วิธีการใช้การเชิงตรรกะ AND หรือ OR ในคำชี้แจงสิทธิ์ SUM + IF ใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 267982 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft Excel เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันเชิงตรรกะ AND และ/หรือ หรือภายในงบการ SUM + IF เพื่อทดสอบช่วงสำหรับเงื่อนไขมากกว่าหนึ่ง ดังกล่าวอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ฟังก์ชันการทำงานนี้ให้งบ IF ที่ซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม บทความนี้อธิบายวิธีที่สอง ง่ายกว่าที่ใช้สูตรต่อไปนี้

สำหรับเงื่อนไข AND

  =SUM(IF(Test1*Test2*...*Testn))
				

สำหรับ หรือเงื่อนไข

  =SUM(IF(Test1+Test2+...+Testn))
				

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้คำชี้แจงสิทธิ์ SUM + IF การนับจำนวนของเซลล์ในช่วงที่ผ่านการทดสอบที่กำหนดหรือเมื่อต้องการรวมผลค่าเหล่านั้นในช่วงของค่าที่สอดคล้องกันในอีก (หรือเดียวกัน) ช่วงที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุ ในทำนองเดียวกันนี้ปฏิบัติการฟังก์ชัน DSUM ใน Microsoft Excel

ตัวอย่าง:

ตัวอย่างนี้นับจำนวนค่าในช่วง a1: a10 ที่อยู่ในระหว่าง 1 ถึง 10, inclusively

เมื่อต้องการดำเนินการนี้ คุณสามารถใช้งบ IF ที่ซ้อนกันต่อไปนี้:
  =SUM(IF(A1:A10>=1,IF(A1:A10<=10,1,0)))
				
วิธีการต่อไปนี้ทำงานด้วย และมีมากให้อ่านง่ายขึ้นถ้า คุณกำลังทำการทดสอบหลาย:
  =SUM(IF((A1:A10>=1)*(A1:A10<=10),1,0))
				
วิธีการต่อไปนี้นับจำนวนของวันที่อยู่ในระหว่างวันที่กำหนดที่สอง:
  =SUM(IF((A1:A10>=DATEVALUE("1/10/99"))*(A1:A10<=DATEVALUE("2/10/99")),1,0))
				
หมายเหตุ
 • คุณต้องป้อนสูตรเหล่านี้เป็นสูตรอาร์เรย์ได้ ด้วยการกด CTRL + SHIFT + ENTER พร้อมกัน บน Macintosh กด COMMAND + คืนแทน
 • อาร์เรย์ไม่มีการอ้างอิงถึงคอลัมน์ทั้งหมด
ด้วยวิธีนี้ คุณจะคูณผลลัพธ์ของการทดสอบแบบลอจิคัลเดียวโดยการทดสอบแบบลอจิคัลอื่นเพื่อกลับ TRUEs และ FALSEs ฟังก์ชัน SUM คุณสามารถ equate เหล่านี้ไปยัง:
  TRUE*TRUE=1
  TRUE*FALSE=0
  FALSE*TRUE=0
  FALSE*FALSE=0
				
วิธีการแสดงอยู่ด้านบนนับจำนวนของเซลล์ในช่วง a1: a10 ที่ทดสอบทั้งสองประเมินการ TRUE เมื่อต้องการรวมผลค่าในเซลล์ที่ตรงกัน (ตัวอย่างเช่น B1:B10) การปรับเปลี่ยนสูตรดังแสดงด้านล่าง:
  =SUM(IF((A1:A10>=1)*(A1:A10<=10),B1:B10,0))
				
คุณสามารถใช้เป็น OR ในคำชี้แจงสิทธิ์ SUM + IF ในทำนองเดียวกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ปรับเปลี่ยนสูตรแสดงอยู่ด้านบน โดยการแทนที่ (*) เครื่องหมายคูณด้วยเครื่องหมายบวก(+) ซึ่งทำให้สูตรทั่วไปต่อไปนี้:
  =SUM(IF((Test1)+(Test2)+...+(Testn),1,0))
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าโดยยึดตามเงื่อนไข คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดเกี่ยวกับการคำนวณค่าโดยยึดตามเงื่อนไขในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 267982 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbhowto kbualink97 kbmt KB267982 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:267982

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com