"ข้อผิดพลาดระบบ 2148073478 "ข้อผิดพลาดแบบขยาย"หรือ"ลายเซ็นไม่ถูกต้อง"ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนการเชื่อมต่อ SMB ใน Windows Server 2012 หรือ Windows 8

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2686098 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8 หรือบน Windows Server 2012 ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มอื่น ๆ ที่สนับสนุนโพรโทคอลแฟ้ม SMBv2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หรือข้อ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์แฟ้มอื่น ๆ:
 • เมื่อคุณใช้คำสั่ง DIR ที่มีเส้นทาง UNC:
  ลายเซ็นไม่ถูกต้อง
 • เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง NET ใช้:
  เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 2148073478
 • เมื่อคุณพยายามเรียกดูไปยังเส้นทาง UNC:
  เกิดข้อผิดพลาดแบบขยาย
คุณอาจพบข้อผิดพลาดเหล่านี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • การโยกย้ายขณะใช้งานจริงของเซิร์ฟเวอร์ Hyper-V (เรียกใช้ Hyper-V Server 2012 หรือ Windows Server 2012 และหน้าต่าง 8) ล้มเหลว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากที่เก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องถูกโฮสต์บนใช้ร่วมกันของ SMB
 • คุณไม่สามารถแมปไดรฟ์เครือข่ายไปยัง SAN ในสภาพแวดล้อมหน้าต่าง Windows Server 2012 8

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดจากคุณลักษณะที่ถูกเพิ่มเข้าไป SMB 3.0 สำหรับ Windows Server 2012 และ Windows 8 "ปลอดภัยเจรจา" คุณลักษณะนี้ขึ้นถูกต้องรับรองของการตอบสนองข้อผิดพลาดโดยเซิร์ฟเวอร์ SMBv2 ทั้งหมด รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนเฉพาะโพรโทคอลรุ่น 2.0 และ 2.1 บางเซิร์ฟเวอร์แฟ้มอื่น ๆ ไม่ส่งคืนการตอบสนองข้อผิดพลาดที่ได้รับการรับรอง ดังนั้น การเชื่อมต่อล้มเหลว

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อผู้จัดจำหน่ายเซิร์ฟเวอร์แฟ้มอื่นเพื่อร้องขอการปรับปรุงที่ทำให้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์กับไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ 2012 และ Windows 8 supportWindows

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้
 • จำเป็นต้องมีการเซ็นชื่อบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มอื่น ๆ

  จะต้องมีการเซ็นชื่อบนไคลเอนต์ SMB หรือเซิร์ฟเวอร์ SMB เปิดการตั้งค่า "RequireSecuritySignature" เท่านั้น ดูเอกสารประกอบของผู้จัดจำหน่ายของคุณสำหรับคำแนะนำการตั้งค่าการตั้งค่าการรับรองการ "จำเป็น" บนเซิร์ฟเวอร์ SMB ของผู้จัดจำหน่าย

  คุณสามารถเปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้ PowerShell บนไคลเอนต์ Windows Server 2012 หรือ Windows 8 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $true
 • ปิดการใช้งาน "การรักษาความปลอดภัยเจรจา" บนไคลเอนต์

  คุณสามารถปิดใช้งานตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยการเจรจาต่อรองโดยใช้ PowerShell บนไคลเอนต์ Windows Server 2012 หรือ Windows 8 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
  หมายเหตุ คำสั่งนี้อาจตัดไปยังบรรทัดต่าง ๆ ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2709568 คุณลักษณะใหม่ของ SMB 3.0 ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของ Windows Server 2012

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2686098 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Preview
 • Windows Server 2012 R2 Standard
Keywords: 
kbmt KB2686098 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2686098

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com