Unieke elementen tellen in een celbereik in Excel

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 268001 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u de functie INTERVAL kunt gebruiken in een matrixformule om de unieke elementen in een celbereik te tellen.

Unieke getalelementen tellen

Met de volgende formule wordt het aantal unieke waarden in het bereik A1:A10 geteld. Lege cellen en tekstvermeldingen worden niet meegeteld.

=SOM(ALS(INTERVAL(A1:A10;A1:A10)>0;1))
				
Opmerking De vorige en volgende formules zijn matrixformules. U kunt een matrixformule invoeren door op CTRL+SHIFT+ENTER te drukken. Als u een Macintosh-computer gebruikt, drukt u op COMMAND+RETURN.

De functie INTERVAL retourneert een getallenbereik. Met deze functie wordt voor de eerste keer dat een specifieke waarde voorkomt, een getal geretourneerd dat gelijk is aan het aantal keren dat deze waarde voorkomt. Voor elke volgende keer dat dezelfde waarde voorkomt, wordt met deze functie nul geretourneerd. Op deze manier wordt met deze functie het aantal unieke waarden geteld.

Unieke tekst- en getalelementen tellen

Omdat de functie INTERVAL alleen met getallen werkt, moet u een niveau toevoegen waarmee unieke teksvermeldingen (of vermeldingen met zowel getallen als tekst) worden herkend. Het niveau is in het volgende voorbeeld toegevoegd:

=SOM(ALS(INTERVAL(VERGELIJKEN(A1:A10;A1:A10;0);VERGELIJKEN(A1:A10;A1:A10;0))>0;1))
				
In het voorgaande voorbeeld wordt het aantal unieke tekst- en getalvermeldingen geteld in het bereik A1:A10. Het bereik A1:A10 bevat hierbij geen lege cellen.

Unieke elementen met lege cellen tellen

Als u unieke numerieke en tekstelementen wilt tellen in een bereik dat lege cellen bevat, voegt u een aanvullende test toe.

  =SOM(ALS(INTERVAL(ALS(LENGTE(A1:A10)>0;VERGELIJKEN(A1:A10;A1:A10;0),""),
   ALS(LENGTE(A1:A10)>0;VERGELIJKEN(A1:A10;A1:A10;0);""))>0;1))
				

Som van de unieke getalelementen

Als u de unieke waarden voor een celbereik wilt optellen, vervangt u de laatste a1:a10 door de 1 uit de oorspronkelijke formule.

  =SOM(ALS(INTERVAL(A1:A10;A1:A10)>0;A1:A10))
				

Referenties

Klik voor meer informatie over SOM(ALS())-formules op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
267982 Excel: De logische operatoren EN en OF gebruiken in een SOM+ALS-expressie in Excel
Voor meer informatie over het gebruik van matrixformules om informatie samen te vatten in Excel, klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u wizard Voorwaardelijke som in de Office-assistent of de antwoordwizard en klikt u op Zoeken om het onderwerp weer te geven.

Eigenschappen

Artikel ID: 268001 - Laatste beoordeling: dinsdag 8 november 2005 - Wijziging: 3.2
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel X voor Mac
 • Microsoft Excel 2001 voor Mac
 • Microsoft Excel 98 voor Macintosh
Trefwoorden: 
kbhowtomaster kbinfo kbformula kbfunctions KB268001

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com