คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 โครงการ (โครงการ-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2687612 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 โครงการ Microsoft คือวันที่ 30 ตุลาคม 2012

คำแนะนำ

 • สมมติว่า คุณเปิดแผนที่โครงการที่มีอยู่ใน 2010 Professional โครงการจากโครงการ Server 2010 เมื่อคุณเลือกชนิดใดก็ได้รายงานการใช้ทรัพยากรในการแสดงผลรายงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  มีข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักเกิดขึ้น
  เกิดข้อผิดพลาด และไม่สามารถทำการกระทำที่ร้องขอในขณะนี้
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณบันทึกโครงการที่ใช้ทรัพยากรจากโครงการประเภทการผลิตทรัพยากรในโครงการ 2010
  • คุณได้รับพร้อมท์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังโครงการประเภทการผลิตทรัพยากรนอกจากนี้
  • คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  โครงการ 2010 อาจมีปัญหาในสถานการณ์นี้
 • สมมติว่า คุณมีงานที่มีทรัพยากรมากกว่าหนึ่งที่กำหนดให้ และน้อยหนึ่งทรัพยากรที่กำหนดได้ไม่ทำงานจริงที่เชื่อมโยงอยู่ จาก นั้นคุณใช้นั้นโครงการปรับปรุงตัวเลือกการทำงานในช่วงเวลาก่อนวันเริ่มต้นของงานที่จัดกำหนดการใหม่ ในสถานการณ์นี้ ถูกลบทั้งหมดที่มีอยู่จริงงานสำหรับงานที่มอบหมายงาน
 • สมมติว่า คุณเปิดใช้งานรูปแบบดั้งเดิมในโครงการ 2010 เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลแบบข้อความไปยังโครงการ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  มีข้อผิดพลาดในการนำเข้าเกิดขึ้น

  ตรวจสอบแถว n คอลัมน์ n

  หมายเลขที่คุณป้อนไม่ถูกต้อง หรืออยู่นอกช่วงสำหรับเขตข้อมูล Number ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังพิมพ์เฉพาะตัวเลข และไม่มีตัวอักษร หรืออักขระอื่น ๆ ในฟิลด์นี้ หรือพิมพ์ตัวเลขที่มีขนาดเล็กลง

 • สมมติว่า คุณเริ่มการทำงานของเจ้าหน้าที่ของโครงการ และมีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณเลือกที่จะโหลดข้อมูล (SRA) สำหรับการกำหนดทรัพยากรที่สรุป คุณอาจพบปัญหา overallocations ทำงานที่ไม่คาดคิด
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเปิดโครงการจากเซิร์ฟเวอร์ของโครงการที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลการค้นหาเว็บไซต์องค์กรและค่า และจากนั้น ใช้การบันทึกลักษณะการทำงานที่ใช้ร่วมกัน
  • เมื่อคุณเชื่อมต่อจากส่วนกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ คุณเปลี่ยนแปลงแฟ้มในรูปแบบที่แน่นอน (ตัวอย่างเช่น คุณแก้ไขชื่อเรื่อง Start เสร็จสิ้น หรือระยะเวลา)
  • คุณเชื่อมต่อใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์โครงการ และจากนั้น ให้บันทึกแฟ้มไปยังเซิร์ฟเวอร์
  • คุณเปิดแผน
  ในสถานการณ์นี้ ค่าในฟิลด์การค้นหาเว็บไซต์องค์กรจะหายไป
 • เมื่อคุณเปิดแฟ้มโครงการจากเซิร์ฟเวอร์โครงการ โครงการล้มเหลว

  หมายเหตุ เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูล contour บนสรุปภารกิจของโครงการที่มีโลโก้ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีโครงการ 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2460052 คำอธิบายของ SP1 2010 ของโครงการ

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้า โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้ด่วนใน แพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การใช้ โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

x 86

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Glb.exe-Project2010-kb2687612-fullfile-x 8614.0.6129.50007,844,63221-ต.ค.-128:57

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
โครงการ x none.mspไม่เกี่ยวข้อง7,259,64820-ต.ค.-1220:03
แฟ้มโครงการ x none.msp ข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Atlconv.dll14.0.6125.5000283,22428-Aug-1218:50
Pj11od11.dll14.0.6129.5000571,52819-ต.ค.-120:10
Serconv.dll14.0.6129.5000410,20019-ต.ค.-120:10
Winproj.exe14.0.6129.500013,735,00020-ต.ค.-1212:57
x 64

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Glb.exe-Project2010-kb2687612-fullfile-x 6414.0.6129.500010,333,99221-ต.ค.-125:36
ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
โครงการ x none.mspไม่เกี่ยวข้อง9,769,47220-ต.ค.-1220:07
แฟ้มโครงการ x none.msp ข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Atlconv.dll14.0.6110.5000376,6642-116:30
Pj11od11.dll14.0.6129.5000753,30419-ต.ค.-120:49
Pjresc.dll14.0.6123.5000261,7766-มิย.-126:02
Prjres.dll14.0.6123.50003,925,1368-มิย.-1213:03
Serconv.dll14.0.6129.5000592,48819-ต.ค.-120:49
Winproj.exe14.0.6129.500020,562,00820-ต.ค.-1212:55


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขเพื่อดูที่บทความต่อไปนี้ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2687612 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Project Professional 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2687612 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2687612

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com