คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 2 สำหรับบริการการสหพันธรัฐไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD FS) 2.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2681584 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงฮอตฟิกซ์ และปรับปรุงที่รวมอยู่ใน 2 นี้ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง update สำหรับโฆษณา FS รุ่น 2.0 ให้เว็บ (RTW) โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับภาษาทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน โดยโฆษณา FS 2.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณา FS 2.0 RTW โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโฆษณา FS 2.0 RTW
สิ่งสำคัญ การติดตั้ง Windows PowerShell 2.0 ก่อนติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Windows PowerShell 2.0 คุณไม่สามารถดำเนินการบางอย่างใบรับรองสำหรับบริการการสหพันธรัฐไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD FS) 2.0 ได้

การติดตั้ง Windows PowerShell 2.0 เยี่ยมชมการเชื่อมโยงด้านล่างนี้
Windows PowerShell 2.0 และ WinRM 2.0 สำหรับ Windows Server 2008 x 64 Edition (KB968930)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงที่ 2 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงคือ แพ็คเกจการปรับปรุงที่ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาและคุณลักษณะใหม่ที่มีอยู่ใน Update Rollup 1 นอกจากนี้ การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Update Rollup 1 สำหรับโฆษณา FS 2.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2607496 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 1 สำหรับบริการการสหพันธรัฐไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD FS) 2.0
ฉบับที่ 1
มีปัญหาที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในโฆษณา FS 2.0 ในโฆษณาที่บริการของสหพันธรัฐ 2.0 FS หยุดการตอบสนองการร้องขอในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการโหลดขนาดใหญ่บน AD FS 2.0 สหพันธรัฐเซิร์ฟเวอร์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สหพันธรัฐ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในสหพันธรัฐแฝงและสถานการณ์ที่ใช้งานอยู่ของสหพันธรัฐ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก เมื่อ FS โฆษณาแค 2.0 สหพันธรัฐเซิร์ฟเวอร์หรือการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สหพันธรัฐหมดอายุ คำขอขาเข้าทั้งหมดดำเนินการขอรับการล็อคแค และจัดถูกบล็อค ใช้เวลาจนกว่าแคชถูกฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อช้าของ SQL หลายสิบเพื่อร้องขอมากมายถูกบล็อค และขั้นสุดท้ายสำหรับการฟื้นฟูแครอหมดเวลาขณะร้องขอ

ปรับปรุง 2 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้เฉพาะเธรดแรกที่ตรวจพบว่า แคหมดอายุจะร้องขอการล็อก และปรับปรุงแคชอยู่ แล้ว เธรดอื่นทำการประมวลผลการร้องขอ โดยใช้ข้อมูลในแคชที่หมดอายุแล้ว ถ้าคุณมีพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สหพันธรัฐจัดวาง คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงที่ 2 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงทั้งเซิร์ฟเวอร์สหพันธรัฐและพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของสหพันธรัฐ
ปัญหาที่ 2
Whrพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ โดยโปรแกรมประยุกต์สำหรับสถานการณ์สมมติการค้นพบในบ้าน realm เขียนทับการตั้งค่าก่อนหน้านี้ คุกกี้ค้นพบขอบเขตภายในบ้าน ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเป็นผู้ให้บริการอื่นที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบได้เมื่อผู้ใช้ที่โปรแกรมประยุกต์อื่นที่ใช้

2 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับโฆษณา FS 2.0 มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้ โดยไม่เขียนทับข้อมูลในคุกกี้ realm ภายในบ้านเมื่อข้อมูลขอบเขตภายในบ้านดังกล่าวให้ผ่านพารามิเตอร์whr การตั้งค่าคุกกี้ realm ภายในบ้านที่ประกอบด้วยพารามิเตอร์whrเมื่อไม่มีคุกกี้ realm ภายในบ้าน ตั้งค่าการกำหนดค่าต่อไปนี้ในแฟ้ม Web.config:
<persistIdentityProviderInformation enabled="true" lifetimeInDays="30" enablewhrPersistence="true"/>
เมื่อมีการกำหนดค่าการตั้งค่า AD FS 2.0 จะสร้างคุกกี้ realm ภายในบ้านที่ มีผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวที่ระบุไว้ในพารามิเตอร์whrเมื่อส่งการร้องขอwhrและ เมื่อไม่มีคุกกี้ไม่มีขอบเขตภายในบ้าน การร้องขอwhrไม่เขียนทับคุกกี้เมื่อมีคุกกี้ realm ภายในบ้านที่มีอยู่แล้ว

ปัญหาที่ 3
FS การโฆษณา 2.0 บริการหยุดโดยไม่คาดหมายเมื่อมีการตั้งค่าใบรับรองที่ถูกต้องไปยังสถานะที่ถูกเก็บถาวร

โฆษณา FS 2.0 ใช้ใบรับรองการเซ็นชื่อ และโทเค็นการเข้ารหัสลับ ใบรับรองเหล่านี้เป็นระยะ ๆ หมดอายุ และต้องต่ออายุ ถ้ามีเลือกตัวเลือกSelf-signedในโฆษณา FS 2.0, AD FS 2.0 สามารถจัดการใบรับรองโรมากโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการซิงก์กับอื่น ๆ AD FS จุดคืนค่าของ 2.0 หรือการเรียกร้องผู้ให้บริการความน่าเชื่อถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ถ้ามีใช้ใบรับรองที่ออก โดย Active Directory Certificate Services (AD CS) สำหรับ token การเซ็นชื่อ และ การเข้ารหัสลับ token งานลงทะเบียนอัตโนมัติ Windows ให้ใบรับรองที่ถูกต้องเวลาจะถูกเก็บถาวร ดังนั้น AD FS 2.0 ไม่สามารถเข้าถึงใบรับรองที่ต้องการในการเข้าสู่ระบบ และโทเค็นการเข้ารหัสลับ ซึ่งทำให้การตกของบริการ 2.0 FS โฆษณาจนกว่าใบรับรองใหม่ถูกติดตั้ง และติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า
ประเด็นที่ 4
เมื่อคุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์สหพันธรัฐ 2.0 ที่มีโฆษณา FS ฟาร์ม Windows ภายในฐานข้อมูล (WID) คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์สหพันธรัฐที่อยู่ในโซนเวลาหลังจากเซิร์ฟเวอร์หลักสหพันธรัฐในฟาร์ม WID
ปัญหา 5
โฆษณา FS 2.0 อย่างสมบูรณ์สนับสนุนพารามิเตอร์RelayStateสำหรับโพรโทคอลภาษามาร์กอัปยืนยันหลักการของความปลอดภัย (SAML) 2 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการปรับปรุงโฆษณา FS 2.0 เพิ่มความสามารถแบบใหม่ที่ช่วยให้การโฆษณา FS 2.0 ให้รับสถานะการส่งทอดเมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้จุดคืนค่าโปรแกรมประยุกต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการโฆษณา FS 2.0 เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้า

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
  6.0.600 1 22 xxx Windows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commonresources.ar.resxไม่เกี่ยวข้อง12,00523 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.bg.resxไม่เกี่ยวข้อง12,08723 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.cs.resxไม่เกี่ยวข้อง11,27523 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.da.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05523 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.de.resxไม่เกี่ยวข้อง11,32623 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.el.resxไม่เกี่ยวข้อง12,84723 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.en.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05123 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.es.resxไม่เกี่ยวข้อง11,39823 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.et.resxไม่เกี่ยวข้อง11,11923 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.fi.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29123 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.fr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,35523 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.he.resxไม่เกี่ยวข้อง11,40023 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.hr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,11523 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.hu.resxไม่เกี่ยวข้อง11,40823 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.it.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16423 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ja.resxไม่เกี่ยวข้อง11,75523 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ko.resxไม่เกี่ยวข้อง11,41623 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.lt.resxไม่เกี่ยวข้อง11,30923 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.lv.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29023 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.nl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,22423 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.no.resxไม่เกี่ยวข้อง11,03723 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,26023 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pt-br.resxไม่เกี่ยวข้อง11,06723 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pt-pt.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29523 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.resxไม่เกี่ยวข้อง11,04523 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ro.resxไม่เกี่ยวข้อง11,28423 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ru.resxไม่เกี่ยวข้อง12,19023 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sk.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29423 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05023 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,24123 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sv.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16523 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.th.resxไม่เกี่ยวข้อง13,34123 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.tr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16123 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.uk.resxไม่เกี่ยวข้อง12,15823 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-cn.resxไม่เกี่ยวข้อง10,88223 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-hk.resxไม่เกี่ยวข้อง10,94423 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-tw.resxไม่เกี่ยวข้อง10,94423 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Error.aspxไม่เกี่ยวข้อง97523 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Error.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,74123 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Formssignin.aspxไม่เกี่ยวข้อง2,11423 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Formssignin.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,00823 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Global.asaxไม่เกี่ยวข้อง7223 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Global.asax.csไม่เกี่ยวข้อง3,73923 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Header_background.pngไม่เกี่ยวข้อง64123 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Homerealmdiscovery.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,20523 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Homerealmdiscovery.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,11923 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Idpinitiatedsignon.aspxไม่เกี่ยวข้อง6,14723 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Idpinitiatedsignon.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง4,76927 2010 ก.ค.8:08ไม่เกี่ยวข้อง
