Kaip naudoti SQL serverio Windows ir Windows Server aplinkoje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2681562 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, kaip naudoti skirting? versij? Microsoft SQL serverio kompiuteryje, kuriame veikia viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows 8
?iame straipsnyje aptariami ?iose temose.

Pastaba. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tem?, spustel?kite sait? skyriuje "Daugiau informacijos".

 • SQL Server 2005 informacija

  ?ioje temoje pateikiama paramos informacija apie atvej? SQL Server 2005 Windows 8 arba Windows 8.1 aplinkoje ir pateikiamos pasirinktys, kad klientams, kurie naudoja SQL Server 2005.
 • Ma?iausi SQL serverio versija reikalavimai Windows Server 2012 R2 arba Windows 8.1

  ?ioje temoje apra?oma minimali versija requirementsfor, diegiant SQL serverio kompiuteryje, kuriame veikia Windows Server 2012 R2 arba Windows 8.1.
 • Ma?iausi SQL serverio versija reikalavimai Windows Server 2012 arba Windows 8

  ?ioje temoje apra?oma ?diegti SQL serverio kompiuteryje, kuriame veikia Windows Server 2012 "arba" Windows 8 ma?iausia versija requirementsfor.
 • Parama perjungimo re?imuose Windows Server 2012 R2 arba Windows Server 2012

  ?ioje temoje aptariama palaikymo strategija ?jungiant Windows Server 2012 R2 arba Windows Server 2012 darbo re?imais o ?diegtas SQL serveris.
 • ?inomas Microsoft SQL serverio 2012 nustatymas ir migracijos problemas

  ?ioje temoje aptariama nustatymas ir migracijos problemas, kurios yra susijusios su SQL serverio 2012.
 • ?inoma, Microsoft SQL Server 2008 R2 "ir" Microsoft SQL Server 2008 ?diegimo klausimai

  ?ioje temoje aptariama nustatymas ir migracijos problemas, kurios yra specifin?s SQL Server 2008 R2 "ir" SQL Server 2008 kompiuteryje, kuriame veikia Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 arba Windows 8.
 • SQL serverio remti nauj? funkcij? Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012, Windows 8.1 ir Windows 8

  ?ioje temoje pateikiama informacija, kaip versijos SQL serverio darb? su kai kuri? nauj? funkcij? Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012.
 • Kaip ?galinti Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012

  ?ioje temoje apra?oma taip:
  • Kaip ?jungti .NET Framework 3.5 Windows 8 ir Windows 8.1
  • Kaip ?traukti vaidmenis ir funkcijas Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012
 • SharePoint integruot? re?imas SQL serverio ataskait? tarnyboms

  ?ioje temoje aptariami kas apsvarstyti konfig?ruodami SQL serveris SharePoint integruot? re?imu.

Daugiau informacijos

SQL Server 2005 informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
SQL Server 2005 (i?leidimo versija ir paslaug? pakuot?s) ir senesn?s versijos SQL serveris nepalaiko Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 arba Windows 8. J?s gausite ?sp?jim? veiksm? centre jei Windows 8.1 arba Windows 8 aptinka egzempliorius, SQL Server 2005.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atnaujinti arba pa?alinti esamus egzempliorius SQL Server 2005. Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip atnaujinti SQL serverio, apsilankykite ?ioje Microsoft Developer Network (MSDN) svetain?je:

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx

Pastaba. ?is saitas nurodo SQL Server 2012. ?rank? versija parinkiklis vir?uje, MSDN nuoroda (Kitos versijos) galite naudoti informacijos apie kitas versijas.

Daugiau informacijos apie SQL Server Express leidini?, eikite ? ?ias Microsoft svetaines:

SQL serverio 2012 1 pakeitim? paketas (SP1) Express Edition

SQL Server 2008 R2 pakeitim? paket? (SP2) 2 Express Edition

SQL Server 2008 Express Edition

Pastaba. Jums reikia rankiniu b?du ?diegti 3 pakeitim? paketu kai ?diegiate SQL Server 2008 Express Edition.

Informacijos, kaip pa?alinti esamas egzemplioriaus SQL Server 2005, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
909967 Kaip rankiniu b?du i?diegti egzempliorius, SQL Server 2005
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip pa?alinti esamas egzemplioriaus SQL Server 2005, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms143412 (v=SQL.90).aspx
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ma?iausi SQL serverio versija reikalavimai Windows Server 2012 R2 arba Windows 8.1

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Prie? prad?dami diegti SQL serverio kompiuteryje, kuriame veikia Windows Server 2012 R2 arba Windows 8,1 galite b?ti tikri, kad jums ?vykdyti ?iuos minimalius reikalavimus, atsi?velgdami ? situacij?:

SQL serverio 2014 m.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
J?s galite ?diegti SQL serverio 2014 m. leidimo versij? arba naujesn? versij?.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, patikrinkite, SQL serverio 2014 m. pagrindin? puslap?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

SQL serverio 2012

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Turite kreiptis SQL Server 2012 1 pakeitim? paket? arba v?lesn? naujinim?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2755533 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paket? SQL serverio 2012
Pastaba.Patikrinkite ?inomas ?diegimo klausimai diegiant SQL serverio 2012 Windows 8 arba Windows Server 2012. ?ios problemos Apra?ymas pasirodo ?iame straipsnyje.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

SQL Server 2008 R2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Turite kreiptis SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 ar v?lesn? naujinim?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2527041 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paket?, SQL Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

SQL Server 2008

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Turite kreiptis SQL Server 2008 pakeitim? paketu arba v?lesn? naujinim?.

