Kh?c ph?c: Cc nh cung c?p d? li?u DB2 khng th? n?i v?i b? my c s? d? li?u IBM DB2 replicated khi k?t n?i TCP/IP kh?i ?u khng thnh cng trong my ch? lu tr? Integration Server 2010

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2679561 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Cc nh cung c?p d? li?u DB2 ?c bao g?m trong Microsoft Host Integration Server 2010 khng th? k?t n?i v?i b? my c s? d? li?u IBM DB2 replicated khi k?t n?i TCP/IP kh?i ?u ? b? my c s? d? li?u, IBM DB2 khng.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra v? k?t n?i TCP/IP c s? d?ng cc nh cung c?p d? li?u DB2 khng tr? v? m?t thng bo l?i khi k?t n?i TCP/IP khng. Ngoi ra, tnh nng cn b?ng kh?i l?ng cng vi?c ?c th?c hi?n b?i DB2 d? li?u cc nh cung c?p khng th? k?t n?i v?i b?t k? c?a cc h? th?ng IBM DB2 khc ?c tr? v? trong cc tham s? Danh sch my ch? (SRVLST) c?a Truy c?p RDB (ACCRDB) phn ph?i d? li?u qu?n l? (DDM) l?nh.

GI?I PHP

Thng tin hotfix

Hotfix gi?i quy?t v?n ? ny ?c bao g?m trong gi tch l?y 3 cho my ch? lu tr? Integration Server 2010.

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c gi tch l?y, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2654652 Tch l?y gi 3 cho my ch? lu tr? Integration Server 2010

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Cc s?n ph?m bn th? ba m th?o lu?n v? bi vi?t ny ?c s?n xu?t b?i cc cng ty ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft a ra khng c b?o hnh, ng? ? hay cch khc, v? hi?u su?t ho?c ? tin c?y c?a cc s?n ph?m ny.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2679561 - L?n xem xt sau cng: 07 Thang Nm 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? kha:
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2679561 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2679561

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com