ข้อผิดพลาด: Windows ไม่สามารถเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงล่าสุดฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่อาจทำให้เกิดปัญหาหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2674065 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ข้อผิดพลาด: Windows ไม่สามารถเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงล่าสุดฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่อาจทำให้เกิดปัญหาหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดของ Windows และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับการข้อผิดพลาดต่อไปนี้ได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนการแก้ปัญหาด้านล่างนี้

การแก้ไข

Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
การซ่อมแซมอัตโนมัติสามารถตรวจหา และแก้ไขปัญหาของระบบซึ่งอาจป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มการทำงานบางชนิด

เมื่อต้องการ runAutomatic การซ่อมแซมโดยใช้ตัวเลือกการกู้คืนที่ติดตั้งก่อนหน้านี้:
 1. เริ่มระบบการWinRE เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องยอมให้ระบบล้มเหลวกระบวนการเริ่มระบบครั้งที่สาม
 2. จากหน้าจอตัวเลือกตัวเลือกเคาะ หรือคลิกแก้ไข
 3. ถัดไป เคาะ หรือคลิกตัวเลือกขั้นสูงแล้ว เคาะ หรือคลิกซ่อมแซมโดยอัตโนมัติ
ซ่อมแซมอัตโนมัติจะเปิดใช้งาน และพยายามที่จะแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ป้องกัน Windows จากการโหลด

ถ้าซ่อมแซมอัตโนมัติสามารถแก้ไขปัญหา โปรดเยี่ยมชม ชุมชนต่าง ๆ ของ Microsoft สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows 7

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตาม inmethod ขั้นตอน 1 จะไม่แก้ไขปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนในวิธีที่ 2
วิธีที่ 1: ใช้การกำหนดค่าล่าสุดที่ทราบว่าดีเพื่อเริ่มการทำงานของ Windows
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อเริ่มต้นการ Last Known Good Configuration ใช้พีซี คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มต้น ด้วยการ conficuration จากพีซีของคุณเริ่มระบบสำเร็จครั้งล่าสุด ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกปุ่มเริ่มจาก นั้นคลิกลูกศรอยู่ถัดจากปิดแล้วคลิกเริ่มใหม่
 2. ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงาน กด และปุ่มF8ค้างไว้ ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏขึ้น คุณจะต้องลองอีกครั้งโดยปิดเครื่อง แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 3. บนหน้าจอตัวเลือกการเริ่มระบบขั้นสูงใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นLast Known Good Configuration (ขั้นสูง), และจากนั้น กดEnter Windows จะเริ่มการทำงานตามปกติ
ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเริ่มต้นระบบใน Windows กำกับ ไปที่วิธีที่ 2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
วิธีที่ 2: ใช้คุณลักษณะการซ่อมแซมเมื่อเริ่มต้นระบบ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


Startup Repair สามารถตรวจหา และแก้ไขปัญหาของระบบที่อาจป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มการทำงานบางชนิด

เมื่อต้องการเรียกใช้การซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบโดยใช้ตัวเลือกการกู้คืนที่ติดตั้งก่อนหน้านี้:
 1. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ปุ่มเปิด/ปิดพีซีแบบใหม่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว กดปุ่ม F8 ค้างไว้เมื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ คุณต้องกดแป้น F8ก่อนโลโก้ของ Windows ปรากฏขึ้น ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏขึ้น คุณต้องการลองอีกครั้ง โดยรอจนกว่าหน้าต่างพร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows ปรากฏขึ้น และจากนั้น ปิดเครื่อง และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นระบบปฏิบัติการที่คุณต้อง การซ่อม แซม แล้ว กดปุ่ม F8ค้างไว้
 2. บนหน้าจอตัวเลือกการเริ่มระบบขั้นสูงใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นที่ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณและจากนั้น กดEnter
 3. เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ และจากนั้น คลิกถัดไป
 4. บนเมนูตัวเลือกการกู้คืนระบบคลิกซ่อมแซมการเริ่มต้นและจากนั้น ทำตามคำแนะนำหน้าจอบน
เมื่อต้องการเรียกใช้ Startup Repair ใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows หรือดิสก์การซ่อมแซมระบบ:
 1. ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ Windows Vista หรือระบบดิสก์การซ่อมแซม และปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์
 3. ถ้าได้รับพร้อมท์ กดแป้นใด ๆ และจากนั้น ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ
 4. บนหน้าการติดตั้งWindowsหรือ บนหน้าตัวเลือกการกู้คืนระบบเลือกภาษาของคุณและการตั้งค่าอื่น ๆ และจากนั้น คลิกถัดไป
 5. ถ้าคุณกำลังใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows คลิกซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ
 6. เลือกการติดตั้ง Windows ที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น คลิกถัดไป
 7. บนเมนูตัวเลือกการกู้คืนระบบคลิกซ่อมแซมการเริ่มต้นและจากนั้น ทำตามคำแนะนำหน้าจอบน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเริ่มต้นระบบ : (Windows 7) แก้ไข (หน้าจอสีน้ำเงิน) ข้อผิดพลาด stop ใน Windows 7หรือ (Windows Vista):จะทำอย่างไรถ้า Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update เยี่ยมชม: Windows Update

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2674065 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 เมษายน 2557 - Revision: 14.0
ใช้กับ
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbmt KB2674065 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2674065

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com