Pastaba.RTM diegimo gaminio palaikomas. Bet j?s turite ?diegti atitinkam? pakeitim? paketus baigus pradin? s?rank?. Savo SQL Server 2008 diegimas nepalaikomas jei taikote 3 pakeitim? paket? kai ?diegiate RTM versijos.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
968382 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paket? SQL Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ma?iausi SQL serverio versija reikalavimai Windows Server 2012 arba Windows 8

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Prie? prad?dami diegti SQL serverio kompiuteryje, kuriame veikia Windows Server 2012 "arba" Windows 8, turite ?sitikinti, kad j?s atitinka ?iuos minimalius reikalavimus, atsi?velgdami ? situacij?:

SQL serverio 2014 m.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
J?s galite ?diegti SQL serverio 2014 m. leidimo versij? arba naujesn? versij?.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, patikrinkite,SQL serverio 2014 m. pagrindin? puslap?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

SQL serverio 2012

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
J?s galite ?diegti SQL serverio 2012 versij? arba naujesn? versij?.

Pastaba. Patikrinkite ?inomas ?diegimo klausimai, kai ?diegiate SQL serverio 2012 Windows 8 arba Windows Server 2012
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

SQL Server 2008 R2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Turite kreiptis Microsoft SQL Server 2008 R2 pakeitim? paketu arba v?lesn? naujinim?.

Pastaba.RTM diegimo gaminio palaikomas. Ta?iau, j?s turite ?diegti atitinkam? pakeitim? paketus baigus pradin? s?rank?. Sprendim? centro puslapyje pamatysite ?? prane?im?:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ekrano nuotrauka rodo puslapio sprendim? centras


Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2527041 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paket?, SQL Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

SQL Server 2008

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Turite kreiptis SQL Server 2008 pakeitim? paketu arba v?lesn? naujinim?.

Pastaba.RTM diegimo gaminio palaikomas. Ta?iau, j?s turite ?diegti atitinkam? pakeitim? paketus baigus pradin? s?rank?. ?diegus SQL server 2008 nepalaikomas jei taikote 3 pakeitim? paket? kai ?diegiate RTM versijos. Sprendim? centro puslapyje pamatysite ?? prane?im?:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ekrano nuotrauka rodo puslapio sprendim? centras


Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
968382 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paket? SQL Server 2008

Pastaba. ?? lang? pasirodo SQL Server 2008 R2 "ir" SQL Server 2008 kai paleid?iate s?rankos program?:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ekrano nuotrauka rodo dialogo lang?, kuris pasirodo SQL Server 2008 R2 ir SQL Server 2008 va?iuojant s?rankos program?Baigus SQL serverio s?rankos program?, tur?site ?diegti pakeitim? paketus prie? paleid?iant SQL serverio ?ioje sistemos Windows versijoje. SQL Server 2008, turite ?diegti Service Pack 3 (SP3) arba naujesn? versij?. SQL Server 2008 R2, turite ?diegti 1 pakeitim? paketas (SP1) arba naujesn?s versijos.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

SQL Server Compact leidiniai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?ias versijas palaiko Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 ir 2012 m. Windows aplinkoje:
 • SQL Server Compact 3.5 2 pakeitim? paket? ir naujesnes versijas
 • SQL Server Compact 4.0 ir v?lesn?s versijos

  Pastaba. Parama numatoma Windows RT prietaisai.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Parama perjungimo re?imuose Windows Server 2012 R2 arba Windows Server 2012

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012 turi tris b?senos arba re?imai:
 • Visas serverio
 • Minimalus serverio s?saja
 • Server Core
Galite persijungti tarp funkcija valstybi? nari? bet kuriuo metu. Galite persijungti i? Server Core arba minimalus serverio s?saja ? visas serverio ?rengus vien? ar daugiau egzempliori? SQL serverio 2014 m. arba SQL Server 2012. Ta?iau, reikia ?inoti, kad negalima perjungti i? visi?kai serverio minimalus serverio s?saja arba Server Core kai vienas ar daugiau egzempliori? SQL serverio 2014 m. arba SQL Server 2012 yra ?diegta.

Pakeisti visas serverio minimalus serverio s?saja arba Server Core ?rengus vien? ar daugiau egzempliori? SQL serverio 2014 m. arba SQL Server 2012, turite pa?alinti SQL serverio 2014 m. arba SQL Server 2012, perjungti re?imus, ir i? naujo ?diegti SQL serverio 2014 m. arba SQL Server 2012. Vis d?lto galite ?jungti SQL serverio 2014 m. arba SQL Server 2012 diegimo s?lygos visi?kai serverio re?imu, perjunkite ? Server Core re?im? ir tada ?diegti SQL serverio 2014 m. arba SQL Server 2012.

