การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถเข้าแฟ้มบนอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ USB หลังจากที่คุณหยุดชั่วคราว และดำเนินต่ออุปกรณ์ที่ใช้ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัวแล้ว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2684286 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถกำหนดค่า DWORD ของรายการรีจิสทรีHcdCapabilityเป็น1ได้บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว
  • คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ USB ตัวควบคุมขั้นสูงโฮสต์ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซ (EHCI) บนอุปกรณ์
  • คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เปิดแฟ้มที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ตัวอย่างเช่น คุณใช้แฟ้ม Explorer เพื่อเปิดแฟ้ม หรือคุณเรียกใช้ Windows Media Player ให้เล่นแฟ้มวิดีโอ
  • หยุดชั่วคราว และจากนั้น ดำเนินต่ออุปกรณ์
ในสถานการณ์สมมตินี้ แอพลิเคชันสามารถเปิดไฟล์ที่เปิดหลังจากที่ดำเนินต่ออุปกรณ์

หมายเหตุ รายการรีจิสทรีจะอยู่ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

\Template\ehci $ (PCI_BUS_ROOT)

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ใน Windows ฝังตัวกระชับ 7 รายเดือน Update (2012 ตุลาคม) ขณะนี้ได้จาก Microsoft เมื่อต้องดาวน์โหลดนี้ Windows ฝังตัวกระชับ 7 เดือน Update ไปเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
โปรแกรมปรับปรุงของ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว
ชนิดของตัวประมวลผลที่ใช้แต่ละแฟ้มจะปรากฏในชื่อแฟ้มแต่ละแฟ้มในส่วน "ข้อมูลแฟ้ม"

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงนี้ได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องทำการสร้างแบบใหม่ทั้งหมดของแพลตฟอร์มทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ในการ การสร้าง เมนู คลิก โซลูชันการทำความสะอาดแล้ว คลิก สร้างโซลูชัน.
  • ในการ การสร้าง เมนู คลิก การสร้างโซลูชันใหม่.
คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ปรับปรุงข้อมูลการแทนที่

การปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Globals.hpp12,34419-201200:58Public\Common\Oak\Drivers\Usb\Hcd\Usb20\Usb2com
Hcddrv.cpp33,05119-201200:58Public\Common\Oak\Drivers\Usb\Hcd\Usb20\Usb2com
Ehci.dll233,47219-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehci.map211,91519-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehci.rel78,73419-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.dll241,66419-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.map223,26219-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.rel81,66319-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehci.dll335,87219-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehci.map221,32519-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehci.rel78,00919-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.dll348,16019-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.map232,75119-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.rel80,67719-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehci.dll94,20819-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehci.map55,94619-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehci.rel30,65219-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.dll102,40019-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.map64,47919-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.rel32,68219-201200:49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehci.dll233,47219-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehci.map211,91519-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehci.rel78,73419-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.dll241,66419-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.map223,26219-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.rel81,66319-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehci.dll335,87219-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehci.map221,32519-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehci.rel78,00919-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.dll348,16019-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.map232,75119-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.rel80,67719-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehci.dll94,20819-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehci.map55,94619-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehci.rel30,65219-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.dll102,40019-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.map64,47919-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.rel32,68219-201200:51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehci.dll233,47219-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehci.map211,91519-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehci.rel97,06219-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.dll241,66419-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.map223,26219-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.rel100,91919-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehci.dll331,77619-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehci.map221,32519-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehci.rel78,00919-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.dll344,06419-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.map232,75119-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.rel80,64819-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehci.dll94,20819-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehci.map55,94619-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehci.rel30,76819-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.dll102,40019-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.map64,47919-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.rel32,82719-201200:52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehci.dll282,62419-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehci.map210,60319-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehci.rel230,08519-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.dll290,81619-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.map221,95019-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.rel240,58319-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehci.dll372,73619-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehci.map219,68519-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehci.rel341,47419-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.dll380,92819-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.map231,11119-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.rel352,58119-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehci.dll118,78419-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehci.map55,26519-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehci.rel93,00219-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.dll131,07219-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.map63,80719-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.rel100,80319-201200:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehci.dll282,62419-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehci.map210,60319-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehci.rel230,08519-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.dll290,81619-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.map221,95019-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.rel240,58319-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehci.dll372,73619-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehci.map219,68519-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehci.rel341,47419-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.dll380,92819-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.map231,11119-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.rel352,58119-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehci.dll118,78419-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehci.map55,26519-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehci.rel93,00219-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.dll131,07219-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.map63,80719-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.rel100,80319-201200:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehci.dll212,99219-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehci.map212,57019-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehci.rel114,86819-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.dll221,18419-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.map223,92019-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.rel119,47919-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehci.dll282,62419-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehci.map221,59619-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehci.rel135,05219-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.dll290,81619-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.map233,02219-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.rel139,60519-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehci.dll90,11219-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehci.map56,72419-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehci.rel55,44719-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.dll94,20819-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.map65,26419-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.rel58,86919-201200:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehci.dll192,51219-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehci.map210,56519-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehci.rel102,39819-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.dll200,70419-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.map221,91919-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.rel106,77719-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehci.dll258,04819-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehci.map219,05019-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehci.rel112,49019-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.dll266,24019-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.map230,47619-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.rel116,46319-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehci.dll73,72819-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehci.map56,11119-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehci.rel23,19919-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.dll81,92019-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.map64,75319-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.rel25,86719-201200:57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Hcd2lib.lib672,71619-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Hcd2libc.lib700,44219-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Hcd2lib.lib761,69619-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Hcd2libc.lib792,66019-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Hcd2lib.lib300,91219-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Hcd2libc.lib321,53219-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Hcd2lib.lib672,68019-201200:51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Hcd2libc.lib700,40619-201200:51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Hcd2lib.lib761,59219-201200:51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Hcd2libc.lib792,57019-201200:51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Hcd2lib.lib300,87619-201200:50Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Hcd2libc.lib321,49619-201200:50Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Hcd2lib.lib671,49219-201200:52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Hcd2libc.lib699,04219-201200:52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Hcd2lib.lib760,37219-201200:52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Hcd2libc.lib791,11219-201200:52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Hcd2lib.lib300,62219-201200:52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Hcd2libc.lib321,04819-201200:52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Hcd2lib.lib652,68419-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Hcd2libc.lib679,57819-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Hcd2lib.lib743,42619-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Hcd2libc.lib772,31619-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Hcd2lib.lib304,16819-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Hcd2libc.lib324,06419-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Hcd2lib.lib652,93819-201200:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Hcd2libc.lib679,85219-201200:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Hcd2lib.lib743,70019-201200:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Hcd2libc.lib772,59019-201200:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Hcd2lib.lib304,44419-201200:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Hcd2libc.lib324,32019-201200:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Hcd2lib.lib598,68019-201200:56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Hcd2libc.lib623,48419-201200:56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Hcd2lib.lib654,74819-201200:56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Hcd2libc.lib681,29019-201200:56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Hcd2lib.lib279,83019-201200:56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Hcd2libc.lib298,05819-201200:56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Hcd2lib.lib610,06019-201200:57Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Hcd2libc.lib636,08219-201200:57Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Hcd2lib.lib641,88819-201200:57Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Hcd2libc.lib669,77419-201200:57Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Hcd2lib.lib264,65219-201200:57Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Hcd2libc.lib283,98419-201200:57Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2684286 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows Embedded Compact 7
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2684286 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2684286

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com