Masterpage.masterไม่เกี่ยวข้อง1,60423 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Masterpage.master.csไม่เกี่ยวข้อง47423 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Signout.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,95323 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Signout.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง65023 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Spinner.gifไม่เกี่ยวข้อง64423 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Stylesheet.cssไม่เกี่ยวข้อง2,58823 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Web.configไม่เกี่ยวข้อง6,15823 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ar.resxไม่เกี่ยวข้อง12,00505 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.bg.resxไม่เกี่ยวข้อง12,08705 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.cs.resxไม่เกี่ยวข้อง11,27505 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.da.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05505 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.de.resxไม่เกี่ยวข้อง11,32605 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.el.resxไม่เกี่ยวข้อง12,84705 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.en.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05105 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.es.resxไม่เกี่ยวข้อง11,39805 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.et.resxไม่เกี่ยวข้อง11,11905 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.fi.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29105 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.fr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,35505 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.he.resxไม่เกี่ยวข้อง11,40005 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.hr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,11505 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.hu.resxไม่เกี่ยวข้อง11,40805 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.it.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16405 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ja.resxไม่เกี่ยวข้อง11,75505 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ko.resxไม่เกี่ยวข้อง11,41605 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.lt.resxไม่เกี่ยวข้อง11,30905 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.lv.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29005 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.nl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,22405 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.no.resxไม่เกี่ยวข้อง11,03705 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,26005 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pt-br.resxไม่เกี่ยวข้อง11,06705 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pt-pt.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29505 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.resxไม่เกี่ยวข้อง11,04505 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ro.resxไม่เกี่ยวข้อง11,28405 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ru.resxไม่เกี่ยวข้อง12,19005 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sk.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29405 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05005 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,24105 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sv.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16505 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.th.resxไม่เกี่ยวข้อง13,34105 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.tr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16105 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.uk.resxไม่เกี่ยวข้อง12,15805 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-cn.resxไม่เกี่ยวข้อง10,88205 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-hk.resxไม่เกี่ยวข้อง10,94405 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-tw.resxไม่เกี่ยวข้อง10,94405 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Error.aspxไม่เกี่ยวข้อง97505 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Error.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,74105 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Formssignin.aspxไม่เกี่ยวข้อง2,11405 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Formssignin.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,00805 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Global.asaxไม่เกี่ยวข้อง7205 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Global.asax.csไม่เกี่ยวข้อง3,73905 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Header_background.pngไม่เกี่ยวข้อง64105 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Homerealmdiscovery.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,20505 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Homerealmdiscovery.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,11905 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Idpinitiatedsignon.aspxไม่เกี่ยวข้อง6,14705 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Idpinitiatedsignon.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง4,76912 2010 พฤศจิกายน23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Masterpage.masterไม่เกี่ยวข้อง1,60405 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Masterpage.master.csไม่เกี่ยวข้อง47405 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Signout.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,95305 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Signout.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง65005 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Spinner.gifไม่เกี่ยวข้อง64405 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Stylesheet.cssไม่เกี่ยวข้อง2,58805 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Web.configไม่เกี่ยวข้อง6,15805 2010 พฤศจิกายน2:10ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.identityserver.nativeresources.dll.mui6.1.7600.21177129,53629 2012 มีนาคม5:32ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.identityserver.nativeresources.dll.mui6.1.7601.21953129,53629 2012 มีนาคม19:13ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.identityserver.nativeresources.dll6.1.7600.21177147,96829 2012 มีนาคม3:22x 64
Microsoft.identityserver.nativeresources.dll6.1.7601.21953147,96829 2012 มีนาคม3:29x 64
Microsoft.identitymodel.dll6.1.7600.211771,093,63229 2012 มีนาคม4:56x 86
Microsoft.identitymodel.dll6.1.7601.219531,093,63229 2012 มีนาคม5:17x 86
Microsoft.identityserver.mmc.administration.dll6.1.7600.211773,289,08829 2012 มีนาคม5:38x 86
Microsoft.identityserver.mmc.administration.dll6.1.7601.219533,289,08829 2012 มีนาคม19:38x 86
Microsoft.identityserver.mmc.administration.resources.dll6.1.7600.21177946,17629 2012 มีนาคม5:43x 86
Microsoft.identityserver.mmc.administration.resources.dll6.1.7601.21953946,17629 2012 มีนาคม19:32x 86
Microsoft.identityserver.claimspolicy.dll6.1.7600.21177208,89629 2012 มีนาคม4:56x 86
Microsoft.identityserver.claimspolicy.dll6.1.7601.21953208,89629 2012 มีนาคม5:17x 86
Microsoft.identityserver.powershell.dll6.1.7600.21177188,41629 2012 มีนาคม5:38x 86
Microsoft.identityserver.powershell.dll6.1.7601.21953188,41629 2012 มีนาคม19:38x 86
Microsoft.identityserver.service.dll6.1.7600.21177663,55229 2012 มีนาคม5:38x 86
Microsoft.identityserver.service.mofไม่เกี่ยวข้อง4,60623 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Uninstallwmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง1,01223 2010 พฤษภาคม1:26ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.identityserver.service.dll6.1.7601.21953663,55229 2012 มีนาคม19:38x 86
Microsoft.identityserver.service.mofไม่เกี่ยวข้อง4,60612 2010 พฤศจิกายน23:54ไม่เกี่ยวข้อง
Uninstallwmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง1,01212 2010 พฤศจิกายน23:54ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.identityserver.ui.shared.dll6.1.7600.211771,642,49629 2012 มีนาคม5:38x 86
Microsoft.identityserver.ui.shared.dll6.1.7601.219531,642,49629 2012 มีนาคม19:38x 86
Microsoft.identityserver.dll6.1.7600.21177778,24029 2012 มีนาคม5:38x 86