Pastaba.Minimalus serveris yra Server Core ?renginys, kuris yra serverio tvarkytuv? ir kitus server? ?rankius, ?diegtus. Tod?l SQL serverio s?rankos program? atlieka tuos pa?ius diegimo veiksmus Windows Server 2012 R2 minimalus serverio s?saja re?imu ir Windows Server 2012 m. minimalus serverio s?saja re?imas su Server Core re?imu. Be to, galite perjungti Server Core ir minimalus serverio ?rengus vien? ar daugiau egzempliori? SQL serverio 2014 m. arba SQL Server 2012. Tai palaikoma scenarijus.

Pastaba. SQL serverio ataskait? paslaug? 2012 n?ra palaikoma Windows Server 2012 R2 Server Core, Windows Server 2012 Server Core, Windows Server 2012 R2 minimalus serverio s?saja re?im? arba Windows 2012 Tomas serverio s?saja re?im?. Galite ?diegti SQL serverio ataskait? paslaug? 2012 serveryje, kuriame veikia Windows Server 2012 visas serverio re?imu ir tada pereiti prie Windows Server 2012 Server Core re?imu. Vis d?lto ?i konfig?racija nepalaiko.

Pastaba.Mes rekomenduojame, kad j?s pa?alinti vis? SQL serverio 2012 savybi?, kurios n?ra palaikomos serveryje, kuriame veikia Windows Server 2012 R2 arba Windows Server 2012 Server Core re?imu. Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip tai padaryti, eikite ? ?iuos MSDN svetain?je:

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/hh231669.aspx

Pastaba.?is klausimas netaikomas SQL Server 2008 "arba" SQL Server 2008 R2. SQL Server 2008 "ir" SQL Server 2008 R2 nepalaiko minimalus serverio s?saja re?im? arba Server Core re?im?.

Daugiau informacijos apie diegimo parinktys, kurios galimos diegiant Windows Server 2012, eikite ? ?ioje "Microsoft TechNet" svetain?je:

http://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh831786
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?inomas SQL serverio 2012 nustatymas ir migracijos problemas


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Bendrosios pastabos

Pastaba, skirta SQL serverio 2014 ?renginiaiElement? s?ra?e "Bendrosios pastabos" taip pat taikoma SQL serverio 2014 ?rengini?. Ta?iau SQL serverio 2014 s?rankos neleis jums toliau joki? komponent?, kuriems reikalingas Microsoft .NET 3.5 sistem? atrenkami ir .NET 3.5 sistemoje ne?diegtas.
 • Pagal numatyt?j? reik?m?, Windows 8 yra .NET pagrind? 4.0. Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 yra .NET sistem? 4.5. Ta?iau ?ie SQL serverio 2012 komponentai priklauso .NET Framework 3.5:
  • SQL serverio 2012 duomen? baz?s variklis
  • Replikacijos
  • SQL serverio duomen? ?rankiai
  • Duomen? kokyb?s paslaugas
  • Master duomen? paslaugos
  • Ataskait? paslaug? vietiniu re?imu
  • Viso teksto ie?ka


  Tod?l mes rekomenduojame, kad ?jungsite .NET 3.5 sistem? prie? prad?dami diegti SQL serverio 2014 m. arba SQL Server 2012 atskir? ar sugrupuotos aplinkoje padeda i?vengti bet kokios galimos SQL serverio s?rankos klaidos.

  Pastaba.Informacijos, kaip ?galinti .NET 3.5 pagrind?, rasite "kaip kad .NET 3.5 sistem? Windows 8" skyriuje ?iame straipsnyje.
Kai SQL serverio 2012 diegimo ir s?rankos triktys pa?alinamos ? naujausia kaupiamieji naujinimai SQL serverio 2012. Tod?l, mes rekomenduojame, kad sukurtum?te slipstream diegimo paket?, kuris apima SQL serverio 2012 ir CU3 arba v?lesn? naujinim?. Informacija apie tai, kaip tai padaryti, ie?kokite ?ioje MSDN svetain?je:
http://blogs.MSDN.com/b/jason_howell/Archive/2012/08/28/How-to-Patch-SQL-Server-2012-setup-with-an-updated-setup-package-using-updatesource-to-get-a-Smart-setup.aspx

SQL serverio 2012 ?diegimo klausimai, kurie gali b?ti .Net Framework 3.5 n?ra ?jungtas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Klausimas 1 - nepilnas SQL permetimo klasteris ar atskiri ?renginiai

Serveriai kur .NET Framework 3.5 dar ne?diegta arba serveriuose, kur interneto ry?ys yra ribotas, SQL Server 2012 diegimo program? ?diegti komponentus, kurie priklauso nuo .NET Framework 3.5. Tod?l, SQL Server 2012 diegimas gali b?ti nei?sam?s.

Pastaba.Windows 8.1 arba Windows Server 2012 R2 neleis jums t?sti diegim?.

Pastaba. SQL serverio 2012 komponentai, kurie priklauso nuo .NET Framework 3.5 s?ra??, rasite "?inomas SQL serverio 2012 ?diegimo ir migracijos klausimai" temoje.

? toliau pateikiam? pana?us klaidos prane?imas gali b?ti rodoma SQL serverio 2012 diegimo metu kai .NET Framework n?ra ?galinta:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Tik ekrano rodo klaidos prane?im?


