Opis funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows Millennium Edition (Me)

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 268331 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL268331
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano funkcję Aktualizacje automatyczne w systemie Windows Millennium Edition (Me).

Więcej informacji

Funkcja Aktualizacje automatyczne, która zastępuje narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji, korzysta z dostępnej przepustowości połączenia internetowego w celu automatycznego (przy minimalnym udziale użytkownika) dostarczania aktualizacji krytycznych dostępnych w witrynie Windows Update. Brak aktywnego połączenia powoduje uśpienie funkcji Aktualizacje automatyczne do czasu nawiązania połączenia i kolejnego sprawdzenia dostępności lub pobrania aktualizacji.

Funkcja Aktualizacje automatyczne sprawdza co 24 godziny, czy są dostępne nowe aktualizacje. Jeśli aktualizacje są niedostępne, funkcja Aktualizacje automatyczne przeprowadza kolejne sprawdzanie w ciągu 24 godzin, gdy zostanie nawiązane połączenie internetowe. Jeśli pobieranie zostaje przerwane, funkcja Aktualizacje automatyczne wznawia je później, gdy dostępne jest połączenie o odpowiedniej przepustowości.

Funkcję Aktualizacje automatyczne można skonfigurować za pomocą narzędzia Aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania. Istnieją trzy ustawienia:
  • Automatycznie pobieraj aktualizacje i powiadom mnie przed zainstalowaniem ich na komputerze.
  • Powiadom mnie przed pobraniem aktualizacji i powiadom ponownie przed zainstalowaniem ich na komputerze.
  • Wyłącz aktualizowanie automatyczne — chcę ręcznie aktualizować mój komputer.
Domyślnym ustawieniem jest „Automatycznie pobieraj aktualizacje i powiadom mnie przed zainstalowaniem ich na komputerze”.

Podczas pierwszego uruchamiania funkcji Aktualizacje automatyczne z prawej strony paska zadań pojawia się mała ikona kuli ziemskiej. Po kliknięciu tej ikony zostanie uruchomiony kreator oraz zostanie wyświetlony monit o przeczytanie i zaakceptowanie warunków Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania. Po jej akceptacji rozpocznie się proces automatycznej aktualizacji. Brak akceptacji Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania oznacza konieczność łączenia się z witryną Windows Update firmy Microsoft w sieci Web i ręcznego instalowania krytycznych aktualizacji:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-pl
Możliwość rozpoczęcia instalacji pakietu aktualizacji jest sygnalizowana przez dymek pojawiający się nad prawą stroną paska zadań. Po kliknięciu tego dymka lub ikony Aktualizacje automatyczne pojawi się okno dialogowe z trzema następującymi przyciskami:
  • Szczegóły — umożliwia wyświetlenie opisu dostępnych pakietów.
  • Przypomnij mi później — umożliwia instalację pobranego pakietu w późniejszym terminie.
  • Zainstaluj — powoduje natychmiastowe rozpoczęcie instalacji pakietów.
Po zainstalowaniu pakietów może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. Zapisz wyniki pracy, zamknij wszystkie programy, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby zakończyć instalację.

Właściwości

Numer ID artykułu: 268331 - Ostatnia weryfikacja: 14 września 2010 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows Update
Słowa kluczowe: 
kbmsccsearch kbpubtypekc kbinfo KB268331
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com