. Pokud potřebujete další informace týkající se určité chyby, naleznete je na webové stránce Centra chybových zpráv systému Windows 98 a Windows ME na adrese:
http://support.microsoft.com/kb/315854/CS/
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak zakázat obvyklé programy spouštěné při spuštění počítače, nastavení a ovladače z důvodu odstraňování potíží v systému Windows Millennium Edition (ME). Tento postup je známý jako "čisté spouštění".

Tento postup používejte pouze tehdy, pokud nejste jiným způsobem schopni určit příčinu chyby či nesprávného chování počítače. Tento postup způsobuje dočasnou ztrátu některých funkcí. Obnovení původního nastavení obnoví i původní funkce, ale může zároveň obnovit i původní potíže.

Další informace

Před provedením kroků popsaných v tomto článku zkuste najít další informace o vašich potížích ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Tyto informace nejsou určeny k odstraňování konkrétních potíží. Pokud se zobrazuje konkrétní chybová zpráva nebo dochází ke konkrétním projevům chyby, hledejte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base pomocí zadání textu dané chybové zprávy nebo popisem daného chování. Znalostní báze Microsoft Knowledge Base je k dispozici na webu na adrese:
http://support.microsoft.com

Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows ME

 1. Klepněte na tlačítko Start , klepněte na příkaz Spustit , zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a poté klepněte na tlačítko OK .
 2. Na kartě Obecné klepněte na přepínač Výběrové spuštění .
 3. Zrušte zaškrtnutí všech políček ve skupině Výběrové spuštění .
 4. Na kartě Po spuštění zaškrtněte políčko *StateMgr .
 5. Klepněte na tlačítko OK . Při dotazu na restartování počítače klepněte na tlačítko Ano . Po restartování počítače klepněte na tlačítko Start , klepněte na příkaz Spustit , zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a poté klepněte na tlačítko OK .

  Upozornění : Přesvědčte se, že všechna políčka na kartě Obecné zůstala nezaškrtnutá. Pokud není žádné políčko zaškrtnuté, přejděte ke kroku 6. Pokud je některé políčko zakázané nebo je šedé, není počítač spuštěný skutečně "čistě" a budete pravděpodobně potřebovat další pomoc od výrobce programu, který dané políčko znovu zaškrtnul.
 6. Po ověření čistého spuštění počítače v kroku 5 určete dalším postupem konkrétní příčinu potíží. Pokud k původním potížím po čistém spuštění počítače již nedochází, postupně zaškrtávejte jednotlivá políčka ve skupině Výběrové spuštění a po každém zaškrtnutí vždy restartujte počítač a zjistěte, zda daná položka nezpůsobuje původní potíže.

Jak se navrátit zpět ze stavu po čistém spuštění

 1. Klepněte na tlačítko Start , klepněte na příkaz Spustit , zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a poté klepněte na tlačítko OK .
 2. Na kartě Obecné klepněte na přepínač Normální spuštění .
 3. Klepněte na tlačítko OK . Klepněte na tlačítko Ano jako odpověď na výzvu k restartování počítače.

Kategorie zakázané při čistém spuštění

 • Položky v souboru System.ini
 • Položky v souboru Win.ini
 • Statické ovladače virtuálních zařízení (VxD)
 • Položky spouštěné při spuštění počítače
 • Proměnné prostředí pro emulaci systému MS-DOS


Poznámka : Následující ovladače VxD by měly být na kartě VxD nástroje Pomůcka systémové konfigurace zaškrtnuté, aby byla zajištěna správná funkce přístupu k síti a Internetu:

VNETSUP
NDIS
VNETBIOS
VREDIR

Vlastnosti

ID článku: 267288 - Poslední aktualizace: 26. července 2006 - Revize: 1.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbfaq kbhowto kbprod2web kbwinme KB267288
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com