Prevencijos

Nor?dami i?vengti ?ios problemos, ?galinti .NET Framework 3.5 visus mazgus, grup?s arba atskiri serveryje prie? prad?dami diegti SQL serverio 2012.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? atskiras serveryje, leid?ia .NET Framework 3.5, ir paleiskite s?rank? dar kart? Nor?dami prid?ti papildom? funkcij?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? Klasterin? aplinkoje, pa?alinti nei?sami SQL serverio 2012 atvej?, kad .NET Framework 3.5 ir i? naujo ?diegti SQL serverio 2012.

Pastaba. Klasterin? aplinkoje, j?s negalite prid?ti funkcijas, kad buvo praleista i? paleisti SQL serverio 2012 s?rankos program?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? atskiras serveryje, leid?ia .NET Framework 3.5, ir dar kart? paleiskite SQL serverio s?ranka.


Numeris 2 - vartotojai neteisingai b?site paraginti atsisi?sti ir ?diegti .NET Framework 3.5

Vartotojai neteisingai gali b?ti raginami atsisi?sti ir ?diegti .NET Framework 3.5, kai jie bando diegti CU1 arba CU2. ?i problema gali i?kilti nors ?diegtus komponentus nuo .NET Framework 3.5.

Vartotojai gali gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ??:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Tik ekrano rodo klaidos prane?im?


Prie?astis

Tai yra ?inoma problema SQL serverio 2012 CU1 ir CU2.

Pastaba. ?is klausimas yra nustatytas Kaupiamasis naujinimas 3 SQL serverio 2012 ir v?lesn?s versijos.

Prevencijos

Nor?dami i?vengti ?ios problemos, mes rekomenduojame, kad j?s atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
 • ?jungti .NET Framework 3.5, taikyti CU1 naujinimo paket? arba ir CU2 naujinimo paket?, ir tada i?jungti .NET Framework 3.5.

  Pastaba. .NET Framework 3.5 i?jungti tur?t? tik tada, jei j?s? ?diegtyje n?ra komponentai, kurie priklauso nuo .NET Framework 3.5.
 • ?diegti SQL serverio 2012 i? slipstreamed diegimo paket?, kuris apima SQL serverio 2012 ir CU3 arba naujesn? versij?.
 • Taikomas Kaupiamasis naujinimas 3 arba naujesn? versija. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  2692828 SQL serverio 2012 stato, buvo paleistas po to, kai SQL serverio 2012 m. buvo i?leistas

Klausimas 3 - Windows programa suderinamumo re?imu persp?jimai rodomi tylus ?diegimo metu

Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012, .NET Framework yra funkcija-On-Demand (PUD) komponentas. Be to, Windows 8.1 ir Windows 8 sistemos strategijos ir Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012 sistemos strategijos reikalauja vartotojai turi b?ti ?sp?ti, kai PUD komponentai yra ?jungtas.

Pastaba Pagal numatytuosius nustatymus .NET pagrind? 4.0 ?galinta Windows 8 ir Windows Server 2012. Be to, .NET sistem? 4.5 ?galinta Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2. Ta?iau, .NET Framework 3.5 yra i?jungtas.

D?l to, programos suderinamumo re?imu ?sp?ja, kad paragina vartotojams atsisi?sti ir ?diegti .NET Framework 3.5 gali b?ti rodomi per tylus ?diegti:

Pastaba?ie programos suderinamumo persp?jimai negali b?ti slopinamas. Ekrano nuotraukas i? ?sp?jimai rodomi ?ia:

Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012 - visas serverio

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ekrano nuotrauka Rodyti ?sp?jimus Windows Server 2012 - visas serverio


Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012 - Server Core

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ekrano nuotrauka Rodyti ?sp?jimus Windows Server 2012 - Server Core


Nor?dami i?vengti ?ios problemos, kad vartotojas gali ?jungti .NET Framework 3.5 kol jie atlikti gamybos aplinkoje.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildomas SQL serverio 2012 ?diegimo klausimai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
I?duoti 1 - .NET Framework neapdorota i?imtis atsiranda kai bandote ?diegti antrosios instancijos SQL serverio 2012

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Turite ?diegti SQL Server 2012 egzemplioriaus.
 • .NET pagrind? 4.0 vartotojo konfig?racijos failas sukuriamas diegiant SQL serverio 2012 egzempliorius. Be to, .NET Framework 3.5 ?galintas diegimo metu.
 • Bandote ?diegti antrosios instancijos SQL serverio 2012.
Tokiu atveju atsiranda nevaldoma i?imtis. Galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ??:

?vyko klaida kuriant konfig?racijos skyriuje apdorojimo programa, skirta userSettings/Microsoft.SqlServer.Configuration.LandingPage.Properties.Settings: nepavyko ?kelti fail? arba surinkimas "sistema, versija = 4.0.0.0, kult?ros = neutral, PublicKeyToken = xxxxx" arba vienas i? jam priklausan?i?j?. Sistema negali rasti nurodyto failo. (C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft_Corporation\LandingPage.exe_StrongName_ ryspccglaxmt4nhllj5z3thycltsvyyx\11.0.0.0\user.config)

?? klaidos prane?im?, pana?? ? ??:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Tik ekrano rodo klaidos prane?im?Windows 8 ir Windows Server 2012 m. ?i problema atsiranda, nes .NET pagrind? 4.0 yra ?jungta pagal numatyt?j? reik?m? Windows 8 ir Windows Server 2012. Tod?l, .NET pagrind? 4.0 vartotojo konfig?racijos failas sukuriamas diegiant SQL serverio 2012. Be to, .NET Framework 3.5 ?galintas diegimo metu.

