Μήνυμα λάθους: Το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης απέτυχε να προσδιορίσει τον τύπο σύνδεσης

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 267934 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο 315244.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Όταν αντιστοιχίζετε μια μονάδα δίσκου δικτύου σε ένα τοπικό κοινόχρηστο στοιχείο, ενδέχεται να αναφερθεί το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος:
Αναγνωριστικό συμβάντος: 3019
Προέλευση: MRxSmb
Περιγραφή: Το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης απέτυχε να προσδιορίσει τον τύπο σύνδεσης.

(Event ID: 3019
Source: MRxSmb
Description: The redirector failed to determine the connection type.)

Αιτία

Αυτό το μήνυμα ενδέχεται να εμφανιστεί όταν το NetBIOS σε TCP/IP (NetBT) προσπαθεί να υποβάλλει ερώτημα στη συσκευή προορισμού (σε αυτήν την περίπτωση, τον προσαρμογέα Loopback) σχετικά με την ταχύτητα δικτύου. Ο προσαρμογέας Loopback, ο οποίος δεν χειρίζεται διαπραγματεύσεις ταχύτητας, δεν έχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης της ταχύτητας και το προειδοποιητικό μήνυμα καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος.

Η συμπεριφορά αυτή παρουσιάζεται μόνο με το πρωτόκολλο TCP/IP, αφού το TCP/IP είναι το μόνο πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί τον προσαρμογέα Loopback.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και είναι ασφαλές να το αγνοήσετε.

Αυτό το συμβάν καταγράφεται όταν αποκτάτε για πρώτη φορά πρόσβαση σε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου και δημιουργείτε μια νέα περίοδο λειτουργίας με το διακομιστή. Το μήνυμα μπορεί επίσης να εμφανιστεί όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δικτύου με ένα κοινόχρηστο στοιχείο του τοπικού σας υπολογιστή. Επομένως, το συμβάν μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου μετά τη σύνδεσή σας.
  • Την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου μετά την επαναφορά του υπολογιστή από κατάσταση λειτουργίας αδρανοποίησης (Hibernation).
  • Την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο τοπικού δικτύου μετά την αυτόματη αποσύνδεση του υπολογιστή από την αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου (χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αυτόματης αποσύνδεσης).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
138365 Τρόπος λειτουργίας της αυτόματης αποσύνδεσης στα Windows NT

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 267934 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 7 Μαρτίου 2006 - Αναθεώρηση: 3.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbbug kbenv kbpending KB267934

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com