Identifikator ?lanka: 2673774 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Bing Bar je traka sa alatkama za Windows Internet Explorer koja se integri?e sa pretra?iva?em Microsoft Bing. Bing traku mo?ete da koristite za pretra?ivanje video zapisa, vesti i mapa. Osim toga, Bing traku mo?ete da koristite i za pristupanje e-porukama i prijemnom po?tanskom sandu?etu, komunikaciju sa prijateljima u uslugama Facebook i Skype, pronala?enje igara, pregled vremenske prognoze i jo? mnogo toga.

Dodatne informacije

Informacije o preuzimanju

Kako da preuzmete najnoviju verziju Bing trake

Bing traku mo?ete da preuzmete i instalirate u usluzi Windows Update. Za vi?e informacija o tome kako da preuzmete i instalirate Bing traku u usluzi Windows Update pre?ite na odeljak ?Kako da instalirate Bing traku u usluzi Windows Update? u ovom ?lanku Microsoft baze znanja (KB).

Najnoviju verziju Bing trake mo?ete da preuzmete i sa slede?e Microsoft Veb lokacije:
http://www.bingtoolbar.com

Kako da instalirate Bing traku u usluzi Windows Update

Da biste instalirali Bing traku u operativnom sistemu Windows XP, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Update.
 2. Sa?ekajte da Windows Update zavr?i pretragu ispravki.
 3. Kliknite na dugme Prilago?eno.
 4. Sa leve strane table izaberite opciju Softver, opcionalno.
 5. Sa desne strane table izaberite stavku Bing traka, a zatim kliknite na dugme Pregledaj i instaliraj ispravke.
 6. Kliknite na dugme Instaliraj ispravke.
 7. Kada se ispravka instalira, ponovo pokrenite Windows Internet Explorer. 

Da biste instalirali Bing traku u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Update.
 2. Kliknite na vezu Proveri preko mre?e ispravke u usluzi Microsoft Update.
 3. Kliknite na vezu Dostupno je ovoliko opcionalnih ispravki: broj.
  Napomena Broj umesto ?uvara mesta predstavlja broj opcionalnih ispravki koje su dostupne za preuzimanje.
 4. U kategoriji Bing izaberite stavku Bing traka.
 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Instaliraj ispravke da biste pokrenuli proces preuzimanja i instalacije.
Da biste instalirali Bing traku u operativnom sistemu Windows 8 ili Windows 8.1, pratite slede?e korake: 
 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i.
  Napomena Ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 2. U polje za pretragu otkucajte upit ?Windows Update?, dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Instaliraj opcionalne ispravke ili kliknite na njega.
 3. Kliknite na vezu Proveri preko mre?e ispravke u usluzi Microsoft Update.
 4. Kliknite na vezu Dostupno je ovoliko opcionalnih ispravki: broj.
  Napomena Broj umesto ?uvara mesta predstavlja broj opcionalnih ispravki koje su dostupne za preuzimanje.
 5. U kategoriji Bing izaberite stavku Bing traka.
 6. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Instaliraj ispravke da biste pokrenuli proces preuzimanja i instalacije.

Kako da deinstalirate Bing traku

Da biste deinstalirali Bing traku u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U okviru Programi izaberite stavku Deinstaliraj program.
 3. Na listi Deinstaliranje ili promena programa izaberite stavku Bing traka, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
 4. Pratite uputstva.
Da biste deinstalirali Bing traku u operativnom sistemu Windows XP, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim dvaput kliknite na stavku Dodaj ili ukloni programe.
 2. Sa liste Trenutno instalirani programi izaberite stavku Bing traka, a zatim kliknite na dugme Ukloni.
Da biste deinstalirali Bing traku u operativnom sistemu Windows 8 ili Windows 8.1, pratite slede?e korake: 
 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i.
  Napomena Ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 2. U polje za pretragu otkucajte upit Deinstaliraj program, dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Instaliraj opcionalne ispravke ili kliknite na njega.
 3. Na listi Deinstaliranje ili promena programa izaberite stavku Bing traka, a zatim dodirnite dugme Deinstaliraj ili kliknite na njega.
 4. Pratite uputstva.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2673774 - Poslednji pregled: 8. mart 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Bing Bar
Klju?ne re?i: 
kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload KB2673774

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com