Kai bandote ?diegti SQL serverio 2012 antrosios instancijos, ?renginys naudoja .NET Framework 2.0 nes .NET Framework 3.5 jau ?diegta. Tai prie?tarauja nustatymo lange vartotojo konfig?racijos fail? ir sukelia neapdorota i?imtis.

Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2, ?i problema atsiranda, nes .NET sistem? 4.5 yra ?jungta pagal numatyt?j? reik?m? Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2. Tod?l .NET sistem? 4.5 vartotojo konfig?racijos failas sukuriamas diegiant SQL serverio 2012. Be to, .NET Framework 3.5 ?galintas diegimo metu.

Kai bandote ?diegti SQL serverio 2012 antrosios instancijos, ?renginys naudoja .NET Framework 2.0 nes .NET Framework 3.5 jau ?diegta. ?? konflikt? su vartotojo konfig?ravimo nustatymus sukelia neapdorota i?imtis.

Nor?dami i?vengti ?ios problemos, i?trinti User.config fail? aplanke prie? prad?dami diegti SQL serverio 2012 antrosios instancijos:
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft_Corporation\LandingPage.exe_StrongName_ryspccglaxmt4nhllj5z3thycltsvyyx\11.0.0.0

Sprendimas

Pastaba.?is klausimas tvirtinamas Microsoft SQL serverio 2012 Service Pack 1 (SP1).

f pirmiausia jau 1 pakeitim? paketas ?diegtas j?s? netur?tum?te patirti ?i? problem?. Jei pirma negalima ?diegti 1 pakeitim? paket?, atlikite vien? i? ?i? veiksm? ir tada ?diegti SQL serverio 2012:
 • ?diegti antr? SQL serverio 2012 kart? i? aslipstreamed diegimo paketas Tai apima SQL serverio 2012 ir Microsoft SQL Server 2012 1 pakeitim? paket? arba naujesn? versij?.
 • I? anksto pleistras naudojant SQL Server 2012 SP1 failai:
  • Jei SQL serverio 2012 RTM n?ra ?diegtas kompiuteryje:
   1. Parsisi?sti ir ?diegti SQL serverio 2012 SP1.
   2. Licencijos s?lyg? ekrano, spustel?kite ? a? sutinku su licencijos s?lygomis ?ym?s langel? ir tada spustel?kite parinkt? Pirmyn.
    Pastaba. Nustatymas failai ir diegimo vedlys automati?kai u?sidaro.
   3. Patikrinkite ?diegt?. Nor?dami tai padaryti, prad?ti prid?ti arba ?alinti programas ir patikrinti, kad ?ie yra i?vardyti:
    • Microsoft SQL serverio 2012 s?ranka, versija 11.1.3000.0
    • Jei dviejuose ?ra?uose Microsoft Visual c + +.
  • Kompiuteryje, kuriame yra esamo egzemplioriaus SQL serverio 2012 RTM:
   1. Parsisi?sti ir ?diegtiSQL serverio 2012 SP1.
   2. I?skleisti SP1 failus ? vietin? aplank?. Pvz., i?skleisti SP1 rinkmenas, kad c:\sp1.
    Pastaba. Negalima paleisti SQL serverio 2012 SP1 nustatymas pagal ?? scenarij?.
   3. Aplanke, kuriame j?s ekstrahuojami SP1 failai, dukart spustel?kite SqlSupport.msi ir tada spustel?kite taip.
   4. Patikrinkite ?diegt?. Nor?dami tai padaryti, prad?ti prid?ti arba ?alinti programas ir patikrinti, kadMicrosoft SQL serverio 2012 nustatymas, versija 11.1.3000.0 yra i?vardyti.
  Pastaba. Patikrinkite SQL Server 2012 SP1 parsisi?sti puslapis nustatyti teising? atsisi?sti savo serverio "Montavimo instrukcijos" skyriuje.

Numeris 2 - negalite ?diegti SQL serverio 2012 permetimo klasteris su fail? srauto dalis funkcija ?jungta Windows Server 2012 R2 arba Windows Server 2012

Gali b?ti parodytas klaidos prane?imas, kai bandote ?diegti nauj? SQL serverio 2012 permetimo klasteris su FileStream dalis funkcija ?jungta Windows Server 2012 b?t? pana?us ? tok?:
Ten buvo, klaid? nustatymas priva?ios nuosavyb?s "Security0x20Descriptor" vert? ['System.Byte]"i?tekli?"SQL Server Filestream pasidalinti (FILESTREAM)". Klaida: Buvo priimtas paskambinti grup?s kod? i? tiek?jo. I?imtis prane?im?: nerasta.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad parama ypatyb? tes?s buvo numestas ? Windows Server 2012.

