การปรับปรุงสะสมของ SQL Server ต้องติดด้วยตนเองตั้งบนไซต์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 รองที่ใช้ SQL Server Express

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2688247 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012: 'ตัวจัดการ'การตั้งค่าคอนฟิกของ Microsoft System Center 2012 เวอร์ชั่น RTM เดิมติดตั้ง Microsoft SQL Server Express 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) เมื่อคุณปรับใช้ไซต์รองใหม่ รุ่นของ sql SERVER ที่สนับสนุนต่ำสุดคือ 4 การ อัพเดต สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) คุณต้องติดตั้ง 4 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL 2008 Server R2 SP1 บนไซต์รองใหม่หลังจากที่ไซต์มีการติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 4 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2633146 - แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (http://support.microsoft.com/kb/2633146)


System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1: ในขณะที่ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 เวอร์ชั่น RTM ต้อง 4 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, System Center 2012 SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกต้อง 6 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (หรือ SQL Server 2008 R2 SP2)

ถ้าคุณพยายามปรับรุ่นไซต์รองเป็น Service Pack 1 จากคอนโซลหลัก และ SQL รุ่นบนไซต์รองไม่ได้อยู่ในระดับเหมาะสม UI จะบ่งชี้ว่า ไม่สามารถตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น และแนะนำ ConfigMgrPrereq.log บนไซต์หลักในการตรวจสอบ  แฟ้มบันทึกจะแสดงลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

<01-04-2013 16:25:14="">ข้อมูล: รุ่นของ Sql ตรวจสอบบนไซต์รอง</01-04-2013>
<01-04-2013 16:25:28="">รายละเอียด: RemoteCheckSqlVersion ผลลัพธ์: 9</01-04-2013>
<01-04-2013 16:25:28="">secondary.contoso.com    รุ่นของ SQL Server    ข้อผิดพลาด    ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไซต์จำเป็นต้องใช้รุ่นของ sql SERVER ที่สนับสนุน ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่จำเป็นสำหรับไซต์การดำเนินงานฐานข้อมูลการดำเนินการได้สำเร็จ ก่อนที่สามารถดำเนินการติดตั้ง คุณต้องติดตั้ง SQL Server รุ่นที่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลสำหรับไซต์ที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม</01-04-2013>http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=232936.

ถ้าคุณต้องการปรับรุ่นเป็น System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager SP1 บนไซต์เหล่านี้รอง คุณต้องแรกด้วยตนเองปรับ SQL บนไซต์รองกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (หรือ SQL Server 2008 R2 SP2) ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการปรับรุ่น SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 6 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1 โปรดดูที่ต่อไปนี้:

2679367 - แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (http://support.microsoft.com/kb/2679367)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 R2 SP2 โปรดดูต่อไปนี้:

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30437)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2688247 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2556 - Revision: 2.1
ใช้กับ
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2688247 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2688247

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com