Microsoft.identityserver.dll6.1.7601.21953778,24029 2012 มีนาคม19:38x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commonresources.ar.resxไม่เกี่ยวข้อง12,00515 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.bg.resxไม่เกี่ยวข้อง12,08715 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.cs.resxไม่เกี่ยวข้อง11,27515 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.da.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05515 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.de.resxไม่เกี่ยวข้อง11,32615 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.el.resxไม่เกี่ยวข้อง12,84715 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.en.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05115 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.es.resxไม่เกี่ยวข้อง11,39815 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.et.resxไม่เกี่ยวข้อง11,11915 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.fi.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29115 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.fr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,35515 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.he.resxไม่เกี่ยวข้อง11,40015 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.hr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,11515 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.hu.resxไม่เกี่ยวข้อง11,40815 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.it.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16415 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ja.resxไม่เกี่ยวข้อง11,75515 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ko.resxไม่เกี่ยวข้อง11,41615 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.lt.resxไม่เกี่ยวข้อง11,30915 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.lv.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29015 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.nl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,22415 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.no.resxไม่เกี่ยวข้อง11,03715 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,26015 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pt-br.resxไม่เกี่ยวข้อง11,06715 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pt-pt.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29515 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.resxไม่เกี่ยวข้อง11,04515 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ro.resxไม่เกี่ยวข้อง11,28415 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ru.resxไม่เกี่ยวข้อง12,19015 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sk.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29415 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05015 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,24115 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sv.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16515 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.th.resxไม่เกี่ยวข้อง13,34115 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.tr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16115 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.uk.resxไม่เกี่ยวข้อง12,15815 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-cn.resxไม่เกี่ยวข้อง10,88215 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-hk.resxไม่เกี่ยวข้อง10,94415 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-tw.resxไม่เกี่ยวข้อง10,94415 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Error.aspxไม่เกี่ยวข้อง97515 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Error.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,74115 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Formssignin.aspxไม่เกี่ยวข้อง2,11415 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Formssignin.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,00815 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Global.asaxไม่เกี่ยวข้อง7215 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Global.asax.csไม่เกี่ยวข้อง3,73915 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Header_background.pngไม่เกี่ยวข้อง64115 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Homerealmdiscovery.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,20515 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Homerealmdiscovery.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,11915 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Idpinitiatedsignon.aspxไม่เกี่ยวข้อง6,14715 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Idpinitiatedsignon.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง4,76915 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Masterpage.masterไม่เกี่ยวข้อง1,60415 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Masterpage.master.csไม่เกี่ยวข้อง47415 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Signout.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,95315 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Signout.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง65015 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Spinner.gifไม่เกี่ยวข้อง64415 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Stylesheet.cssไม่เกี่ยวข้อง2,58815 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Web.configไม่เกี่ยวข้อง6,15815 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.identityserver.nativeresources.dll.mui6.1.7601.21953129,53602 2012 เมษายน10:57ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.identityserver.nativeresources.dll6.1.7601.21953147,96802 2012 เมษายน10:57x 64
Microsoft.identitymodel.dll6.1.7601.219431,093,63221 2012 มีนาคม11:00x 86
Microsoft.identityserver.mmc.administration.dll6.1.7601.219433,289,08821 2012 มีนาคม11:00x 86
Microsoft.identityserver.mmc.administration.resources.dll6.1.7601.21943946,17621 2012 มีนาคม11:00x 86
Microsoft.identityserver.claimspolicy.dll6.1.7601.21943208,89621 2012 มีนาคม11:00x 86
Microsoft.identityserver.powershell.dll6.1.7601.21943188,41621 2012 มีนาคม11:00x 86
Microsoft.identityserver.service.dll6.1.7601.21943663,55221 2012 มีนาคม11:00x 86
Microsoft.identityserver.service.mofไม่เกี่ยวข้อง4,60615 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Uninstallwmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง1,01215 2011 พฤศจิกายน15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.identityserver.ui.shared.dll6.1.7601.219431,642,49621 2012 มีนาคม11:00x 86
Microsoft.identityserver.dll6.1.7601.21943778,24021 2012 มีนาคม11:00x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.identitymodel.dll6.1.7601.219431,093,63221 2012 มีนาคม10:59x 86
Microsoft.identityserver.mmc.administration.dll6.1.7601.219433,289,08821 2012 มีนาคม10:59x 86
Microsoft.identityserver.mmc.administration.resources.dll6.1.7601.21946946,17621 2012 มีนาคม10:59x 86
Microsoft.identityserver.claimspolicy.dll6.1.7601.21943208,89621 2012 มีนาคม10:59x 86
Microsoft.identityserver.powershell.dll6.1.7601.21943188,41621 2012 มีนาคม10:59x 86
Microsoft.identityserver.service.dll6.1.7601.21943663,55221 2012 มีนาคม10:59x 86
Microsoft.identityserver.service.mofไม่เกี่ยวข้อง4,60609 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Uninstallwmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง1,01209 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.identityserver.ui.shared.dll6.1.7601.219431,642,49621 2012 มีนาคม10:59x 86
Microsoft.identityserver.dll6.1.7601.21943778,24021 2012 มีนาคม10:59x 86
Commonresources.ar.resxไม่เกี่ยวข้อง12,00509 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.bg.resxไม่เกี่ยวข้อง12,08709 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.cs.resxไม่เกี่ยวข้อง11,27509 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.da.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05509 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.de.resxไม่เกี่ยวข้อง11,32609 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.el.resxไม่เกี่ยวข้อง12,84709 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.en.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05109 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.es.resxไม่เกี่ยวข้อง11,39809 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.et.resxไม่เกี่ยวข้อง11,11909 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.fi.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29109 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.fr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,35509 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.he.resxไม่เกี่ยวข้อง11,40009 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.hr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,11509 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.hu.resxไม่เกี่ยวข้อง11,40809 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.it.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16409 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ja.resxไม่เกี่ยวข้อง11,75509 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ko.resxไม่เกี่ยวข้อง11,41609 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.lt.resxไม่เกี่ยวข้อง11,30909 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.lv.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29009 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.nl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,22409 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.no.resxไม่เกี่ยวข้อง11,03709 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,26009 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pt-br.resxไม่เกี่ยวข้อง11,06709 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.pt-pt.