Article ID: 267904 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן עריכת ה- Metabase. לפני שתערוך את ה- Metabase, ודא שיש לך עותק גיבוי שתוכל לשחזר אם תתרחש בעיה. לקבלת מידע כיצד לעשות זאת, עיין בנושא העזרה "גיבוי/שחזור של התצורה" ב- Microsoft Management Console (MMC).
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

תוכל להשתמש בכלי MetaAcl.vbs כדי לשנות את ההרשאות שנקבעו כברירת מחדל ושמוגדרות ב- Metabase של Internet Information Services (IIS).

ייתכן שהופנת למאמר שה של Microsoft Knowledge Base מהודעת השגיאה הבאה של IIS:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: נכשלה הגישה ל- Metabase של IIS. לחשבון התהליך ששימוש להפעלת ASP.NET חייבת להיות גישת קריאה ל- Metabase של IIS (למשל IIS://servername/W3SVC). לקבלת מידע על שינוי הרשאות של Metabase, בקר בכתובת http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
אתה נתקל בהודעת שגיאה זו כיוון שההרשאות ל- Metabase אינן מספיקות, או כיוון שההרשאות לא הוגדרו כראוי.

כדי לסייע בפתירת שגיאה זו, השתמש בכלי MetaAcl כדי לשנות את ההרשאות של ה- Metabase. למידע נוסף אודות הכלי MetaAcl ואופן הפעולה של רשימות בקרת גישה (ACL), לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר ב- Microsoft Knowledge Base:
326902 רשימות בקרת גישה והשימוש ב- MetaAcl לשינויים בהרשאות ACL של Metabase (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מידע נוסף

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Metaacl.exe כעת.
תאריך פרסום: 16.07.03

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

הקובץ Metaacl.exe מכיל את הקבצים הבאים:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameSize
Metaacl.vbs7,380 bytes
EULA.txt1,652 bytes


לדיון מלא על אופן השימוש בכלי MetaAcl.vbs, לחץ על המאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
326902 רשימות בקרת גישה והשימוש ב- MetaAcl לשינויים בהרשאות ACL של Metabase (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
הערה אם אתה משתמש ב- ASP.Net 2.0 ועליך להעניק הרשאות Metabase לחשבון משתמש Windows, אל תשתמש בכלי MetaAcl. במקום זאת, הפעל את הפקודה ASP.NET IIS Registration Tool יחד עם האפשרות -ga. לדוגמה, הפקודה הבאה מעניקה לחשבון משתמש Windows הרשאות <WindowsUserAccount> ל- Metabase של IIS:
aspnet_regiis -ga <WindowsUserAccount>
אזהרה אם תערוך את ה- Metabase בצורה לא נכונה, אתה עלול לגרום לבעיות קשות שיחייבו התקנה מחדש של כל המוצרים המשתמשים ב- Metabase. Microsoft אינה יכולה להבטיח כי ניתן יהיה לפתור בעיות הנובעות מעריכה לא נכונה של ה- Metabase. עריכת ה- Metabase נעשית באחריותך הבלעדית.

הערה הקפד תמיד לגבות את ה- Metabase לפני שתערוך אותו.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, או בקר בכל אחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
326902 רשימות בקרת גישה והשימוש ב- MetaAcl לשינויים בהרשאות ACL של Metabase (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
IIS Metabase (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/43a51d34-7c81-413b-9727-ec9a19d0b428.mspx?mfr=true
AdminACL Metabase Property (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/791d575e-5364-45a9-90ef-4dfd23f38d67.mspx?mfr=true
IIS Metabase (IIS 5.0)
http://technet.microsoft.com/he-il/library/bb727104(en-us).aspx
Admin Base Objects in IIS
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms525530.aspx
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 267904 - Last Review: יום שני 21 מאי 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
מילות מפתח 
kbproductlink kbresolve kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB267904

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com