แก้ไข: บริการเว็บล้มเหลวเมื่อ Integrator เป็นธุรกรรมการจัดการและส่งแอสเซมบลีที่มีวิธีการที่ มีคุณสมบัติ "รวมพารามิเตอร์บริบท" ถูกตั้งค่าเป็น "True" ที่อยู่ในโฮสต์รวม Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2677893 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีระบบที่เรียกใช้ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2010 โดยปรับปรุงสะสมต่อไปนี้นำไปใช้:
    • 2616519 แพคเกจการปรับปรุง 2 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010
    • 2533330 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010
  • คุณสร้างคำใหม่ธุรกรรม Integrator (TI)แอสเซมบลีโปรดเรียก โดยใช้ตัวออกแบบ TI ใน Visual Studio
  • คุณกำหนดวิธีการที่มีการรวมพารามิเตอร์ของเนื้อหา ตั้งค่าคุณสมบัติเป็น จริง.
  • คุณสร้างการบริการเว็บที่ใช้ TIแอสเซมบลีของการจัดการและส่ง

ในสถานการณ์สมมตินี้ การบริการเว็บล้มเหลว และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อ TIแอสเซมบลีโปรดเรียกการใช้:

ไม่สามารถสู่ stack overflow สมาชิก Microsoft.HostIntegration.TI.BaseRemoteEnvironment.VendorREEntries ชนิด System.Collections.Hashtable เนื่องจากนั้นใช้ IDictionary

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อการ รวมพารามิเตอร์ของเนื้อหา ตั้งค่าคุณสมบัติเป็น False.

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 3 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2654652 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2677893 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 พฤษภาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2677893 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2677893

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com