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29509 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.resxไม่เกี่ยวข้อง11,04509 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ro.resxไม่เกี่ยวข้อง11,28409 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.ru.resxไม่เกี่ยวข้อง12,19009 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sk.resxไม่เกี่ยวข้อง11,29409 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sl.resxไม่เกี่ยวข้อง11,05009 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,24109 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.sv.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16509 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.th.resxไม่เกี่ยวข้อง13,34109 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.tr.resxไม่เกี่ยวข้อง11,16109 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.uk.resxไม่เกี่ยวข้อง12,15809 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-cn.resxไม่เกี่ยวข้อง10,88209 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-hk.resxไม่เกี่ยวข้อง10,94409 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Commonresources.zh-tw.resxไม่เกี่ยวข้อง10,94409 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Error.aspxไม่เกี่ยวข้อง97509 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Error.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,74109 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Formssignin.aspxไม่เกี่ยวข้อง2,11409 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Formssignin.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,00809 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Global.asaxไม่เกี่ยวข้อง7209 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Global.asax.csไม่เกี่ยวข้อง3,73909 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Header_background.pngไม่เกี่ยวข้อง64109 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Homerealmdiscovery.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,20509 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Homerealmdiscovery.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,11909 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Idpinitiatedsignon.aspxไม่เกี่ยวข้อง6,14709 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Idpinitiatedsignon.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง4,76909 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Masterpage.masterไม่เกี่ยวข้อง1,60409 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Masterpage.master.csไม่เกี่ยวข้อง47409 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Signout.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,95309 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Signout.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง65009 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Spinner.gifไม่เกี่ยวข้อง64409 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Stylesheet.cssไม่เกี่ยวข้อง2,58809 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Web.configไม่เกี่ยวข้อง6,15809 กันยายน 201111:40ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.identityserver.nativeresources.dll.mui6.1.7601.21953129,53602 2012 เมษายน10:57ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.identityserver.nativeresources.dll6.1.7601.21953147,96802 2012 เมษายน10:57x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0079e3418e0336d5357c1c53f3f4f6d7_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_0ce636bb13fff1d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0539be38c471452a9c24ea0e03715ff9_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_b2983494933871d2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม728
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_05ec05d5ea91affbbfe45738ef92571f_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_cd939205a0680f4d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0b0661fa63c759d36d644d512be104a0_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_d66569e2e308f163.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_16f72a79b49c0a7cf9ca5443d33ed58e_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_509ced4126844db5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1b0f78476d326df5deeca445ac6fcce9_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_a1524bf32485554b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1ed3a58c6d8fbb6734b97ff8a268e7aa_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_d0f6e74898ad0088.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม714
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1efd415e9cf43e41783d43a15c92195f_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_4f9ce436c6173820.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_20854dbd62d1f721abf6038b9d4391a2_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_6b2a844999ef00b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_220edabcbc2ca973810a18ae67822987_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_0ce56f03901525be.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_24c8bbcf8f38e6ef995852650ec2d3b4_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_6c909fadd084142d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_271c5c033bb6f14ba7068819736fe1eb_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_26701fa212db5920.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_288f6f6ef9ab12d5e861aaad270e3611_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_1f42dc343dc90513.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_298db01b5857ad16e55d10e1b3dd4079_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_94382f164861887f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2b7cafe4be76455b1a58274bdaa6c14a_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_d92a9461f57b74fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม656
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2cee2b8d74858d72fbec4419811972fa_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_3cefa52bcad60ad7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_314a897a2d1735fa6127e57938718500_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_71f8ef23559834ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_334ceb79bef9663f70b2427aece3375d_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_75df1d2af5cbe9aa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_33b09539e856b89586390086b33d0762_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_8e9161343bba84c4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_34547be6cbca86773be9591181eeb3b7_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_28510cc8a5dd267f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_37d507afec31bc2ec05288b29bf2105c_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_82b675f55bf77ee9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_37f8bfc3ddf90ef535fac5708e798960_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_f79f4ba068411e30.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3805f56c37c1bd9e6445615c0c6edc6d_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_8ff48f40ac2d2f12.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3a05ceb14ad49b57efaaf736e5ab8381_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_d826cfa5b87f3fae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3aae0ad46200c948b9d45304a57d497d_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_9e966c7bf0db8135.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_47dd1257a938edc24e3b4099a96fabb2_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_b115a2520356162a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_47f19e88f1bbd3db2f28e0543f520e31_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_b7d8e0d92ea7bd17.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_488c7f09751866ea83da4ca88a3fcdbe_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_259c8a4ec4eb9f35.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4a582ad209035141a73bb57ecda055c6_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_2ba20ee6a322c955.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4b9d3d2f96942883c016ce9c5f95460d_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_5848bd94de143e8c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4cb208d74143de3e3220d62f7042bc0f_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_cba29d87ccc12ed8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4dd519974162ccb15e6a83a0936933bf_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_a8d1e2e39646170d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_526b255b3fc8ae033d1729a23a0ad587_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_cf9881c503c38057.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_547075fb1c61dbcdd2e3c9bcf3c47f70_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_a954beea09a27d5d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5b456f545d2869150f322019bfa1d0b4_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_7b90a858e9a4062d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5b533658f0c813a40fef12a9118fbcd1_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_c3dd7c98e0e4d96f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_61e5179d0c53e0f873a5995b5c50fe1d_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_a13386089e083c2f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_63eeeb154ab0e262f44d94c9d264e158_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_9605972527df596c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6638676f05b798cf933eade93e6f01c3_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_93e46d6e3a49b44d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_696ba1c92bc36eb9d516491939722318_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_c5912ea1d82c6c62.