Prevencijos

U?kirsti keli? ?i? problem?, ?diekite permetimo klasteris be FileStream dalis funkcija ?jungta. Kai diegimas bus baigtas, kad FileStream bendrinimo funkcij?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pa?alinkite nepavyko klasterio egzemplioriaus naudojant prid?ti arba ?alinti programas, o tada ?diegti permetimo klasteris be FileStream dalis funkcija ?jungta. Kai diegimas bus baigtas, kad FileStream bendrinimo funkcij?.

Pastaba. ?is klausimas tvirtinamas Microsoft SQL serverio 2012 Service Pack 1 (SP1).

3 - klaida diegiant SQL serverio 2012 tema: "bandyta nustatyti ?kelti program? su formatas"

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • ?diegiate 64 bit? versija Windows 8.1 arba Windows 8.
 • Bandote ?diegti SQL serverio 2012 Windows-ant-Windows (WoW) re?imu.
 • SQL serverio 2012 ?diegtyje yra ataskait? paslaugomis.
Pagal ?? scenarij?, ?diegti nepavyksta. Be to, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ??:

Operacija nepavyko su 0x8007000B

Buvo bandoma ?kelti program? su formatas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Tik ekrano rodo klaidos prane?im?


U?kirsti keli? problemai, ?diegti IIS ASP.NET 3.5 komponento naudojant serverio tvarkytuv? prie? prad?dami diegti SQL serverio 2012. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2748719 ASP.NET 2.0 ir ASP.NET 3.5 neveikia po pa?alinsite ASP.NET 4.5 Windows 8 arba Windows Server 2012


Klausimas 4: Negalite ?diegti SQL Server 2012 Enterprise Edition permetimo klasteris instancijos

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • J?s atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Kuriate slipstreamed diegimo paket?, kuris apima SQL serverio 2012 ir CU1.
  • J?s i? anksto pleistras naudojant CU1 prie? prad?dami diegti SQL serverio 2012.
 • ?diegti SQL serverio 2012 naudojant ? UI re?imo = EnableUIOnServerCore variantas.
Pagal ?? scenarij?, ?diegti nepavyksta. Gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? ??:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Tik ekrano rodo klaidos prane?im?I?sami informacija apie klaid? ma?daug tokia:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ekrano nuotrauka rodoma informacija apie klaidasPrie?astis

Taip atsitinka, nes funkcij? DQ pa?ym?tas netiesiogiai su variklio komponent? diegimo metu.

Pastaba. DQ priemon? nepalaikoma Server Core re?imu.

Pastaba. Klausimas tvirtinamas SQL serverio 2012 RTM CU3 ir SQL Server 2012 1 pakeitim? paket?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
 • Sukurti slipstreamed diegimo paket?, kuris apima SQL serverio 2012 ir CU3.
 • I? anksto pleistras s?rankos palaikymo failus i? veikia CU3 diegimo paketas,

Klausimas 5: klaidos prane?imasbandant atnaujinti Sankaupos mazgas prie SQL serverio 2012:"Bendro turto i?tekliaus" SQL tinklo pavadinim? (<SQL name="">) "negali b?ti ?ra?yti"</SQL>

Daugiau informacijos apie ?i? problem? ir kaip j? i?spr?sti, spustel?kite straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:

2782511 "Bendro turto i?tekliaus"SQL tinklo pavadinim? (<SQL name="">)"negali b?ti ?ra?yti" klaida bandant atnaujinti Sankaupos mazgas prie SQL serverio 2012

</SQL>

Klausimas 6: klaidos prane?imas, kai naudojate OpenSQLFileStream API: "System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): pra?ymas nepalaikomas. "

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Turite ?diegti SQL Server 2008 R2 egzemplioriaus serveryje, kuriame veikia Windows Server 2012.
 • Naujindami SQL Server 2008 R2 egzempliorius ? SQL serverio 2012 1 pakeitim? paketas (SP1).
 • Galite naudoti OpenSQLFileStream API.
Tokiu atveju gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? ??:

System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Pra?ymas n?ra palaikomas.

Prie?astis

Taip atsitinka, nes SQL serverio 2012 atnaujinimo neteisingai panaikina ?? registro rakt?:

HKEY_LOCALMACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\FsctlAllowList\FSCTL_SQL_FILESTREAM_FETCH_OLD_CONTENT

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite registro redaktori? i? naujo sukurti ?? registro rakt?:

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\FsctlAllowList

Dword: FSCTL_SQL_FILESTREAM_FETCH_OLD_CONTENT
Vert?: 0x92560

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?inom? SQL Server 2008 R2 "ir" SQL Server 2008 s?rankos problem?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Klausimas 1 - j?s negalite pa?alinti SQL Server 2008 Express Edition arba SQL Server 2008 R2 Express Edition

Gali b?ti parodytas klaidos prane?imas, kai bandote pa?alinti SQL Server 2008 R2 arba Microsoft SQL Server 2008 Express Edition b?t? pana?us ? tok?:

Negal?jo b?ti ?diegta ?i? funkcij?:

.NET framework 3.5 (?skaitant .NET 2.0 ir 3.0)


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ekranai kulka rodo klaidos prane?im?Sprendimas

Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2861939 Negalima pa?alinti, pataisyti, prid?ti nauj? funkcij?, ar prid?ti nauj? egzempliori? SQL Server 2008 "arba" SQL Server 2008 R2 Windows 8

