JAK: Wymuszanie użycia sterownika zgodnego ze standardem VGA w systemie Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 268852 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W przypadku instalacji systemu Windows na komputerze z kartą wideo, która nie jest obsługiwana, Instalator systemu Windows instaluje standardowy sterownik trybu VGA. Po zainstalowaniu systemu Windows można jednak uzyskać i zainstalować zgodne z systemem Windows sterowniki karty wideo, dostarczone przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM).

W pewnych warunkach nowy sterownik wideo OEM może być przyczyną problemów z zamykaniem systemu lub spowodować, że komputer przestanie odpowiadać (zawiesi się). Z tego powodu celowe może być usunięcie nowych sterowników OEM i powrót do używania standardowych sterowników VGA firmy Microsoft, aby stwierdzić, czy sterowniki OEM faktycznie powodują problemy.

W tym artykule opisano sposób odinstalowania sterowników wideo OEM i wymuszania na systemie Windows użycia standardowych sterowników VGA firmy Microsoft, które są dołączone do systemu Windows.

UWAGA: Po naciśnięciu klawisza F8 i wybraniu polecenia Włącz tryb VGA w menu Menu opcji zaawansowanych systemu Windows system Windows zostanie uruchomiony w rozdzielczości 640 na 480 pikseli w 8-bitowym kolorze, ale potencjalnie nadal będzie korzystał ze sterownika wideo OEM, a nie ze standardowego sterownika VGA firmy Microsoft. W przypadku zastosowania jednej z opcji trybu awaryjnego używany będzie standardowy sterownik VGA firmy Microsoft, należy jednak pamiętać o ograniczeniach, które opisano w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

257562 Hibernate and Standby Are Not Available When Using Standard VGA

Wymuszanie użycia standardowych sterowników trybu VGA w systemie Windows bez przełączania w tryb awaryjny

  1. Podczas instalowania sterownika OEM Instalator systemu Windows kopiuje plik instalacyjny OEM (Oemsetup.inf) do folderu %Systemroot%\Inf, a następnie zmienia nazwę pliku Oemsetup.inf na Oem#.inf, gdzie # to numer przyrostowy każdego zainstalowanego sterownika OEM. Aby zidentyfikować plik Oem#.inf odpowiadający konkretnemu urządzeniu wideo OEM, należy otworzyć kolejne pliki Oem#.inf w Notatniku (Notepad.exe) i porównać je z oryginalnym plikiem Oemsetup.inf, zapisanym na nośniku sterowników OEM. Po odnalezieniu identycznego pliku należy przenieść odpowiednie pliki Oem#.inf i Oem#.pnf w inne miejsce lub zmienić ich rozszerzenia nazw.
  2. W Menedżerze urządzeń kliknij używaną kartę wideo prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj, aby usunąć kartę wideo.
  3. Ponownie uruchom komputer. Po zalogowaniu pojawi się okno dialogowe Znaleziono nowy sprzęt, w którym będzie wyświetlona pozycja Kontroler wideo (zgodny z VGA), oraz zostanie uruchomiony Kreator znajdowania nowego sprzętu.
  4. Kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić kreatora.
  5. Kliknij opcję Szukaj odpowiedniego sterownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  6. Wyczyść wszystkie pola wyboru opcji wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  7. Kliknij opcję Wyłącz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Po zakończeniu wykonywania powyższych kroków komputer używa typowego sterownika wideo Vga.sys, który jest także używany w trybie awaryjnym. Należy zauważyć, że w gałęzi Inne urządzenia w Menedżerze urządzeń wyświetlana jest (z żółtym znakiem zapytania obok) pozycja Kontroler wideo (zgodny z VGA).

Jeśli komputer jest stabilny lub system zamyka się normalnie w przypadku używania standardowego sterownika VGA firmy Microsoft, należy poinformować producenta sterownika OEM o problemach z otrzymanym sterownikiem. Być może zaistnieje konieczność uzyskania i zainstalowania nowszej wersji sterownika (jeśli jest dostępna), w której rozwiązano opisane problemy.

Aby powrócić do używania sterowników OEM, należy skopiować lub przenieść pliki Oem#.inf oraz Oem#.pnf z powrotem do folderu %Systemroot%\Inf, odinstalować kartę wideo VGA za pomocą Menedżera urządzeń i ponownie uruchomić komputer. Mechanizm Plug and Play systemu Windows automatycznie zlokalizuje kartę wideo OEM i ponownie zainstaluje sterowniki OEM bez konieczności wprowadzania danych przez użytkownika.

Właściwości

Numer ID artykułu: 268852 - Ostatnia weryfikacja: 14 czerwca 2004 - Weryfikacja: 3.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbplugplay kbdisplay KB268852

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com