Straipsnio ID: 267904 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu. ?iame straipsnyje pateikiama informacija, kaip redaguoti metabaz?. Prie? redaguodami metabaz? patikrinkite, ar turite atsargin? kopij?, kuri? gal?site atkurti, jei kils problem?. Informacijos, kaip tai padaryti, rasite ?Microsoft? valdymo konsol?je (MMC) per?i?r?j? ?inyno tem? ?Konfig?racijos atsarginis kopijavimas / atk?rimas?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

Galite naudoti ?MetaAcl.vbs? ?rank?, kai norite modifikuoti numatyt?sias teises, nustatytas interneto informacijos tarnybos (IIS) metabaz?je.

? ?? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn? gal?jote b?ti nukreiptas i? toliau pateikto IIS klaidos prane?imo:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Nepavyko pasiekti IIS metabaz?s. Proceso abonementas, naudojamas ASP.NET paleisti, turi tur?ti skaitymo prieig? prie IIS metabaz?s (pvz., IIS://servername/W3SVC). Informacijos, kaip modifikuoti metabaz?s teises, rasite svetain?je http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
?? klaidos prane?im? gaunate, nes nepakanka teisi? ? metabaz? arba teis?s nustatytos netinkamai.

Jei norite pad?ti i?spr?sti ?i? klaid?, naudokite ?MetaAcl? ?rank?, kad modifikuotum?te metabaz?s teises. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?MetaAcl? ?rank? ir su?inoti, kaip veikia prieigos teisi? s?ra?ai (ACL), spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
326902 ACL ir ?MetaAcl? naudojimas metabaz?s ACL teis?s keitimams (gali b?ti angl? k.)

DAUGIAU INFORMACIJOS

?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntim? centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite Metaacl.exe paket? dabar.
I?leidimo data: 2003 m. liepos 16 d.

Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb? (gali b?ti angl? k.)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, pasiekiam? failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo.

Metaacl.exe faile yra ?ie failai:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameSize
Metaacl.vbs7,380 bytes
EULA.txt1,652 bytes


Jei norite pamatyti i?sami? diskusij?, kaip naudoti ?MetaAcl.vbs? ?rank?, spustel?kite toliau pateikt? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
326902 ACL ir ?MetaAcl? naudojimas metabaz?s ACL teis?s keitimams (gali b?ti angl? k.)
Pastaba. Jei naudojate ?ASP.Net 2.0?, o ?Windows? vartotojo abonementui turite suteikti metabaz?s teises, ?MetaAcl? ?rankio nenaudokite. Vietoj to vykdykite ASP.NET IIS registravimo ?rankio komand? kartu su parinktimi -ga. Pvz., toliau pateikta komanda suteikia ?Windows? vartotojo abonementui <WindowsUserAccount> teises ? IIS metabaz?:
aspnet_regiis -ga <WindowsUserAccount>
?sp?jimas. Jei netinkamai redaguosite metabaz?, galite sukelti rimt? problem?, d?l kuri? gali tekti i? naujo ?diegti visus metabaz? naudojan?ius produktus. ?Microsoft? negali garantuoti, kad pavyks i?spr?sti problemas, kilusias d?l netinkamo metabaz?s redagavimo. Redaguodami metabaz? prisiimate atsakomyb?.

Pastaba. Prie? redaguodami metabaz?, visada sukurkite atsargin? jos kopij?.

NUORODOS

Daugiau informacijos rasite ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje arba apsilank? bet kurioje i? toliau pateikt? ?Microsoft? svetaini?:
326902 ACL ir ?MetaAcl? naudojimas metabaz?s ACL teis?s keitimams (gali b?ti angl? k.)
IIS metabaz? (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/43a51d34-7c81-413b-9727-ec9a19d0b428.mspx?mfr=true
Administratoriaus ACL metabaz?s ypatyb? (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/791d575e-5364-45a9-90ef-4dfd23f38d67.mspx?mfr=true
IIS Metabaz? (IIS 5.0)
http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/Bb727104.aspx
IIS administratoriaus baz?s objektai
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/ms525530.aspx
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 267904 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gegu??s 21 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
Rakta?od?iai: 
kbproductlink kbresolve kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB267904

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com