การแก้ไข: Windows Installer ต้องมีแฟ้มต้นฉบับของแหล่งที่มาเมื่อคุณใช้โปรแกรมการแก้ไข

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 268800
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณประยุกต์ใช้กับโปรแกรมปรับปรุงสำหรับโปรแกรมมีอยู่ที่ติดตั้ง ด้วย Windows Installer คุณอาจได้รับพร้อมท์สำหรับแฟ้มแหล่งที่มาจากการติดตั้งเดิม คุณได้รับการพร้อมท์เพื่อให้แฟ้มแหล่งที่มาจากดิสก์ที่เดิมแม้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นสำหรับโปรแกรมปรับปรุงที่แท้จริง

สาเหตุ

ในสถานการณ์ patching มากที่สุด แหล่งที่มาจะจำเป็นต้องติดตั้งแฟ้มที่จำเป็น โปรแกรมปรับปรุงใช้กฎการกำหนดรุ่นแฟ้มตัวติดตั้ง Windows ในการตัดสินใจว่า แฟ้มที่มีอยู่ในคุณลักษณะที่กำลังถูกปรับปรุงการติดตั้งใหม่

กำลังรับการพร้อมท์สำหรับแหล่งที่มาเมื่อไม่มีแฟ้มที่จะถูกติดตั้งใหม่ได้เนื่องจากมีปัญหาที่เกิดขึ้นในอัลกอริทึม patching Windows Installer เพื่อ

การแก้ไข

เมื่อคุณทำการติดตั้งเริ่มต้นจากไดรฟ์เครือข่าย Windows Installer สามารถค้นหาแฟ้มที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ที่ตั้งเครือข่ายต้องพร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อให้สามารถพบแฟ้มต้นฉบับ นอกจากนี้ ถ้าคุณทำการติดตั้งเริ่มต้นจากซีดีรอม และดิสก์จะยังคงพร้อมใช้งาน ใส่แผ่นดิสก์ซีดีรอมเมื่อได้รับการพร้อมท์

สถานะ

Microsoft ได้รับการยืนยันนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่แสดงไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบทความนี้

ไม่จำเป็นพร้อมท์สำหรับแหล่งการติดตั้งเริ่มต้นเมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงของ Windows Installer ถูกปรับปรุงใน Windows Installer รุ่น 2.0 ใน 2.0 ตัวติดตั้ง Windows คุณอาจได้รับพร้อมท์สำหรับแหล่งการติดตั้งต้นฉบับเมื่อใช้โปรแกรมปรับปรุง

มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้อาจทำให้เกิดการพร้อมต์สำหรับแหล่งการติดตั้งต้นฉบับ:
  • หากคุณลักษณะการถูก patched มีคอมโพเนนต์กับ unversioned แฟ้มที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows Installer จำเป็นต้องแหล่งที่มาจนกว่าแฟ้ม unversioned ถูกเขียนในรายการตาราง MsiFileHash ที่เหมาะสมในแพคเกจการติดตั้งเดิม
  • เมื่อคุณเรียก ResolveSource Windows Installer มาตรฐาน การดำเนินการจากการกระทำที่กำหนดเองในระหว่างโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมปรับปรุงที่ต้องการแหล่งต้นฉบับ
  • เมื่อคุณเรียก ResolveSource Windows Installer มาตรฐาน การดำเนินการในการตั้งค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ระหว่างโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมปรับปรุงที่ต้องการแหล่งต้นฉบับ
  • ถ้ามีการตั้งค่าคุณลักษณะจะถูก patched กำลังเรียกใช้จากแหล่ง
    การตั้งค่าคุณลักษณะการเรียกใช้จากแหล่งที่มาถึงลักษณะการทำงานไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง และควรเรียกใช้จากแหล่งการติดตั้งเดิม
  • แฟ้ม.msi ที่เก็บไว้ชั่วคราวสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำลังถูก patched หายไปจากเครื่องจักร ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากแฟ้มภายใต้ไดเรกทอรี %windir%\installer คอมพิวเตอร์จะถูกลบ โดยผู้ใช้หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์การ erroneously

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Installer 2.0 Redistributable สำหรับ Windows NT 4.0 และ Windows 2000
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4B6140F9-2D36-4977-8FA1-6F8A0F5DCA8F

Windows Installer 2.0 Redistributable สำหรับ Windows 95, Windows 98 และ Windows Millenniium Edition
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=en

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 268800 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbappsetup kbbug kbfix kbmt KB268800 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:268800
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com