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6a68b8851368482e594130e38ef79a79_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_daad9b43d78e5f73.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6ba9a1dcbe3cd704e2ef544c0c9b6905_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_be8ac9008c0cd62a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6c4885c1a7c5e4efdd79adc4071a64e0_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_0403f14d47934d6a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6de56c10f55ffefe40ecf2b278141b2b_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_0c799ab8b5d123e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_711b6beea3449347acfd22c24726c3dc_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_0b4f34c30ab70847.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_725b55ecf9e3a8ec56a452515fe1c878_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_6ee89788f1b3b4d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7ad3fbe7473cf47896e28d48e5d09a58_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_e1b6391f5b01d202.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7af671959a39b782580546585373367d_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_49e434e794fc45ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7c1fc63bccbd27a048e6240c2c3975be_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_5f95cbcee7fdcec9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7d4896a9efe5a0eab9334cab5f13705d_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_cacf0dd95e623028.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8123867ef8c6a93dd0d7c3faf24a3d1f_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_1c368f633e10122e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8cc2102ce33fa029360d8964b3022fc8_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_c3b243e2d10988a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8fc4c601d52472b603a1bddc6417a216_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_5f6b68d84e90668d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_916153763b29609e19f6cc785d655b69_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_6a6e9d0dcb40d2dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_964dee3cbc08db65f4ff2e704341f76b_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_c734f675c61c9a9d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_968eafe22e18f6e7e0e74d92fbe45e13_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_28c4577eed685a62.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_973cc9647bdb9640990395c3daa84316_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_079b2a8dc34400b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9bc7f32c831ee97a0f4fb56fbf6c7d03_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_b896649196b004c1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9d70b915d70b3ab29d168b6df2cf7c15_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_09c54faa6c030a65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9e41bf1a8654fc44ad8f855f808b7152_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_0de409b6366c65f9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9ef57d52487723997c65760513a5afd4_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_dedbf3400fec35eb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a0b9cfa7a36e38d16598c275b4bd16c1_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_b761f3691fb97ff6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_aa9289ea8211ce07870f89cc103a8bbe_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_0aeb020993270493.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ad836aa0483d1cab1d17ede1af278035_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_a412afad2a4e723b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ade1a444f3ab4d8404f9c48bd94d4338_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_61e578bf998eb63c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ba20ef843dc12d6ab4286e64d7d059b5_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_efea0e36a157292f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ba26fb51d34e04fd3436b8f5ff7c29c6_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_16fa61dbc7f7ef12.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_bb6e6c632bb629d8ac29de3442a0088c_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_4baf451466e26130.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_bee0d137508034e9f1b5f5ef88544908_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_1fa2a4a12e9b0c64.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c01d500eb7347a965024139482cac697_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_70f60313ce45d1c1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c1e32abbfa909170d19fb4a0c219b329_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_08481d5b51fbc529.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c2ccfffaef3fd884e196f00d2bcb09be_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_25cc12a6da7fb5b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c2ec22366bad73495da8ae08acd5a74c_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_778aad84a4b42324.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c58d6eebb023a977e89bd0cbc721dfb6_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_940ca00a02c6f190.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c6cbd5740000775c03e02c8fd29d2093_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_074475852f0437be.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_cba65922ec75e8c9bb9cdff6f1c8634f_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_a33ea91042b086e0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_cbb4a8207a5baed6b1cf0968ef4aebbf_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_51c0d183612d5136.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_cbffd3e0f13bddc393d097ac738818a5_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_8e699db9a0d0ccbe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_cc9f9aa04fdec220ec2101de1504203a_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_17b4c241137e0ba4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_cd680aaaf3544e4de00da713cf7bc7db_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_ca053c8ba283482c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d45ccb02e1120bf8c5bb7b93878ddd2c_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_42bdc943244031c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d678def6dbed62548f148b287ddc2a7a_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_293bca54716d96cf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d858e40db779b37afbbbbc6ff5ca798f_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_e01be34d64a5ffac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e108aaa2e1bc5c963755a1cc6b9b5155_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_e9906e5b7e6f52ba.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม714
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e418dcda93293164e277255214a2f268_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_3c474c7b38f9c5cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e86f174d249f2e50819b74c35ab1be0f_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_03f44a8eac48f57f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_eb82df4ab1345aaa913af6c7c36c5616_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_cf6b3b75d2ba5232.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ee3b6a3871bc61b3351976430400f825_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_002ca49fff1b3e26.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f1ee93274b73cd291837fbd63a19e04b_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_0875faa2737b3127.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f54535cac2dc533e00c3fec7097ee9cb_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_8f6d21a789bcad15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f80dc206a1f0530c3bf4d650f7f75484_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_3607678130749486.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม728
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f9c03c2b3d968ae8a122768180bd276b_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_967765aa385b909c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f9d2c531da3ffd6c1c39dddb9ebde8f4_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_c02a5f2709b7534f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม656
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fe2d838a00a4760d8493f94fedbd4232_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_6c2d247e36f5b5da.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fe48abeeaadf99278cbebbeb703e2c4a_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_ed7a44bf972dd1b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ff6f31a1473d38693567fa11799560e0_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_b05ec13324a852c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...-พร็อกซี-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_da96bdbf92268836.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,499
