การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้สื่อการติดตั้ง SQL Server 2012 การปรับรุ่น การซ่อมแซม หรือถอนการติดตั้งคุณลักษณะ: "สถานะของการติดตั้ง SQL Server ของคุณไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการดำเนินการติดตั้ง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2688964 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สถานการณ์สมมติที่ 1

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถใช้สื่อการติดตั้ง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft เพื่อให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • คุณได้พยายามที่ทำการปรับรุ่นสำหรับอินสแตนซ์ ของ SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 ยกตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำการปรับรุ่น edition:
   setup.exe /action = Editionupgrade
  • คุณได้พยายามซ่อมแซมคุณลักษณะของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2012 ยกตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำการซ่อมแซม:
   setup.exe /action = /mediasource ซ่อมแซม ไดรฟ์: \sql2012rtm\
  • คุณได้พยายามซ่อมแซมอินสแตนซ์ ของ SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 ยกตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำการซ่อมแซม:
   setup.exe /action = /mediasource ซ่อมแซมไดรฟ์: \sql2012rtm\
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมติดตั้ง 2012 ของ SQL Server ไม่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคุณลักษณะที่ใช้ได้ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง SQL Server:
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL ได้พบข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

สถานะของการติดตั้ง SQL Server ของคุณไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากการดำเนินการติดตั้ง กรุณาตรวจทานแฟ้มบันทึก summary.txt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสข้อผิดพลาดรหัสข้อผิดพลาด

บันทึกย่อ

 • แม้ว่าการติดตั้ง SQL Server 2012 ล้มเหลว ไม่มีคุณลักษณะใน SQL Server รุ่นปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลง หรือเสียหาย
 • ความล้มเหลวในการตั้งค่าโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ และคลิ ก ถัดไป ในการเลือกลักษณะการทำงาน หน้า:
  คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของ SQL Server ที่จะปรับรุ่นในรุ่นนี้

สถานการณ์ที่ 2

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถใช้สื่อการติดตั้ง SQL Server 2012 เพื่อลองถอนการติดตั้งคุณลักษณะของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2012 ยกตัวอย่างเช่น คุณใช้หนึ่งในการดำเนินการต่อไปนี้เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง SQL Server 2012:
  • คุณใช้นั้นถอนการติดตั้งโปรแกรม รายการใน'แผงควบคุม'
  • คุณใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   setup.exe /action =ถอนการติดตั้ง

 • คุณไม่ได้เลือกคุณลักษณะใด ๆ บนหน้าเลือกคุณลักษณะ
 • คุณได้พยายามที่ทำการถอนการติดตั้งต่อไป
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ทันที หรือสักครู่:
เมื่อต้องการดำเนินต่ออย่าง น้อยหนึ่งคุณลักษณะต้องเลือก

นอกจากนี้ กระบวนการถอนการติดตั้งล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง SQL Server:

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL ได้พบข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
สถานะของการติดตั้ง SQL Server ของคุณไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากการดำเนินการติดตั้ง กรุณาตรวจทานแฟ้มบันทึก summary.txt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสข้อผิดพลาด 0x84B30002

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2012

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่สะสม 1 ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2679368 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้าของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 การเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2012
หมายเหตุ หลังจากใช้การปรับปรุงนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คาดไว้ดังต่อไปนี้เมื่อคุณไม่ได้เลือกคุณลักษณะใด ๆ ในระหว่างการปรับปรุง ซ่อม หรือถอนการติดตั้ง:

ไม่มีคุณลักษณะ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกต้องเพื่อทำการดำเนินการนี้ได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เลือกคุณลักษณะอย่างน้อยหนึ่งเมื่อคุณพยายามปรับรุ่น การซ่อมแซม หรือถอนการติดตั้งคุณลักษณะของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2012

หมายเหตุ ใช้สื่อการติดตั้ง SQL Server 2012 เพื่ออัปเกรด หรือซ่อมแซม SQL Server รุ่นก่อนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงสำหรับสถานการณ์สมมติที่ 1
แก้ไขในการปรับปรุงนี้แนะนำข้อความข้อผิดพลาดใหม่เพื่อป้องกันความล้มเหลวในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ" หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ การถัดไป ปุ่ม หรือ ซ่อมแซมปุ่มถูกปิดใช้งานในโปรแกรมการติดตั้งคุณลักษณะที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณไม่ได้เลือกคุณลักษณะใด ๆ บนเลือกลักษณะการทำงานหน้า แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการ เลือกลักษณะการทำงานหน้าในการถอนการติดตั้งโปรแกรม:
มีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบบนเพจนี้ คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบนี้ ข้อผิดพลาดที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่า การตรวจทาน แล้วใส่พารามิเตอร์ที่ถูกต้อง หรือคลิก'วิธีใช้'สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้า:
ไม่มีคุณลักษณะ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกต้องเพื่อทำการดำเนินการนี้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาพจากหน้าจอต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
หน้าจอ 1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงสำหรับสถานการณ์สมมติที่ 2
เมื่อคุณไม่ได้เลือกคุณลักษณะใด ๆ บน เลือกลักษณะการทำงานหน้า แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการ เลือกลักษณะการทำงานหน้าในการถอนการติดตั้งโปรแกรม:
มีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบบนเพจนี้ คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบนี้ ข้อผิดพลาดที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่า การตรวจทาน แล้วใส่พารามิเตอร์ที่ถูกต้อง หรือคลิก'วิธีใช้'สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้า:
เมื่อต้องการดำเนินต่ออย่าง น้อยหนึ่งคุณลักษณะต้องเลือก

หมายเหตุ กลไกนี้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้จากการดำเนินการกระบวนการต่อไปเมื่อมีเลือกไม่มีคุณลักษณะ เลือกลักษณะการทำงานหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาพจากหน้าจอต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
หน้าจอ 2


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2688964 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2688964 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2688964

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com