Windows จะแสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังโปรแกรม RemoteApp จากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2682814 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบริการบทบาทของโฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณเผยแพร่โปรแกรม RemoteApp บนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม RemoteApp เป็น IME unaware
 • คุณเชื่อมต่อไปยังโปรแกรม RemoteApp จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 Input Method Editor (IME), IME ภาษาญี่ปุ่นหรือ IME ภาษาจีน บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เป็นอักขระสัญลักษณ์เปิดใช้งาน
ในสถานการณ์สมมตินี้ หน้าต่างการเขียนโปรแกรม RemoteApp จะแสดงอยู่ด้านหลังของหน้าต่างหลักของโปรแกรม

หมายเหตุ โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่สนับสนุน unicode ส่วนใหญ่ (เช่น Notepad.exe และ Wordpad.exe) เป็น IME unaware

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการลำดับ Z ของ windows ระยะไกลแอพลิเคชันรวมอยู่ในเครื่อง (รถไฟ) เมื่อคุณเปิดการใช้อักขระสัญลักษณ์ IME บนโปรแกรมประยุกต์ IME unaware, Windows สร้างหน้าต่างการเขียน IME เริ่มต้นสำหรับแอพลิเคชัน ในสถานการณ์นี้ กระบวนการที่กำลังทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์แทรกหน้าต่างการเขียนหลังจากหน้าต่างอยู่บนสุด อย่างไรก็ตาม ในเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล หน้าต่างการเขียนถูกแทรกหลังจากหน้าต่างการทำงานเบื้องหน้า ดังนั้น หน้าต่างการเขียนปรากฏอยู่ด้านหลังของหน้าต่างหลักของโปรแกรม RemoteApp

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญประเด็น LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญต่อการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Msctf.dll6.1.7601.21935828,92803-มีนาคม-201205:32x 86
Rdpinit.exe6.1.7601.21935162,30403-มีนาคม-201205:29x 86
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19710 มิย 200921:26ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7601.21935261,63203-มีนาคม-201205:29x 86
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120010 มิย 200921:26ไม่เกี่ยวข้อง
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,06703-มีนาคม-201205:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tserrredir.dll6.1.7600.1638511,26414 2009 ก.ค.01:16x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Rdpinit.exe6.1.7601.21935178,68803-มีนาคม-201206:22x 64
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19705 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7601.21935300,03203-มีนาคม-201206:22x 64
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120005 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tserrredir.dll6.1.7601.1751413,31220 2010 พฤศจิกายน13:27x 64
Msctf.dll6.1.7601.219351,067,52003-มีนาคม-201206:26x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.21935178,68803-มีนาคม-201206:22x 64
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19710 มิย 200920:44ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7601.21935300,03203-มีนาคม-201206:22x 64
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120010 มิย 200920:44ไม่เกี่ยวข้อง
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,06703-มีนาคม-201221:55ไม่เกี่ยวข้อง
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214 2009 ก.ค.01:41x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.21935162,30403-มีนาคม-201205:29x 86
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19705 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7601.21935261,63203-มีนาคม-201205:29x 86
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120005 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Rdpinit.exe6.1.7601.21935414,20803-มีนาคม-201205:19IA-64
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19705 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7601.21935662,01603-มีนาคม-201205:19IA-64
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120005 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tserrredir.dll6.1.7601.1751427,13620 2010 พฤศจิกายน10:28IA-64
Msctf.dll6.1.7601.219352,098,17603-มีนาคม-201205:22IA-64
Rdpinit.exe6.1.7601.21935162,30403-มีนาคม-201205:29x 86
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19705 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7601.21935261,63203-มีนาคม-201205:29x 86
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120005 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_022a5c26bb531e80ae2600ec6e72f900_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_b4b15a0f96633c7c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม733
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_2e4e3b751aca4841e734f4940dd62f95_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_b2e0afbe9e3542ca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...icesframework-msctf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_78401cf466341b1c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม32,654
วัน (UTC)03-มีนาคม-2012
เวลา (UTC)06:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_21578d33bd92946c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,712
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0439d08545822fd3f588c2a9ebc9e7a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_d5ac91e3c9d458aa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1a1fb73903acef317c735ffa0e615e8d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_ecfe6f46f95e8f14.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,078
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2e4e3b751aca4841e734f4940dd62f95_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_0eff4b425692b400.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3fe3cfbe4ba5d6cc9a5b6c3e0d72af7e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_c9995469e16a37bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม719
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6a1cd2fcd036afa8543ca45e69cc7acb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_a5d90a6fdff88651.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม727
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ac14ef9fa8194745b912c9db877e7192_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_4d16894ad077991c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม727
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_a0ab4268cc2e043d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,324
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)02:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...icesframework-msctf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_d45eb8781e918c52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม32,658
วัน (UTC)03-มีนาคม-2012
เวลา (UTC)23:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_7d7628b775f005a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,718
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)02:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_aaffecbb008ec638.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,618
วัน (UTC)03-มีนาคม-2012
เวลา (UTC)05:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_d08f5932f98eb694015c259dca21d973_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_2e8d8538b7c411bd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,076
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_d95f3f5d06be5abcea03c4e9c75c1d24_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_a9ed81f42b091da3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,094
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_448e4adb13ce9c03.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,321
วัน (UTC)04 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)01:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...icesframework-msctf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_7841c0ea66322418.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม32,656
วัน (UTC)03-มีนาคม-2012
เวลา (UTC)06:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21935_none_aaffecbb008ec638.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,618
วัน (UTC)03-มีนาคม-2012
เวลา (UTC)05:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2682814 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 เมษายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2682814 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2682814

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com