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)6:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...-พร็อกซี-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_dc8ee3398f4020c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,499
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...derationpassive-web_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_e7c74e3c78f862b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม52,473
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)6:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...derationpassive-web_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_e9bf73b67611fb47.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม52,473
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)20:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...อร์-sts-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_754d4cc1fd60c302.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,576
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)6:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...อร์-sts-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_7745723bfa7a5b95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,576
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...yserver-eventtraces_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_8d701ed2309e4991.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม97,589
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)6:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...yserver-eventtraces_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_8f68444c2db7e224.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม97,589
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.identitysresources.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_en-us_5f2c9f68fb11a1e4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,726
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)5:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.identitysresources.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_en-us_6124c4e2f82b3a77.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,726
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.identityserver.nativeresources_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_f02114164b21c289.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,847
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)6:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.identityserver.nativeresources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_f2193990483b5b1c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,847
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitymodel_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_67fa1dcbc2923012.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,333
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)5:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitymodel_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_69f24345bfabc8a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,333
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)5:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitys...mmc.administration_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_e9d8b88defdfb28d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,122
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)6:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitys...mmc.administration_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_ebd0de07ecf94b20.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,122
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)20:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitysistration.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_en-us_a3819ab34746a9b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,864
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)5:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitysistration.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_en-us_a579c02d44604243.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,864
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.claimspolicy_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_3db45fb22d7e1cc9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,098
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)5:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.claimspolicy_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_3fac852c2a97b55c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,098
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)5:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.powershell_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_b540881e6a703b15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,491
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)6:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.powershell_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_b738ad986789d3a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,491
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.service_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_ba38e6b1e9da424d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,018
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)6:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.service_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_bc310c2be6f3dae0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,018
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)20:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.ui.shared_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_da8f8e3a0187198b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,086
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)6:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.ui.shared_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_dc87b3b3fea0b21e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,086
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)20:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21177_none_83f7b959601f429a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,046
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)6:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21953_none_85efded35d38db2d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,046
วัน (UTC)29 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_104859204186b335086087d1c7a15260_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_1f40440b9896ef62.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_137816d7ebeeabf9f0926d36bde5ff3a_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_9802c4769ff2b874.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_16b344fccacbaa8877278646f5984126_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_0b7cd9d0894ab366.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1b298dab59947982663c4b964267922f_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_4be97ff7febdec19.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1be2fd3f4ff8d28bc1935aafa1c8464b_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_9222da95f47c4851.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_22af6cfdb64055f9e6dc227e94b1c427_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_0d8c189517323531.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2f2667486f53a9dcad25e95dde579359_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_52512fed3b79729c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_355507d399324f6925d96711b84aa6a7_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_2de04a55d7f784a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_37d37e496bfa8120266758580c9bab61_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_9d0ec37c67eaa33f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_41af8399a9e449b630f2fab9a98bbf8b_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_4c8037690f27bf6e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_44044bcca82c4b3c71bf9699aff81826_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_e6c00598475535f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_44653579a809f496e061b31f75deeab2_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_efc33322cae5297b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_45642816330d37f42a38ab3d647d2c3b_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_9a18b546a415318b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4f617fc16fe107817103eac40eeaade3_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_1ef1c6561c54d52a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม656
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_50541ea47cec139a4e8fc71a784f7549_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_0e687967457f1f60.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_51bbe4ebda9068bb2b77007a4657366b_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_39b1fff54f8304b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_552e5a188774433b6bc6fc1dae9db67b_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_40ef257d760cada1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5854f91d2d0ed2b7a2cda45da7ba6ae1_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_dffb1eba921504c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6265d762278fac7bca3716966762f1cb_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_930699945de14d41.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม714
