Numer ID artykułu: 267904 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ważne Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące modyfikowania metabazy. Przed przystąpieniem do edytowania metabazy należy się upewnić, że utworzono jej kopię zapasową, którą będzie można przywrócić w przypadku pojawienia się problemów. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy zapoznać się z tematem Pomocy „Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji i jej przywracanie” w programie Microsoft Management Console (MMC).
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Wcześniej było dostępne do pobrania narzędzie MetaAcl.vbs, za pomocą którego można było modyfikować domyślne uprawnienia ustawione w metabazie programu Internet Information Services (IIS). Narzędzie MetaAcl.vbs nie jest już dostępne. Zamiast niego należy używać narzędzia Metabase Explorer z zestawu IIS 6.0 Resource Kit.

Przekierowanie do tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base mogło nastąpić z następującego komunikatu o błędzie programu IIS:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Nie można uzyskać dostępu do metabazy usług IIS. Konto procesu używane do uruchamiania aplikacji ASP.NET musi mieć dostęp do odczytu do metabazy usług IIS (np. IIS://nazwa_serwera/W3SVC). Aby uzyskać informacje dotyczące modyfikowania uprawnień metabazy, zobacz http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
Ten komunikat o błędzie został wyświetlony, ponieważ uprawnienia do metabazy są niewystarczające lub zostały niepoprawnie ustawione.  

W usunięciu tego błędu może pomóc zmodyfikowanie uprawnień do metabazy za pomocą narzędzia Metabase Explorer. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Metabase Explorer i narzędziach IIS 6.0 Resource Kit Tools, zobacz:

Narzędzia IIS 6.0 Resource Kit Tools (strona może być w języku angielskim)


Więcej informacji

Narzędzie Metabase Explorer można pobrać w ramach zestawu narzędzi IIS 6.0 Resource Kit Tools z następującej lokalizacji:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17275


Uwaga
Jeśli jest używana platforma ASP.Net 2.0 i jest konieczne przyznanie uprawnień do metabazy kontu użytkownika systemu Windows, należy uruchomić polecenie narzędzia rejestracji programu IIS platformy ASP.NET z opcją -ga. Na przykład następujące polecenie powoduje przyznanie kontu użytkownika systemu Windows <konto_użytkownika_systemu_Windows> uprawnień do metabazy programu IIS:
aspnet_regiis -ga <konto_użytkownika_systemu_Windows>
Ostrzeżenie Niepoprawne edytowanie metabazy może doprowadzić do poważnych problemów. Może nawet być konieczne ponowne zainstalowanie wszystkich produktów korzystających z danej metabazy. Firma Microsoft nie gwarantuje, że uda się rozwiązać problemy wynikłe z niewłaściwego edytowania metabazy. Użytkownik modyfikuje metabazę na własną odpowiedzialność.

Uwaga Zawsze przed przystąpieniem do edycji metabazy należy utworzyć jej kopię zapasową.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base lub odwiedź dowolną z poniższych witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Metabaza programu IIS (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/43a51d34-7c81-413b-9727-ec9a19d0b428.mspx?mfr=true
Właściwość metabazy: AdminACL (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/791d575e-5364-45a9-90ef-4dfd23f38d67.mspx?mfr=true
Metabaza programu IIS (IIS 5.0)
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/Bb727104.aspx
Obiekty Admin Base Object w programie IIS
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms525530.aspx
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 267904 - Ostatnia weryfikacja: 24 października 2012 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 6.0
Słowa kluczowe: 
kbproductlink kbresolve kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB267904

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com