ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อมอบบทบาทที่เรียกใช้ cmdlet รับ-MailboxExportRequestStatistics ในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2682895 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างการกำหนดบทบาทการบริหารที่มีเขียนขอบเขตในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 ผู้รับแบบกำหนดเอง
  • คุณสามารถกำหนดบทบาทการบริหารการนำเข้ากล่องจดหมายส่งออกไปยังมอบบทบาท
  • มอบบทบาทพยายามที่เรียกใช้ cmdletรับ-MailboxExportRequestStatisticsกับกล่องจดหมายที่อยู่นอกขอบเขตการเขียนชื่อผู้รับที่กำหนดเอง
ในสถานการณ์สมมตินี้ cmdlet ล้มเหลว และมอบบทบาทได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การส่งออกการร้องขอ ไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตการเขียนของคุณปัจจุบัน ไม่สามารถทำการบันทึกการดำเนินการ

หมายเหตุ มอบจำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการเขียนเพื่อเรียกใช้ cmdletรับ-MailboxExportRequestStatistics ดังนั้น cmdlet ควรทำงานได้สำเร็จ


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดจากการตรวจสอบที่ไม่ถูกต้องบทบาทขึ้นอยู่กับการเข้าถึงตัวควบคุม (RBAC) ขอบเขตความที่เกิดขึ้นเมื่อ Exchange Server 2010 เรียกใช้ cmdletรับ-MailboxExportRequestStatistics

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่ต่อไปนี้:
2685289 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 3 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการนำเข้ากล่องจดหมายส่งออกไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของบทบาทการจัดการ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ cmdletรับ-MailboxExportRequestStatisticsไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในกล่องจดหมาย ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2682895 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2682895 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2682895

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com