ชื่อ Workgroup จะแสดงแทนชื่อของคอมพิวเตอร์เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อขอรับชื่อของคอมพิวเตอร์ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2687799 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณมีโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกฟังก์ชันgethostbyaddrหรือgetnameinfoเพื่อขอรับชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายท้องถิ่น เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 แอพลิเคชันแสดงชื่อ workgroup ของชื่อคอมพิวเตอร์ ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คอมพิวเตอร์ที่คุณพยายามที่จะขอรับชื่อสำหรับพบหลายป และดำเนินต่อรอบ หลังจากเกิดปัญหานี้ คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหานี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการค้นหาย้อนกลับส่งกลับชื่อ workgroup แทนชื่อคอมพิวเตอร์เมื่อชื่อ workgroup มาก่อนชื่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในตารางชื่อ NetBIOS

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญประเด็น LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญต่อการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาสาขาเซอร์วิส
Mswsock.dll6.1.7600.16978232,44816 2012 มีนาคม04:33X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP
Mswsock.dll6.1.7600.21171232,44816 2012 มีนาคม04:41X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.17795232,44816 2012 มีนาคม04:21X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.21945232,44816 2012 มีนาคม04:22X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาสาขาเซอร์วิส
Mswsock.dll6.1.7600.16978319,48816 2012 มีนาคม05:34AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP
Mswsock.dll6.1.7600.21171324,60816 2012 มีนาคม05:54AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.17795326,14416 2012 มีนาคม05:48AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.21945326,14416 2012 มีนาคม05:36AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาสาขาเซอร์วิส
Mswsock.dll6.1.7600.16978736,25616 2012 มีนาคม04:31IA64_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP
Mswsock.dll6.1.7600.21171751,61616 2012 มีนาคม04:41IA64_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.17795750,59216 2012 มีนาคม04:34IA64_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.21945750,59216 2012 มีนาคม04:32IA64_MICROSOFT-WINDOWS-W.-โครงสร้างพื้นฐาน-BSP

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันgetnameinfoไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานของ getnameinfo
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันgethostbyaddrไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟังก์ชัน gethostbyaddr
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาย้อนกลับ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_1308ae3993ed891d1b2acfbed8a37d63_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_b51fb83149fd511a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม719
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มX86_3c08644eac6437288d06538982c0cbb8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_90e9e00d5e21709f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม719
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มX86_f740b77a0a70b4ee6b1f564ea34d1f55_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_8736eac891bad748.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม719
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มX86_fcd7fa3c46c33a1799f344970b6c8fef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_3a87e86f62755285.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม719
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_b83789578e9472fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,128
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)05:39
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_b8b9fc3ea7b894a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,128
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)06:04
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_ba0545a78bcdcac6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,128
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)05:24
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_bac4f3f4a4c2dc02.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,128
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)05:16
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_08114e9857b782d22ee5846611c1376a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_90d28521f4160ab0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_1308ae3993ed891d1b2acfbed8a37d63_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_113e53b5025ac250.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_17c8661e48ddfcab1ff000f1f10ea2c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_b94534f40f43abab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,086
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_1d08b7a0f43cf3fcd588ebfe2a5e21bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_d5fdf6274d8521a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_2d64a5fe6ab19476f748929ca20229e6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_100858f653a1e2b7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,086
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_3c08644eac6437288d06538982c0cbb8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_ed087b91167ee1d5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_3d0a2172d8dfd79a6aabfcca79a908b1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_655c609d0cf8f10c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,086
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_43c5b0996efec8d640f84cead7b4c467_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_eec5c53ca30bc501.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_525656b500a625dc7f3b79402a768ce8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_d1e449b3e7a2a246.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_eb8a7d9bd864d86e2966e20c7cacd0f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_9aea6e2e9bf57b76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,086
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_f740b77a0a70b4ee6b1f564ea34d1f55_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_e355864c4a18487e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_fcd7fa3c46c33a1799f344970b6c8fef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_96a683f31ad2c3bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_145624db46f1e433.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,132
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)07:01
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_14d897c2601605de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,132
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)07:48
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_1623e12b442b3bfc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,132
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)07:44
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_16e38f785d204d38.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,132
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)07:00
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_3175c58a4fe2d8508623d2faa733bac3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_ad9657414f90781d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มIa64_c22d9fdddb8ffd81f641c82506a16636_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_b3189abd0ef6415d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มIa64_d312adbaa5a2c25b43a02b4888c12b81_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_574d1b6134907a7b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มIa64_e629ba68e2385f34ba6ef14498b1ad0f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_80745c8be60e21f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_b8392d4d8e927bf9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,130
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)06:02
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_b8bba034a7b69da4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,130
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)06:01
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_ba06e99d8bcbd3c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,130
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:16
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-w ...-โครงสร้างพื้นฐาน-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_bac697eaa4c0e4fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,130
วัน (UTC)16 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)05:42

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2687799 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 พฤษภาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2687799 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2687799

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com