ใช้อุปกรณ์ควบคุมการปรับให้เหมาะสม WAN กับ Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2690045 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สรุป
Microsoft Office 365 ไม่ต้องใช้ตัวควบคุมการปรับให้เหมาะสม WAN อุปกรณ์ (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเร่ง WAN และแคอุปกรณ์), และ ไม่สามารถเราคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ลูกค้าอาจตัดสินใจที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้เงื่อนไขของเวลาแฝงที่สูงหรือแบนด์วิธต่ำสำหรับแบบออนไลน์ของ Microsoft Exchange และ Microsoft SharePoint ออนไลน์ เราแนะนำให้ใช้วิจารณญาณของตนเองในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้กับ Office 365 ว่าอยู่ในการกำหนดค่าการปรับใช้บริการผู้เช่าหลาย (MT), โดยเฉพาะ (D), หรือ ITAR ลูกค้า

Microsoft ไม่มีการสนับสนุนลูกค้าทางเทคนิคของบริษัทก่อนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสุดของตัวควบคุม (WOC) forWAN เช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่น ๆ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย เราไม่ได้ทดสอบการใช้อุปกรณ์เหล่านี้กับ Office 365 เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาทำงาน หรือเรามีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการทำให้แน่ใจว่า จะทำงานต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงการบริการทั่วไป ลูกค้าควรทำงานกับผู้จัดจำหน่ายของ WOC จะได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคได้โดยตรง

ในระหว่างเหตุการณ์สนับสนุน เราต้องการลูกค้าเพื่อแจ้งเราว่าพวกเขากำลังใช้อุปกรณ์ WOC เรายังกำหนดว่า ลูกค้ามีวิธีที่ง่ายในการข้ามการบริการการปรับให้เหมาะสม WAN สำหรับ Office 365 เมื่อเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้าใน Office 365 เราอาจขอให้ อุปกรณ์เหล่านี้จะใส่ในโหมดข้ามก่อนเราดำเนินการแก้ปัญหาการวินิจฉัยและการตัดสินค้าจากคลัง โดยโหมดข้าม เราหมายถึง ชุดของการกำหนดค่าเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่ทางกายภาพ หรือทางตรรกะเอาอุปกรณ์จากเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานระหว่างลูกค้าและ Office 365
ข้อมูลเพิ่มเติม
ลูกค้า office 365 Dedicated และ ITAR อาจติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ WOC กับการบริการที่เกิดขึ้นตามดุลพินิจของตนเอง เราช่วยให้ตั้งร่วมของอุปกรณ์เหล่านี้ในศูนย์ข้อมูลของ Microsoft ซึ่งสิ้นสุดเครือข่ายส่วนตัวของลูกค้า โปรดทราบว่า เราเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เฉพาะ สำหรับการปรับใช้ที่เฉพาะเจาะจงของ Office 365 และ ITAR ไม่ใช่ สำหรับบริการผู้เช่าหลายทาง จะรับรู้ผลประโยชน์เดียวกัน ผู้จัดจำหน่ายบาง WOC มีตัวเลือกสำหรับการปรับใช้เฉพาะในศูนย์ข้อมูลของลูกค้า และไม่ต้องมีที่ตั้งร่วมในศูนย์ข้อมูลของ Microsoftเนื่องจากการใช้อุปกรณ์ WOC อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริการ Office 365 ลูกค้าต้องยอมรับต่อไปนี้เมื่อพวกเขาเลือกที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้:
 • ถ้าการร้องขอการสนับสนุนของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหาการเข้าถึงบริการ ลูกค้าต้องเปิดเผยอุปกรณ์ WOC ที่ใช้เมื่อเขาหรือเธอติดต่อ Microsoft Online Services สนับสนุน โดยส่งออนไลน์ (ให้ดูที่http://support.microsoft.com/kb/2694621) หรือ ทางโทรศัพท์ (ให้ดูที่ http://support.microsoft.com/kb/2573289).
 • ถ้าพบอุปกรณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือความพร้อมใช้งานของคอมโพเนนต์บริการ Office 365 ในระหว่างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดย Microsoft เราอาจขอให้ลูกค้าเมื่อต้องการเลี่ยงผ่านอุปกรณ์ WOC เพื่อให้แน่ใจว่า บริการการมีพร้อมใช้งานถูกรักษาไว้
 • ก่อนที่ลูกค้าเปิดอุปกรณ์ดังกล่าว เขาหรือเธอต้องตรงแลกสนับสนุนทางด้านเทคนิคทรัพยากรของอุปกรณ์ vendorto ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่มีอยู่
 • เหตุการณ์ใด ๆ ที่มีผลต่อบริการและเราพิจารณาว่ามีสาเหตุจากอุปกรณ์ WOC อยู่ผล จะระบุเป็นข้อยกเว้นที่มีข้อตกลงระดับบริการ (SLA)
สำหรับการปรับใช้ลูกค้าทั้งหมด Microsoft ไม่ให้การสนับสนุนลูกค้าทางเทคนิคของบริษัทก่อนสำหรับการรวมและการใช้อุปกรณ์ WOC กับ Office 365 (ในการกำหนดค่าเช่าหลาย Dedicated และ ITAR) ตำแหน่งของเราและ rationale จะถูกล้อมรอบเป็นดังนี้:
 • เราไม่สามารถให้การสนับสนุนมาตรการ สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เราควบคุมไม่ อุปกรณ์เหล่านี้อยู่ระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ของเรา จะมีผลต่อทุก ๆ การสื่อสารบนเครือข่าย และอาจมีผลต่อการบริการของเรา เราไม่สามารถรับความรับผิดชอบสำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้
 • ในขณะที่เราไม่สามารถวิเคราะห์อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยตรง เราอาจขอให้ข้ามไประหว่างการวินิจฉัยการสนับสนุนหรือการแก้ไขปัญหา ถ้าข้ามการทำงานของอุปกรณ์ WOC แก้ปัญหา ลูกค้าต้องทำงานกับผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อขอรับวิธีแก้ปัญหาระยะยาว (เช่นการปรับปรุงรหัส) และจากนั้น จะเปิดใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
 • เรารับรู้ว่า ลูกค้าของเราอาจจำเป็นต้องปรับใช้อุปกรณ์ดังกล่าว แต่เนื่องจาก มีความซับซ้อนของพวกเขา อุปกรณ์เหล่านี้ยังคงอยู่ ความรับผิดชอบของลูกค้าเมื่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ใน WOC สรุปอุปกรณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวนอนในสถานของลูกค้า และถ้ามีใช้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบของลูกค้า เมื่อเราทำการปรับปรุงการบริการของ Office 365 การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้อาจ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อทำการแก้ไขใด ๆ ที่จำเป็นในการสนับสนุนบริการของเราที่เปลี่ยนแปลง
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2690045 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
Keywords: 
vkbportal226 o365 kbmt KB2690045 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2690045

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com