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6957014539150793603368b2d2e6d15d_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_ad78ab2071d5dd9f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6a5a17eb9c2efc7e60a460925829b4b4_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_55d5ae062a25d918.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7167b0479509362fe9856093920e7ef0_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_ce7cca7b72aa15bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_73118bcd582486eea52bab0703bb2fb7_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_853d0941149840b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_757931b11716393bb47914ed2ae1afa6_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_e3ebf72b0a3d16fa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7841315b0273478d91ae2b777ce45f90_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_76034a2db2c57e15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7f5e4ee13404fb89df7ebb9e83e9bc8c_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_18f96eef4b67d015.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8079402461cdd3feedbc237229c48a51_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_296dcf2f23f1390d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม728
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8819c08ed886d73d9067547c75a26dab_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_8b487025d82e31ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_94264759dc7d9ca4a552c079f45fd313_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_4995ee71bcc9fa1f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_95f189c3e930f678e8f073fe551e3ec5_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_a504c9dbb4f4cafe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9b5c8362dc8182fd9d53e4cd4d328111_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_7f9a55eb7303567f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9c5f205111f9bd388e8cc52ebeda70d4_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_460696cceb8faa0f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9ce3ed3daa9b9a5cefa6127e537eb035_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_fe82489232eca488.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a11543dc3b9d852664f44bdcd28696cc_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_90ad910f5753f761.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_afaf1409571724c3dcfd50eea4af6522_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_95b993db2ffd816f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b4aa42ff124aca6d8c250a33ddd24d8e_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_e13414bce5a79e0a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c77627a96dce88faa2ab0e42a2117c78_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_19f37d5e25675e70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c7a4d0fbcbe1239aa8e21ce48ed3a50f_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_be73d473cee2f458.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c97bca5dffe4b42bca746654b9e79321_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_4f5384c5ba142241.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_cc61aa2bfda0250e1ae5b8beda31660d_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_aa5ea5ad1442e2e0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d1db0473590eb7511ef122b44b49b5a9_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_7a837466aad1bdfe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_dbd31566804a5e4c9d9925267e13e021_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_ebfcedb934ecaa6d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e1b885b9028ad7b09b4b1809aab6ad1e_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_ccb6aa15ffbc5e72.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_eb692b85de60495488b192d028b238b0_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_45735ea1f1393f47.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f1dcffcb41760ff16dfdd24e15f36566_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_11647341103b0931.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f465190625531a802e1d61191598b79b_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_cb72895bbda2cb3e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f9895432732adf0d69edb9a32c3b5272_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_80b26437b3e67b92.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fb81da1ac19dd116add49a7f4974d2a4_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_3fb47dbdd9c8588a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...-พร็อกซี-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_dc7ac9002e1a5fb0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,499
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...derationpassive-web_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_e9ab597d14ec3a2e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม48,898
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...อร์-sts-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_7731580299549a7c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,576
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...yserver-eventtraces_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_8f542a12cc92210b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม97,589
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.identitysresources.resources_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_en-us_6110aaa99705795e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,726
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.identityserver.nativeresources_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_f2051f56e7159a03.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,847
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitymodel_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_69de290c5e86078c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,346
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitys...mmc.administration_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_ebbcc3ce8bd38a07.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,408
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitysistration.resources_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_en-us_a565a5f3e33a812a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,864
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.claimspolicy_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_3f986af2c971f443.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,384
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.powershell_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_b724935f0664128f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,777
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.service_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_bc1cf1f285ce19c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,304
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.ui.shared_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_dc73997a9d7af105.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,372
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_85dbc499fc131a14.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,332
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitymodel_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_69de290c5e86078c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,342
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitys...mmc.administration_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_ebbcc3ce8bd38a07.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,406
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identitysistration.resources_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_en-us_a565a5f3e33a812a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,864
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.claimspolicy_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_3f986af2c971f443.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,382
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.powershell_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_b724935f0664128f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,775
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.service_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_bc1cf1f285ce19c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,302
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver.ui.shared_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_dc73997a9d7af105.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,370
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.identityserver_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_85dbc499fc131a14.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,330
