รหัสเหตุการณ์ 17659 และ ID 3859 ของเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อคุณทำการปรับปรุงตารางระบบในฐานข้อมูล SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2688307 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สถานการณ์สมมติที่ 1

เหตุการณ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ ใน ล็อกข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ในตัวแสดงเหตุการณ์เมื่อตารางระบบจะถูกปรับปรุงด้วยตนเองใน Microsoft SQL Server:
ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: MSSQL $ SQL2008R2
รหัสเหตุการณ์: 17659
งานประเภท: เซิร์ฟเวอร์
ระดับ: ข้อมูล
คำอธิบาย: การคำเตือน: ระบบตาราง ID 34 ได้ถูกปรับปรุงได้โดยตรงในฐานข้อมูล ID 17 และแค coherence อาจไม่ได้รับการรักษา SQL Server ควรจะเริ่มต้นใหม่

สถานการณ์สมมติ 2

เหตุการณ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ ใน ล็อกข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ในตัวแสดงเหตุการณ์เมื่อคุณเริ่มการทำงานของฐานข้อมูล SQL Server ที่ประกอบด้วยตารางระบบที่ถูกปรับปรุงด้วยตนเอง:
ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: MSSQL $ SQL2008R2
รหัสเหตุการณ์: 3859
งานประเภท: เซิร์ฟเวอร์
ระดับ: ข้อมูล
คำอธิบาย: การคำเตือน: แค็ตตาล็อกของระบบมีการปรับปรุงได้โดยตรงในฐานข้อมูล ID 17 ล่าสุดที่ date_time

สถานการณ์สมมติที่ 3

ข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้จะถูกส่งกลับเมื่อคุณดำเนินการคำสั่งDBCC_CHECKDBหลังจากที่มีการปรับปรุงตารางระบบด้วยตนเอง:
DBCC ผลลัพธ์สำหรับ 'database_name'.
ตรวจสอบแค็ตตาล็อกข่าวสารเกี่ยวกับ 3859 สถานะ 1: คำเตือน: แค็ตตาล็อกของระบบมีการปรับปรุงได้โดยตรงในฐานข้อมูล ID 17 ล่าสุดที่ date_time.
CHECKDB พบข้อผิดพลาดการปันส่วน 0 และข้อผิดพลาด 0 ของความสอดคล้องกันในฐานข้อมูล 'db_name'.
การดำเนินการ DBCC เสร็จสมบูรณ์ ถ้า DBCC พิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ


สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามีการปรับปรุงตารางระบบพื้นฐานด้วยตนเอง

บันทึกย่อ
  • การปรับปรุงตารางระบบด้วยตนเองไม่ได้รับการสนับสนุน ตารางระบบเท่านั้นควรมีการอัพเด โดย SQL Server database engine
  • คุณสามารถดูข้อมูลในตารางระบบผ่านมุมมองของแค็ตตาล็อกระบบ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โอนย้ายเนื้อหาของฐานข้อมูลที่ถูกปรับปรุงด้วยตนเองลงในฐานข้อมูลใหม่สำหรับการใช้แอพลิเคชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางพื้นฐานของระบบ

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบเงื่อนไขนี้ บนอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL และรุ่นของผลิตภัณฑ์ SQL Server ที่กฎจะถูกประเมินโดยอัตโนมัติ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องของกฎคำอธิบายกฎรุ่นผลิตภัณฑ์ที่กฎจะถูกประเมิน
โปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบSQL Server ได้ตรวจพบการปรับปรุงแค็ตตาล็อกของระบบโดยตรง: ข่าวสารเกี่ยวกับ 17659โปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบสร้างข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีรายงานเมื่อต้องการบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows รหัสเหตุการณ์ 17659 ใช้ข้อมูลจากการแจ้งเตือนเพื่อระบุฐานข้อมูลที่อยู่ในสถานะที่ไม่สนับสนุน และทำตามขั้นตอนในส่วน "การแก้ไข" ของบทความนี้SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012
โปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบSQL Server ได้ตรวจพบการปรับปรุงแค็ตตาล็อกของระบบโดยตรง: ข่าวสารเกี่ยวกับ 3859โปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบสร้างข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีรายงานเหตุการณ์ ID 3859 ลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows ใช้ข้อมูลจากการแจ้งเตือนเพื่อระบุฐานข้อมูลที่อยู่ในสถานะที่ไม่สนับสนุน และทำตามขั้นตอนในส่วน "การแก้ไข" ของบทความนี้SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการปรับปรุงตารางระบบ SQL Server ด้วยตนเอง ให้คลิกหมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2787112 "ข่าวสารเกี่ยวกับ 8992 " ข้อผิดพลาดและข้อมูลเมตาที่สอดคล้องกันในแค็ตตาล็อกระบบ SQL Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2688307 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbprb kbsurveynew kbtshoot kbmt KB2688307 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2688307

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com