Jak v systému Windows vynutit použití standardního ovladače kompatibilního s VGA

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 268852 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Nainstalujete-li systém Windows do počítače vybaveného nepodporovaným grafickým adaptérem, instalační program systému Windows nainstaluje standardní ovladač režimu VGA. Po instalaci systému Windows však můžete získat a nainstalovat ovladač vašeho grafického adaptéru kompatibilní se systémem Windows od výrobce OEM. Používáte-li systém Windows Vista, navštivte Centrum pro kompatibilitu systému Windows Vista a vyhledejte odkazy na nejnovější ovladače VGA.

V některých situacích mohou nové ovladače adaptérů OEM způsobovat problémy s vypínáním systému nebo vyvolat zablokování počítače (systém přestane reagovat). V takovém případě může být vhodné nové ovladače OEM odebrat a vrátit se ke standardním ovladačům VGA společnosti Microsoft. Tímto způsobem můžete zjistit, zda potíže skutečně způsobuje ovladač OEM.

Tento článek popisuje postup při odinstalování grafických ovladačů OEM a vynuceném přepnutí systému Windows do režimu standardních ovladačů VGA společnosti Microsoft, dodávaných se systémem Windows.

Poznámka: Stisknete-li při spouštění systému Windows klávesu F8 a v nabídce Spuštění systému Windows vyberete položku Zapnout režim VGA, systém Windows se spustí s rozlišením obrazovky 640 × 480 pixelů a s nízkou 8bitovou barevnou hloubkou a použije grafický ovladač dodaný výrobcem OEM, pokud je k dispozici, a nikoli standardní ovladač VGA společnosti Microsoft. Vyberete-li však kteroukoli možnost nouzového režimu, bude použit standardní ovladač VGA společnosti Microsoft s omezeními, která jsou popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: u
257562 Funkce režimu spánku a úsporného režimu nejsou při užívání standardního grafického adaptéru VGA dostupné

Vynucené použití ovladačů standardního režimu VGA v systému Windows bez přechodu do nouzového režimu

  1. Při instalaci ovladače OEM instalační program systému Windows zkopíruje instalační soubor OEM (Oemsetup.inf) do složky %Systemroot%\Inf a poté jej přejmenuje na Oem#.inf, kde # je pořadové číslo přidělované každému instalovanému ovladači OEM. Chcete-li zjistit, který soubor Oem#.inf patří ke grafickému adaptéru OEM, můžete postupně otevřít jednotlivé soubory Oem#.inf v programu Poznámkový blok (Notepad.exe) a porovnat je s původním souborem Oemsetup.inf, který najdete na médiu s ovladači OEM. Jakmile naleznete shodný soubor, přesuňte příslušné soubory Oem#.inf a Oem#.pnf do jiného umístění nebo změňte přípony těchto souborů.
  2. Ve Správci zařízení klepněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a poté klepněte na příkaz Odinstalovat. Grafický adaptér bude odebrán.
  3. Restartujte počítač. Po přihlášení se zobrazí dialogové okno Byl zjištěn nový hardware, v němž bude uvedena položka Řadič videa (kompatibilní se standardem VGA) , a spustí se Průvodce nově rozpoznaným hardwarem.
  4. Spusťte průvodce klepnutím na tlačítko Další.
  5. Klepněte na možnost vyhledat vhodný ovladač a poté klepněte na tlačítko Další.
  6. Klepnutím zrušte zaškrtnutí všech možností vyhledávání a poté klepněte na tlačítko Další.
  7. Klepněte na možnost zakázat toto zařízení a poté klepněte na tlačítko Dokončit.
Po provedení uvedeného postupu bude počítač používat obecný grafický ovladač Vga.sys shodný s ovladačem VGA používaným v nouzovém režimu. Povšimněte si, že ve Správci zařízení se ve skupině Ostatní zařízení zobrazí položka Řadič videa (kompatibilní se standardem VGA) označená žlutým otazníkem.

Začne-li se po přechodu na standardní ovladač VGA společnosti Microsoft počítač chovat stabilně nebo bude-li jej možné normálně vypnout, pravděpodobně bude třeba, abyste se obrátili na dodavatele ovladače OEM a informovali ho o potížích, s nimiž jste se při používání ovladače OEM setkali. V některých případech je potíže možné odstranit získáním a instalací novějšího ovladače (je-li k dispozici).

Chcete-li znovu začít používat ovladače OEM, zkopírujte nebo přesuňte soubory Oem#.inf a Oem#.pnf zpět do složky %Systemroot%\Inf, pomocí Správce zařízení odinstalujte grafický adaptér VGA a restartujte počítač. Rozhraní Plug and Play systému Windows by mělo najít grafický adaptér OEM a automaticky znovu nainstalovat ovladače OEM bez dalšího zásahu uživatele.

Vlastnosti

ID článku: 268852 - Poslední aktualizace: 4. ledna 2010 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klíčová slova: 
kbdisplay kbhowtomaster kbplugplay KB268852

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com