Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows Millennium Edition

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 267288 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL267288
Jeśli w tym artykule nie opisano pojawiającego się komunikatu o błędzie, wyświetl następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby przejrzeć więcej artykułów dotyczących komunikatów o błędach:
315854 Windows 98 and Windows Me Error Message Resource Center
Ten artykuł został napisany z myślą o rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Aby uzyskać pomoc dotyczącą określonych komunikatów o błędach, odwiedź Centrum zasobów komunikatów o błędach w systemach Windows 98 i Windows Me:
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób wyłączania typowych programów startowych, ustawień i sterowników w celu umożliwienia rozwiązania problemów z systemem Windows Millennium Edition (Me). Ta procedura znana jest pod nazwą „czysty rozruch”.

Z tej procedury należy korzystać wyłącznie do rozwiązywania problemów z komunikatami o błędach oraz wtedy, gdy nie można określić przyczyny występowania problemu. Wykonanie poniższych kroków prowadzi do tymczasowej utraty pewnych funkcji systemu. Przywrócenie ustawień powoduje odzyskanie pełnych funkcji, ale może oznaczać ponowne pojawianie się oryginalnego komunikatu o błędzie lub występowanie określonego zachowania.

Więcej informacji

Aby przed wykonaniem poniższych kroków uzyskać informacje dotyczące danego problemu, przeszukaj bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base. Te informacje nie umożliwiają rozwiązywania określonych problemów. Po pojawieniu się określonego komunikatu o błędzie lub wystąpieniu nieprawidłowego zachowania należy przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, korzystając z treści komunikatu o błędzie albo wprowadzając opis problemu lub określonego zachowania. Baza wiedzy Microsoft Knowledge Base jest dostępna w następującej witrynie sieci Web firmy Microsoft:
http://support.microsoft.com

Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows Me

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Uruchomienie selektywne.
 3. Kliknij, aby wyczyścić wszystkie pola wyboru w obszarze Uruchomienie selektywne.
 4. Na karcie Autostart kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru *StateMgr.
 5. Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

  WAŻNE: Należy dokładniej przyjrzeć się karcie Ogólne, aby upewnić się, że wyczyszczone pola wyboru są nadal wyczyszczone. Jeśli żadne z pól wyboru nie jest zaznaczone, przejdź do kroku 6. Jeśli jedno z pól wyboru jest niedostępne lub jest wyszarzone, nie nastąpił czysty rozruch komputera i do ponownego umieszczenia znacznika wyboru w oknie narzędzia Msconfig niezbędna może okazać się pomoc ze strony producenta programu.
 6. Po sprawdzeniu w kroku 5, że nastąpił czysty rozruch komputera, można zająć się wykrywaniem przyczyny powstawania problemu. Jeśli po czystym rozruchu komputera oryginalny problem nie wystąpił ponownie, zaznacz jedną pozycję w obszarze Uruchomienie selektywne, a następnie ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy zaznaczenie dodatkowej pozycji spowoduje odtworzenie oryginalnego problemu.

Jak powrócić ze stanu czystego rozruchu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Uruchomienie normalne.
 3. Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak.

Kategorie wyłączone podczas pracy w trybie czystego rozruchu

 • Wpisy pliku System.ini
 • Wpisy pliku Win.ini
 • Statyczne sterowniki urządzeń wirtualnych (VxD)
 • Elementy menu Autostart
 • Zmienne środowiskowe służące do emulacji trybu MS-DOS


UWAGA: Aby upewnić się, że możliwy jest dostęp do sieci i Internetu, na karcie statycznych sterowników VxD Narzędzia konfiguracji systemu należy sprawdzić obecność następujących sterowników VxD:

VNETSUP
NDIS
VNETBIOS
VREDIR

Właściwości

Numer ID artykułu: 267288 - Ostatnia weryfikacja: 3 października 2004 - Weryfikacja: 2.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbfaq kbhowto kbprod2web kbwinme KB267288
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com