Straipsnio ID: 2687455 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?vadas

Microsoft Office 2010 2 pakeitim? paket? (SP2) pateikiami naujausi atnaujinimai Office 2010. ?iame pakeitim? pakete yra dviej? tip? taisymai:
 • Anks?iau nei?leist? pataisas, kurios yra ?trauktos ? ?? pakeitim? paket?. Be bendraisiais produkto taisymais, ?ie pataisymai yra pagerintas stabilumo, efektyvumo ir saugumo.
 • Visi vie?ieji naujinimai, kuri buvo i?leista per 2013 m. gegu??s, ir visi kaupiamieji naujinimai, kuri buvo i?leista per 2013 m. baland?io.

Sprendimas

B?tinosios s?lygos

Ten netaikomos jokios b?tinos diegiant ?? naujinim?. J?s neturite tur?ti Office 2010 SP1 ?diegti ?diegti Office 2010 SP2.

Sistemos paleidimas i? naujo

Turite i? naujo paleisti kompiuter?, kai pritaikote ?? naujinim?.

Kaip gauti ir ?diegti pakeitim? paket?

1 Metodas: Microsoft Update (rekomenduojama)

Pastaba Be produkt?, Office 2010 komplekte, service pack 2687455 taip pat atnaujina Microsoft Project 2010, Microsoft Visio 2010 ir Microsoft SharePoint Designer 2010.

Nor?dami atsisi?sti pakeitim? paket? i? Microsoft Update, eikite ? Microsoft interneto svetain?je:
Microsoft Update
Galite pasirinkti kompiuteryje tarnybai, Microsoft Update, ir tada u?siregistruoti gauti SP2 naujinimo automatini? naujinim? tarnybos. Microsoft Update bus aptikti produktai, ?diegtas, ir tada produktams taikomos visus atnaujinimus.

2 Metodas: Atsisi?skite SP2 naujinimo paket? i? Microsoft Download Center

Nor?dami nustatyti, ar j?s? Office versija 32 bit? arba 64 bit? versij?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidaryti Office 2010 program?, pavyzd?iui, Microsoft Word 2010.
 2. D?l ?fail? skirtuk?, spustel?kite ?inynas. J?s pamatysite informacij? apie versij?Apie MicrosoftApplicationName> skyriuje.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Kaip nustatyti Office versija

 • Office 2010 SP2 versijos numeris yra didesnis nei arba lygus 14.0.7015.1000.
 • Office 2010 SP1 versijos numeris yra didesnis nei arba lygus14.0.6029.1000 , bet ma?iau nei 14.0.7015.1000.
 • Originalus RTM paleisti Office 2010 versija skai?ius (t. y. be joki? pakeitim? paket?) yra didesnis nei arba lygus14.0.4763.1000 , bet ma?iau nei 14.0.6029.1000.

?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite Microsoft Office 2010 2 pakeitim? paketu 32 bit? paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite Microsoft Office 2010 Service Pack 2 64 bit? paket? dabar.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

Daugiau informacijos apie piln? s?ra?? vis? i?leido SP2 darbalaukio paketus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2687521 Visi Office 2010 SP2 pakuo?i? s?ra?as

Office 2010 SP2 patobulinim? ap?valga

Toliau pateikiami svarbiausi? patobulinim?, kad si?lomi SP2:
  Excel 2010 SP2
  • Pagerina bendr? stabilumo, efektyvumo ir suderinamumas su kitomis "Excel" versijose. I?samesnis s?ra?as konkre?i? klausim?, kad d?l pakeitim? paketas pataisymai, atsisi?skite darbaknyg?, kurioje yra ma?esnis versija.
  • I?sprend?ia problemas, kuriuo Excel ma??ja, ir "Excel" failo dydis tampa didesnis kai papildomas ?taisytuosius stilius nukopijuojami per duomenimis tarp skirting? Excel atvej? pasikartojimo.
  • I?taisoma problema duomen? tikrinimo s?ra?us, kuriuose yra kablelis po?ymiai (,) yra suskirstytas ? .xlsb arba .xlsx fail?. ?i problema atsiranda, kai nustatysite vartotojo lokal?s ? viet?, kurios nenaudoja kablelis po?ymiai (,) atskirti s?ra?us. Pvz., Vokietija naudoja kabliata?kiais (;) atskirkite s?ra?us. Kai nustatote Vokietija kaip vieta, duomen? tikrinimo s?ra?us, kuriuose yra kableliais yra visi atsilaiko.
  • Pataisymai, kurioje .xlsx failas sukurtas Microsoft Office 2013, kuriame yra susieta su lentele App problema yra sugadintas d?l ?ra?yti. Be to, jame sprend?iamas klausimas ? kur? visi Agave formul?s darbaknyg?s lape yra i?imti i? bylos.

  Outlook 2010 SP2
  • I?sprend?ia problem? d?l tam tikr? ilgai el. lai?kus lai?ko dyd?. Be to, jis nustato problem?, kuri kyla kai atliekate ra?ybos tikrinimas prie? siun?iant el. pa?tu.

  PowerPoint 2010 SP2
  • Pagerina vaizdo pristatymo vaizdo ?ra?ai yra optimizuotas arba suspaustas i? PowerPoint.
  • Nustato problemos, atsirandan?ios kai bendraautoris pristatym? su kitais vartotojais, tuo pa?iu metu.
  • I?taisoma problema, kurioje Mozilla FireFox sugenda, kai j?s bandote per?i?r?ti pristatym? PowerPoint Web App Mac kompiuteryje, kuriame yra Microsoft Silverlight 3 arba Silverlight 4 ?diegta.

  Word 2010 SP2
  • Pataisymai klausimus d?l ?ymi?, lauk?, steb?ti poky?ius, ?ablonai, lenteli?, objekt? ?vyniojimo, automatin?s taisos pasirinktys, ir elektroninio pa?to adresais. Be to, ji nustato bendr?sias patikimumo problem?, kurios atsiranda, kai Microsoft SharePoint Server 2013 ir "Microsoft Office 365" Dienora??iai dienora??io ?ra?? registruojate.


S?ra?as klausim?, kurie pakeitim? paket? nustato

?i darbaknyg? yra prieinami atsisi?sti. ?ios darbaknyg?s i?vardytos problemos, kurios yra nustatytos ?iame pakeitim? pakete.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite Microsoft Office ir SharePoint 2010 Service Pack 2 Changes.xlsx paket? dabar.

Pastaba ?ioje darbaknyg?je yra tik angl? kalba.

?inom? problem? ir elgesio poky?iai

?iuos Microsoft ?ini? baz?s (KB) straipsnyje apra?oma ?inom? problem? ir elgesio poky?iai, kurie atsiranda, kai diegiant ?? pakeitim? paket?:
2687520 ?inomos problemos diegiant Office 2010 SP2 ir SharePoint 2010 SP2

Technin? informacija
Daugiau informacijos apie ?? pakeitim? paket?, kuris apima ?takos fail? s?ra??, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2687523 Technin? informacija apie Office 2010 SP2 spaudai

Savyb?s

Straipsnio ID: 2687455 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugpj??io 8 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
Rakta?od?iai: 
atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2687455 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2687455

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com