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
 • ?galinti .Net Framework 3.5 prie? jums pa?alinti SQL Server 2008 Express Edition.
 • Kopijuoti MediaInfo.xml fail? i? SQL Server 2008 R2 diegimo laikmenos arba SQL Server 2008 Express Edition diegimo laikmenos ? ?? aplank? prie? bandydami pa?alinti SQL Server 2008 R2 arba SQL Server 2008 Express Edition:
  \Program files (x 86) \Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\SQLServer2008R2

Numeris 2 - "Sankaupos paslaugos patikros" taisykl? nepavyksta, kai bandote ?diegti SQL Server 2008 R2 permetimo klasteris instancijos

Kai bandote ?diegti SQL Server 2008 R2 permetimo klasteris instancijos, ?diegti nepavyksta "sankaupos paslaugos patikrinti" taisykl?. Kai per?i?rite duomenis, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ??:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Tik ekrano rodo klaidos prane?im?Prie?astis

?i problema atsiranda, jei COM pagrindu MSClus.dll bibliotekos ne?galintas.

Pastaba. SQL Server 2008 "ir" SQL Server 2008 R2 klasterio s?rankos programos priklauso COM pagrindu MSClus.dll bibliotekoje. Jei ?ios bibliotekos ne?jungtas Sankaupos mazgas, nustatym? nepavyks.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
 • ?galinti funkcij? permetimo klasteris Automation serveris kiekvieno mazgo naudojant serverio tvarkytuv?. ? serverio tvarkytuvas, i?pl?sti Nuotolinio serverio administravimo ?rankiai, i?pl?sti Funkcija administravimo ?rankius, i?pl?sti Permetimo grupavimas ?rankiaiir spustel?dami pasirinkite Permetimo klasteris Automation server?. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui pavyzdys).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?
 • Vykdykite ?i? "Windows PowerShell" cmdlet kiekviename mazge permetimo klasteris Automation serverio funkcija.

  add-windowsfeature RSAT-Clustering-AutomationServer 
  Pastaba. Turite vykdyti ?? cmdlet komand? eilut?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

SQL serverio 2012 ir SQL Server 2008 R2 remti nauj? funkcij? Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?ioje lentel?je apibendrinama, kaip versijos SQL serverio darb? su kai kuri? nauj? funkcij? Windows 8 ir Windows Server 2012:

Pastaba. Jei nenurodyta ?ioje lentel?je, visos funkcijos Windows Server 2012 palaikomos visos palaikomos versijos SQL serverio.


Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
FunkcijaSQL funkcija ar komponentas, kuris bendrauja su ?ia nauja funkcijaSQL funkcija, kuri yra paveikti arba palaikoMa?iausia versija ir service pack reikalavimai SQLI?imtys ar paramos apribojimaiDaugiau informacijos
Saugojimo vietosSQL Server 2008 R2 1 pakeitim? paket? arba naujesn? versij?, SQL Server 2012 (RTM ir v?lesn?s versijos)

Pastaba. SQL Server 2008 R2 reikalauja Service Pack 2 Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2.
?i funkcija palaiko pakeitim? paketus, nurodytus u? atitinkamas versijas.
Elastingos fail? sistem? (ReFS)ReFS nepalaiko SQL 2012 ir visas kitas ?emesnio lygio versijas.SQL serverio 2014 palaiko ReFS.
Ma?inimo RAM aparat?ros klaid?LazyWriterKontrolin?s sumos puslapis apmokytiSQL serverio 2012 Kai SQL serverio 2012 ?diegta Windows 2012 operacin? sistem? su aparat?ra, palaikanti blogas atminties diagnostikos, j?s pasteb?site nauj? klaidos prane?imus, kaip 854, 855 ir 856 vietoj 832 klaid?, kurios LazyWriter paprastai generuoja.
Egzempliori? vienai grupei skai?iusDidelio prieinamumoPermetimo grupi? sudarymasSQL serverio 201225 / permetimo klasteris naudodami disko raides ir iki 50 jei naudojate SMB failas dalintis saugojimo
Klasterio dalis tom? (CSV)N?ra paremta bet kokios SQL serverio
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip ?galinti .Net Framework 3.5 Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?ias b?tinas s?lygas turi ?jungti .Net Framework 3.5 Windows 8 ir Windows Server 2012:
 • Prie interneto prieigos prie Windows Update.

  Pastaba. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?galinti .NET Framework 3.5 Jei neturite interneto ry?io, ie?kokite ?ioje "TechNet" svetain?je:
  http://MSDN.Microsoft.com/Library/Windows/Hardware/hh975396


  Pastaba. Jei kompiuteryje, kur? norite atnaujinti i?jungta u?karda arba naudoja proxy server?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  900935Kaip Windows naujinimo klientas nurodo, kur? tarpin? server? naudoti prisijungti prie Windows naujinimo svetain?s
 • Dabartiniam vartotojui turi b?ti esantis vietini? administratori? grup?s narys Nor?dami prid?ti arba ?alinti Windows funkcij?.