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_104859204186b335086087d1c7a15260_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_c321a887e0397e2c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_137816d7ebeeabf9f0926d36bde5ff3a_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_3be428f2e795473e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_16b344fccacbaa8877278646f5984126_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_af5e3e4cd0ed4230.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_1be2fd3f4ff8d28bc1935aafa1c8464b_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_36043f123c1ed71b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_22af6cfdb64055f9e6dc227e94b1c427_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_b16d7d115ed4c3fb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_247dbc1b7dc2a5d9dab86f59c61c2591_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_4851beac33d0ee97.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_2a57855b0720295938cf3931ad305606_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_495b28f78a93569a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_3b9f1903fd04690fd2b89031586b45c1_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_1531db877056a0f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_41af8399a9e449b630f2fab9a98bbf8b_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_f0619be556ca4e38.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_41bd2e0dd2ba36a8f37fc2a478ea20d2_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_b469b05331ce63da.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_44653579a809f496e061b31f75deeab2_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_93a4979f1287b845.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_4f617fc16fe107817103eac40eeaade3_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_c2d32ad263f763f4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม654
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_51bc8d8264ad56b11b0b27abfcaaf1ef_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_54968d58c54c076a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_53835794c387732619d642ada768c505_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_dc444a55628e0fab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_562bf79d1ea5e6dc9501af7ed79ff721_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_f9cb4a54ca5eadd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_5854f91d2d0ed2b7a2cda45da7ba6ae1_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_83dc8336d9b79392.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_5f148fd4bbf07b018df13d5b97b1bdfc_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_1c3cd2d2bb5b847d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม719
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_63634424c6fe817aab13dd30536c3c3c_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_87ce9529aac57fd0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_670fdb1a42a0bae585182450c3e803da_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_5f7085d5d8376c1f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_73118bcd582486eea52bab0703bb2fb7_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_291e6dbd5c3acf82.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_7841315b0273478d91ae2b777ce45f90_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_19e4aea9fa680cdf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_7b936062bb7e179518d31a441a3f21cf_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_690bab4817b5eda6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_7de7db8cfe8ee2f4846841eb256d9535_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_6d0de9af7d4e5f3a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_7f5e4ee13404fb89df7ebb9e83e9bc8c_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_bcdad36b930a5edf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_839e6bb96e663ce834662133dfdb862b_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_d006d06eeb8b98fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_94264759dc7d9ca4a552c079f45fd313_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_ed7752ee046c88e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_95f189c3e930f678e8f073fe551e3ec5_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_48e62e57fc9759c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_9b5c8362dc8182fd9d53e4cd4d328111_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_237bba67baa5e549.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_a11543dc3b9d852664f44bdcd28696cc_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_348ef58b9ef6862b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_aa73cfa057b8a0bed2ca7f640419836d_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_5f042e4448ea07de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_ab5fd5ae0b61c9a4d4e9c8f6c3b92199_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_8cef2382f9e66a88.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_afaf1409571724c3dcfd50eea4af6522_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_399af85777a01039.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c77627a96dce88faa2ab0e42a2117c78_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_bdd4e1da6d09ed3a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c7a4d0fbcbe1239aa8e21ce48ed3a50f_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_625538f016858322.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c8b9617d71c0acdf4184f60f6147cd9d_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_a21207dfc85c22d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c97bca5dffe4b42bca746654b9e79321_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_f334e94201b6b10b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม706
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_cc61aa2bfda0250e1ae5b8beda31660d_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_4e400a295be571aa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d2d8c996294d228f8fd610ef8325c053_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_52e5fc464140efbd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d498225d4b491a5157cc1cdb6bc4e95a_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_75a880e89a1005a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d510916df5d841585d1aeea0586d3ed3_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_b66e92185f466f23.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_e1b885b9028ad7b09b4b1809aab6ad1e_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_70980e92475eed3c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_ed270c1ef2ce7d27f5ec9eb25564ccec_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_0d408be9467c1406.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f1dcffcb41760ff16dfdd24e15f36566_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_b545d7bd57dd97fb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f336ec4bca140a2601046eba0aa9e16d_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_73e682d1c092c0e2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f465190625531a802e1d61191598b79b_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_6f53edd805455a08.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม714
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f5b53cc5914a3cbe096eb7cecf15d46c_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_0484df87dda92453.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f5d8eec61926cce1b4f840e088676786_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_77bb6a0c9b227bf9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม714
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_fb81da1ac19dd116add49a7f4974d2a4_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_e395e23a216ae754.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)20:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ...-พร็อกซี-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_805c2d7c75bcee7a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,497
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ...derationpassive-web_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_8d8cbdf95c8ec8f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม48,896
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ...อร์-sts-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_1b12bc7ee0f72946.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,574
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ...yserver-eventtraces_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_33358e8f1434afd5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม97,587
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.identitysresources.resources_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_en-us_04f20f25dea80828.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,724
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.identityserver.nativeresources_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22831_none_95e683d32eb828cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,843
วัน (UTC)02 2012 เมษายน
เวลา (UTC)15:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2681584 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 พฤษภาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2681584 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2681584

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com