Kaip ?galinti .NET Framework 3.5 naudojant valdymo skydo Windows 8.1 ir Windows 8

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
J?s galite naudoti valdymo skydo Windows 8 ?galinti .NET Framework 3.5. ?ias b?tinas s?lygas turi ?jungti .NET Framework Windows 8:

Kad .NET Framework 3.5, Windows 8, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prad?ti ekrano tipo ?jungti windows funkcijas, spustel?kite Parametrai, o tada spustel?kite ?jungti Windows funkcijas arba i?jungti. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui pavyzdys).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?

 2. ?jungti Windows funkcijas arba i?jungti, spustel?kite .Net Framework 3.5 (?skaitant .NET 2.0 ir 3.0).

  Pastaba. Vedlys bus ie?koti reikaling? fail? ir tada greitai j? atsisi?sti failus i? Windows Update.
 3. Spustel?kite atsisi?sti failus i? Windows Update.
 4. Spustel?kite baigti. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui pavyzdys).
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip ?galinti .NET Framework 3.5 naudojant prid?ti vaidmen? ir funkcij? vedlio Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kad .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 arba Windows Server 2012 R2, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ? serverio tvarkytuvas, spustel?kite tvarkyti, ir tada spustel?kite prid?ti vaidmenis ir funkcijas. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui pavyzdys).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?

 2. D?l ? prie? ekrano, spustel?kite parinkt? Pirmyn.
 3. D?l ? pasirinkti diegimo tip?, ekrano, spustel?kite vaidmen? arba funkcija diegimo ir tada spustel?kite parinkt? Pirmyn.
 4. D?l to pasirinkite paskirties serverio ekranas, pasirinkite paskirties server?, ir spustel?kite Pirmyn.
 5. D?l ? pasirinkti serverio funkcijas ekrano, spustel?kite parinkt? Pirmyn.
 6. D?l ? pasirinkite funkcijos ekrano, spustel?kite, jei norite pasirinkti ? .NET pagrind? 3.5 funkcijos ?ym?s langel?, o tada spustel?kite parinkt? Pirmyn.
 7. U?daryti ?sp?jimo, o tada spustel?kite diegti.

  Jeigu kompiuteris neturi interneto ry??, spustel?kite Nurodykite alternatyvaus mar?ruto, ?veskite \sources\SxS aplanko diegimo laikmenai, ir spustel?kitegerai. U?daryti ?sp?jimo, o tada spustel?kite diegti. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui pavyzdys).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


  Pastaba. Ekrano nuotrauka, Atkreipkite d?mes?, kad .NET Framework 3.5 yra ne tipi?kas sistemos dalis. Ta?iau diegimo failai bus pasiekiami side-by-side saugyklos aplanke. Be to, jums nereikia ?d?ti arba pasirinkite konkret? WIM ?altin?.

Pastaba
jei j?s naudojate serverio tvarkykl? Windows Server 2012 m. ?traukti ? nuotolinio serverio vaidmuo ar funkcija, kompiuterio ? nuotolinio serverio reikalauja prieigos prie pakaitinio ?altinio failo mar?rutas nes diegimo operacijos veikia sistem? paskirties serveryje.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

SharePoint integruot? re?imas SQL serverio ataskait? tarnyboms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Informacijos, kaip planuoti k? apsvarstyti konfig?ruodami SQL serveris SharePoint integruot? re?imu, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2724471 Windows Server 2012 nepalaiko serveris SharePoint Server 2010
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

System Center patar?jas teisin?s informacijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Taisykl? programin? ?rangaTaisykl?s pavadinimasTaisykl?s apra?asProdukt? versijas, pagal kur? vertinama taisykl?
System Center patar?jasSQL serverio duomen? baz?s failus gyvena nepalaikom? fail? sistem??io SQL serverio egzempliori? konsultantas aptikta apie vien? ar daugiau duomen? baz?s failai gyvenan?i? pagal ReFS (elastingos File System) Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012. Talpinimas duomen? bazes apie Windows Server 2012 R2 ir Windows Server 2012 ReFS fail? sistemos nepalaiko gamybai naudoti. Per?i?r?ti duomen? bazi? s?ra?as pateiktas ?emiau ir imasi korekcini? veiksm?. Perduoti KB straipsnis daugiau informacijos.SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL serverio 2012

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?diegti .NET Framework 3.5, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
http://MSDN.Microsoft.com/Library/Windows/Hardware/hh975396

Informacijos apie tai, kaip naudoti ASP.NET 3.5 ir ASP.NET 4.5 IIS 8,0, eikite ? IIS interneto svetain?je:
http://www.IIS.net/Learn/get-Started/whats-New-in-IIS-8/IIS-80-using-aspnet-35-and-aspnet-45

Nor?dami gauti informacijos apie problemas, kurios gali atsirasti ?diegus ASP.NET 4.5, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2748719 ASP.NET 2.0 ir ASP.NET 3.5 neveikia po pa?alinsite ASP.NET 4.5 Windows 8 arba Windows Server 2012

Daugiau informacijos apie nauj? funkcij? Windows Server 2012, eikite ? ?ioje "TechNet" svetain?je:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh831769.aspx

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?diegti nepavyksta per b?dingai tendencijai Windows Server 2012, eikite ? ?iuos MSDN svetain?je:
http://blogs.MSDN.com/b/clustering/Archive/2012/04/06/10291601.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 2681562 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 6 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Web
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbinfo kbmt KB2681562 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2681562

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com